tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Uroczyście i merytorycznie

 
W poniedziałek, 29 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XX sesja Rady Powiatu


Tradycyjnie już październikowe obrady Rady Powiatu wzbogacone są o część uroczystą poświęconą wyróżnieniu zasłużonych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Nim jednak przystąpiono do wręczania nagród, przywołano sylwetkę Marii Jędrzejewskiej, zasłużonej wieloletniej nauczycielki LO im. Stefana Żaromskiego, która w tym roku zmarła. Jej pamięć uczczono chwilą ciszy. W obecności radnych, zarządu powiatu nagrody starosty odebrało ośmioro nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oraz psycholog Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej (listę wyróżnionych publikowaliśmy przy okazji Dnia Nauczyciela).
W drugiej części radni przystąpili do realizacji merytorycznej części sesji. Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z dwóch ostatnich sesji Bogdan Kubiszewski odczytał sprawozdanie z międzysesyjnych prac zarządu powiatu. Poinformował w nim m.in. o decyzjach podjętych w okresie od sierpniowej do październikowej sesji, m.in. o przekazaniu zarzutów dotyczących działalności opoczyńskiego szpitala, ujętych w anonimowym liście, do sprawdzenia przez audytora. Do przedstawionego sprawozdania nie było żadnych pytań.
Radni zgodzili się, aby nie przytaczać na sesji analizy ich oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń pracowników starostwa zobowiązanych do ich złożenia. Informację na ten temat otrzymali z kompletem materiałów na sesję. Poza tym dla wszystkich zainteresowanych informacja ta jest dostępna w biurze rady.
W dalszej części sesji dyrektorka PCPR, Wiesława Kurowska przedstawiła przy pomocy prezentacji multimedialnej efekty, jakie udało się osiągnąć poprzez realizację projektu ?Przełamać bariery. Uwolnić energię?, zwłaszcza w kontekście podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie integracji społeczno?zawodowej oraz podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efekty realizacji projektu przekroczyły oczekiwania samych organizatorów projektu ? większość planów zrealizowano w ponad 100%. O tym na ile poprawiła się jakość życia niepełnosprawnych nie mówiono.
Kolejnym ważnym tematem, zwłaszcza w obliczu zimowej już aury, było przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2012/2013. W tym punkcie głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Andrzej Reszel. Poinformował on zebranych, że działaniami objętych zostanie 308 km dróg. Akcja prowadzona będzie z dwóch baz usytuowanych przy ul. Rolnej w Opocznie oraz w Solcu. W ramach zimowego utrzymania dróg wykorzystany zostanie sprzęt wyłoniony w drodze przetargu: 6 pługopiaskarek, 5 pługów, 4 spycharki i 2 równiarki oraz sprzęt własny. Zakontraktowano już spore ilości soli i piasku, w magazynach zgromadzono około 300 ton mieszanki soli i piasku, którą w okresie zimowym posypywane będą drogi. Planowane są także kolejne zakupy tych materiałów. W ostatnich dniach drogowcy mieli już okazję sprawdzić swoje przygotowanie do zimy. Akcja odśnieżania dróg prowadzona była w nocy z soboty na niedzielę. W niedzielę nie było już takiej potrzeby, nie mniej jednak dyrektor Reszel zapowiedział, że pracownicy są przygotowani na wypadek kolejnych opadów śniegu.
Jednym z punktów poniedziałkowej sesji było omówienie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. Przy pomocy prezentacji multimedialnej szeroką informację na ten temat przedstawiła Małgorzata Grzesińska, dyrektorka Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego. Jak podała, w ubiegłym roku szkolnym w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kształciło się 2.594 uczniów i słuchaczy zgrupowanych w 99 oddziałach. W porównaniu do roku szkolnego 2010/2011 w szkołach ubyło młodzieży (206 uczniów mniej), przybyło z kolei słuchaczy w placówkach kształcących dorosłych (o 136 osób). Najbardziej popularne wśród młodych ludzi są ZSP nr 1 i ZSO, te szkoły miały najwięcej uczniów. Szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane w samym Opocznie wybrało 64% absolwentów gimnazjów. Dorośli z kolei najchętniej wybierali placówki zlokalizowane poza Opocznem. W szkołach pracowało 241 nauczycieli, w tym 183 na pełnych etatach. W większości byli to nauczyciele dyplomowani.
Przygotowane na poniedziałkową sesję projekty uchwał przyjęto jednogłośnie. W pierwszych dwóch głosowaniach radni zatwierdzili zmiany w budżecie powiatu i w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Trzecią uchwałą wprowadzili niewielkie zmiany w statucie Starostwa Powiatowego. Jak wyjaśniła Grażyna Wielgus, sekretarz powiatu, wprowadzone zmiany mają charakter porządkowy. Ich przyjęcie pozwoli uniknąć rozbieżności pomiędzy zapisami statutów starostwa i powiatu. Kolejna uchwała dotyczyła planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie. Z sieci tej wykreślono zlikwidowane na mocy ustawy licea profilowane, licea uzupełniające dla dorosłych oraz technika uzupełniające. W drodze piątej, ostatniej już uchwały radni rozpatrzyli skargę Edwarda Dąbrowskiego dotyczącą odwodnienia wokół drogi powiatowej w Libiszowie. Jak mówił starosta, mieszkańcy chcieliby, aby odwodnienie drogi powodowało jednocześnie odprowadzenie wód z terenów prywatnych. Komisja badająca sprawę uznała skargę za bezzasadną i uchwałę w takim właśnie brzmieniu przegłosowali radni.
W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrał starosta, który poinformował zebranych o ostatnim spotkaniu samorządowców z terenu powiatu z parlamentarzystami z naszego okręgu, na którym omawiano problemy wynikające z ustaw. Wnioski z tego spotkania, z prośbą o dokonanie zmian w aktach prawnych, zostały przekazane parlamentarzystom, którzy nie dotarli na spotkanie oraz do ministerstw zajmujących się tymi sprawami.
Na tym obrady zakończono.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (799) z dnia 2 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »