tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Usługi Parkieciarskie Mateusz Pręcikowski ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Umowa z komandosami podpisana

 
29 marca zostało zawarte pierwsze tego typu w Polsce porozumienie o współpracy w procesie kształcenia uczniów i szkolenia żołnierzy pomiędzy Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, reprezentowaną przez dowódcę, płka Wiesława Kukułę, a Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym, reprezentowanym przez p.o. dyrektora Damiana Pietrasika oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie Andrzeja KopanięPłk Wiesław Kukuła i p.o. dyrektora ZST Damian Pietrasik


Ten ważny akt prawny został opatrzony preambułą, która określa główne cele współpracy: "Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania w zakresie edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej oraz promowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zawodowej służby wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i kultywowania patriotycznych tradycji wojsk specjalnych?".
Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu w celu realizacji umowy będzie preferować kandydatów do służby w JWK z rekomendacją dyrektora ZST w Mroczkowie Gościnnym i wychowawcy klasy ? oficera Jednostki Wojskowej Komandosów, byłego głównego specjalistę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, płka rezerwy Pawła Wiktorowicza.
W ramach współpracy wydzieli żołnierzy o wymaganych kwalifikacjach do wspierania szkoły w przekazywaniu wybranych treści edukacyjnych oraz udostępni sprzęt, wyposażenie i obiekty znajdujące się w dyspozycji jednostki, zapewni możliwość korzystania z biblioteki oświatowej klubu oraz udostępni wydawnictwa fachowe. Umożliwi także udział uczniów w "Dniu otwartych koszar", pokazach sprzętu i uzbrojenia, świętach wojskowych i państwowych, korzystanie z sali tradycji jednostki. Ponadto będzie organizować spotkania uczniów z żołnierzami, udzieli wsparcia szkole w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym i sportowym.
Szkoła natomiast zobowiązana została do wdrożenia do programu wychowania fizycznego zajęć i dyscyplin ułatwiających uczniom przygotowanie do kursu weryfikacyjnego do służby w Jednostce Wojskowej Komandosów oraz rozszerzenia historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa wg standardów określonych przez JWK. Ponadto zorganizuje w ostatnim kwartale nauki egzamin weryfikacyjny dla uczniów, na podstawie którego uczeń otrzyma rekomendacje do służby w Jednostce Wojskowej Komandosów.
Współpraca na takich zasadach ma sprawić aby młodzież mająca preferencje do służby w Wojsku Polskim była przygotowywana przez ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę. Wdrożenie dodatkowych zajęć i modyfikacja treści programowych przedmiotów szkolnych wyposażą młodego człowieka w umiejętności, które niewątpliwie pozwolą stanąć mu do rywalizacji o miejsca pracy w wojsku jak też innych służbach mundurowych.
Pełniący obowiązki dyrektora ZST Damian Pietrasik, podsumowując uroczystość, podziękował dowódcy JWK w Lublińcu płk. Wiesławowi Kukule za przyjęcie do bardzo wąskiego grona szkół, które zostaną zaszczycone współpracą z tą elitarną jednostką oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Kopani za wsparcie ze strony organu prowadzącego szkołę. Zobowiązał się także do realizacji umowy.
? Jestem dumny, iż to właśnie ja dostąpiłem zaszczytu podpisania umowy o współpracy pomiędzy Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, a Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym ? powiedział. ? Zapewniam, iż szkoła dołoży wszelkich starań, aby nasi uczniowie, wychowywani w duchu poszanowania tradycji narodowych, w duchu świadomości potrzeby stałego wzmacniania obronności kraju oraz duchu troski o swoją sferę fizyczną i intelektualną, zostali wyposażeni w umiejętności, które pozwolą im na dokonanie w życiu dorosłym właściwych wyborów. Stały kontakt z jednostką oraz opieka doskonale do tej roli przygotowanego wychowawcy ? opiekuna specjalizacji, pozwoli naszym uczniom na zapoznanie się ze specyfiką służby wojskowej i podjęcie odpowiedniej decyzji. Ci, którzy zdecydują się na pracę w siłach zbrojnych przeżyją ciekawą przygodę i nie pozostaną z niczym. Zdobędą przecież dobry zawód.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (821) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »