tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Uwaga: zmiany w ZUS IWA

 
ZUS informuje

Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Od początku 2010 r. obowiązuje nowy wzór formularza ZUS IWA oraz nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe.
Zmiany wprowadza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 223, poz.1783). Zgodnie z tym rozporządzeniem informacja o danych do ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA ma nowy wzór.
W informacji za rok 2009 r., którą płatnicy składek zobowiązani są przekazać do ZUS do 31 stycznia, należy podać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), z jakim płatnik był zakwalifikowany w rejestrze REGON 31 grudnia 2009 r. Podanie właściwego kodu jest niezbędne w celu prawidłowego wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Informacja o przeklasyfikowaniu według PKD 2007 podmiotów wpisanych do rejestru REGON dostępna jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl/gus. Nowy wzór informacji ZUS IWA zawiera również zmiany opisu niektórych pól.
Szczegółowe informacje o grupach działalności, kategoriach ryzyka i stopach procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników (zgłoszonych od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.), którzy zgłaszali do tego ubezpieczenia co najmniej 10 osób, zawiera załącznik nr 2a wspomnianego rozporządzenia. Stopa procentowa składki dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego do dziewięciu ubezpieczonych wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności, tj. 1,67 proc. podstawy wymiaru.

* * *
Bezpłatne szkolenie
dla przedsiębiorców
Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim organizuje bezpłatne szkolenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, a jego zakres obejmuje omówienie funkcjonalności nowej wersji programu „Płaatnik” oznaczonej symbolem 8.01.001 oraz zmian wprowadzonych ustawą z 19 grudnia 2009 r. o emeryturach pomostowych (m. in. obowiązek opłacania składek, podstawa wymiaru, wysokość, zasady rozliczania i opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych).
Szkolenie odbędzie się we wtorek, 26 stycznia, w oddziale ZUS w Tomaszowie Maz. Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00. Zapisy na szkolenie przyjmowane są pod numerem tel. 44 726 36 00 wew. 503.

* * *
Zmiany w formularzach
ubezpieczeniowych
Od 1 stycznia obowiązują nowe wzory formularzy ubezpieczeniowych i nowa wersja programu „Płatnik”.
Nowe wzory zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r., które zaktualizowało formularze ZUS DRA i ZUS RSA, a także wprowadziło całkowicie znowelizowany formularz ZUS ZSWA, czyli Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wszystkie trzy dokumenty w wersji do wypełnienia i wydruku można znaleźć na internetowej stronie ZUS pod adresem www.zus.pl. Aktualne wersje formularzy ubezpieczeniowych są również dostępne w placówkach ZUS w całym kraju.
Nowe wzory formularzy dostępne są również w programie „Płatnik”. Nowa wersja programu, oznaczona symbolem 8.01.001 dostosowana jest do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Płyty instalacyjne z nowym „Platnikiem” można bezpłatnie odebrać we wszystkich jednostkach Zakładu, program dostępny jest również w Internecie.
I jeszcze jedna ważna zmiana, o której powinni pamiętać wszyscy płatnicy: od nowego roku wszystkie dokumenty przekazywane do ZUS za każdego ubezpieczonego będącego obywatelem Polski muszą zawierać poprawny numer PESEL (dotychczas w przypadku jego braku można było wpisywać NIP lub numer dowodu osobistego). Brak PESEL-u lub jego niepoprawność spowoduje odrzucenie przez ZUS takiego dokumentu.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 3 (653) z dnia 22 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »