tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »

PRZYJMĘ pracownika przy pracach konserwacyjnych ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Sport

 Umiem pływać

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze organizację nauki pływania dla trzecioklasistów


To nazwa projektu powszechnej nauki pływania realizowanego przez MSiT w ramach działania "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży". Projekt jest adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, a głównym celem jest nabycie podstawowych umiejętności pływania.
Właśnie trwa otwarty konkurs na dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć w 2014 r. Środki na ten cel ? prawie 13 mln zł ? pochodzą z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zostaną rozdzielone na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas trzecich w danym województwie, z uwzględnieniem liczby uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie.
Będą przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zajęć w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, lub do 50% w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu.
Zajęcia mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 15 grudnia. Powinny być organizowane i prowadzone na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1?2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Ich realizację można zaplanować również w wakacje. Kurs powinien zakończyć się sprawdzianem poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Ministerstwo zaleca, aby naukę pływania połączyć z poznawaniem podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.
Wnioski i załączniki, na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym MSiT, należy składać do 15 listopada osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00?082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: projekt powszechnej nauki pływania "Umiem pływać 2014". wnioski będą rozpatrzone do 15 lutego przyszłego roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego.


ZG   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »