tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Uczy i wychowuje już pół wieku

 
W sobotę, 21 listopada Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach świętowała 50-lecie swojej działalności. Uroczysty jubileusz połączono z nadaniem szkole sztandaru i poświęceniem nowej sali gimnastycznej. Termin obchodów wybrano nieprzypadkowo - 20 listopada przypada dzień patrona szkoły.Przekazanie sztandaru społeczności szkolnej przez przewodniczącego Rady Rodziców


Miniona sobota, choć wolna od zajęć lekcyjnych, była jednym z najważniejszych dni w dotychczasowej historii Szkoły Podstawowej w Bielowicach. Do tego uroczystego dnia uczniowie i nauczyciele przygotowywali się od kilku tygodni. W końcu nie często szkołę odwiedza tak wielu znamienitych gości. Jest też co świętować - odbudowana kilka lat temu szkoła, wzbogacona o nową salę gimnastyczną, świętowała 50-lecie swojego istnienia.
Uroczystość rozpoczęła msza odprawiona w sali gimnastycznej szkoły pod przewodnictwem bpa Adama Odzimka. Celebrowali ją wspólnie proboszcz parafii w Sołku, ks. Julian Sobczyk, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św., ks. Mieczysław Głogowski, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ks. Leszek Sokół, proboszcz parafii św. Łukasza w Drzewicy, ks. Adam Płuciennik oraz ks. Tadeusz Żak z parafii św. Bartłomieja. W jej trakcie dokonano poświęcenia nowego sztandaru szkoły oraz budynku sali gimnastycznej.
W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli goście - przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego, Marek Mazur, członek zarządu województwa, Dariusz Klimczak, dyrektorka departamentu ds. funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Zofia Keppe, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Budzyński, łódzki kurator oświaty, Wiesława Zewald, dyrektorka piotrkowskiej delegatury Kuratorium, Urszula Rorat, władze gminy z burmistrzem Janem Wieruszewskim na czele, radni miejscy, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele władz powiatowych, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele lokalnych służb, instytucji i przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w gminie Opoczno, a także uczniowie i ich rodzice oraz obecni i emerytowani nauczyciele placówki. W części oficjalnej, która rozpoczęła się bezpośrednio po mszy, wszystkich powitała serdecznie Urszula Wiktorowicz, dyrektorka szkoły. Następnie, przy wtórze werbli, poczet sztandarowy, złożony z przedstawicieli Rady Rodziców, wprowadził na salę sztandar. Po wysłuchaniu hymnu państwowego przystąpiono do przekazania sztandaru szkole. Z rąk pocztu sztandarowego, po przyklęknięciu i ucałowaniu rogu sztandaru, odebrała go dyrektorka szkoły. Dziękując za sztandar, stanowiący symbol tradycji szkoły, zapewniła, że zostanie on otoczony należną czcią, a uczniowie będą z nim uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach. Po prezentacji sztandaru z rąk dyrektorki odebrał go uczniowski poczet sztandarowy, który w imieniu wszystkich uczniów szkoły zobowiązał się go szanować i nie splamić jego honoru. Następnie ślubowanie na nowy sztandar szkoły złożyła klasa pierwsza oraz delegaci pozostałych klas. Przyrzekli w nim służyć ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, być godnym jej patrona i sumiennie wykonywać swoje obowiązki.
Autorką projektu sztandaru jest Maria Kowalczyk, dyrektorka Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach, koleżanka Urszuli Wiktorowicz z lat szkolnych. Ona też własnoręcznie wyszyła sztandar. Jedna z jego stron jest biało-czerwona, znajduje się na niej orzeł w koronie oraz napis stanowiący dewizę szkoły „Bóg, honor, ojczyzna”. Po drugiej stronie sztandaru, na granatowym tle (na wzór tarczy szkolnej) w białym pierścieniu widnieje pełna nazwa szkoły wyszyta czerwoną nicią. W środku koła znajduje się książka - symbol nauki i patrona szkoły - Stefana Żeromskiego. Strony książki przedzielone są zakładką, której wzór stanowi opoczyńska krajka. Na tle otwartej księgi znajduje się kaganek z płomieniami - symbol oświaty i nauki. W rogach widnieją cztery daty: 1947 - rok odnaleziony w najstarszych zachowanych arkuszach ocen, 1960 - rok oddania budynku szkoły, 2002 - rok oddania do użytku części dydaktycznej rozbudowanej szkoły i 2010 - data jubileuszu, nadania sztandaru i otwarcia sali gimnastycznej (wstępnie planowano, że inwestycja zakończy się w przyszłym roku). Sztandar szkoły powieszono w holu, obok gabinetu dyrekcji, w podświetlanej gablocie ufundowanej przez Stanisława Pacana.
W dalszej części uroczystości dokonano oficjalnego otwarcia sali gimnastycznej. Dyrektorka szkoły przekazała delegacji uczniów symboliczny klucz do sali, a do przecięcia wstęgi zaproszono gości - bp Adama Odzimka, przewodniczącego sejmiku województwa łódzkiego, Marka Mazura, członka zarządu województwa, Dariusza Klimczaka, łódzkiego kuratora oświaty, Wiesławę Zewald, burmistrza Jana Wieruszewskiego, prezesa firmy „Interbud”, Henryka Zajęckiego oraz przewodniczącego społecznego komitetu rozbudowy szkoły, Władysława Kwapisza i przewodniczącego samorządu uczniowskiego, Michała Sadzikowskiego.
Po części oficjalnej, prowadzonej przez nauczycieli - Magdalenę Siwek i Andrzeja Pacana, przyszedł czas na podziękowania. Urszula Wiktorowicz skierowała słowa wdzęczności do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania nowej sali gimnastycznej, zabiegali o nadanie szkole sztandaru oraz pomogli w przygotowaniu obchodów. Nie zapomniała także o sponsorach oraz o tych, którzy tworzyli, rozbudowywali szkołę i rozwijali jej działalność na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat. Za okazane szkole serce podziękowała również sercem - obecnym na uroczystości gościom wręczyła symboliczne czerwone serca, z wyszytym złotymi nićmi napisem „Dziękujemy”. Do gości trafiło w sumie trzydzieści serc uszytych przez pracownicę szkoły, Marię Miązek. Napis wyhaftowany tradycyjnym bielowickim krzyżykowym haftem na wszystkich serduszkach wykonali ręcznie uczeń szkoły, Paweł Miśkiewicz oraz jego mama, Bogumiła.
Do gości trafiła również wyjątkowa książka, zatytułowana „Wczoraj i dziś”, upamiętniająca jubileusz 50-lecia. Publikacja wydana w tysiącu egzemplarzy zawiera historię Bielowic i historię szkoły, informacje na temat patrona placówki i sztandaru. Przywołuje nazwiska absolwentów oraz wspomnienia niektórych z nich. Zawiera także aktualne informacje na temat szkoły oraz bogaty zbiór fotografii. Całość opracowali wspólnie Urszula Wiktorowicz, Emilia Kobierska, Zofia Wijata, Magdalena Siwek i Andrzej Pacan. Z okazji jubileuszu firma Ceramika Paradyż wyprodukowała również okolicznościową płytkę.
Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Jako pierwsi zaprezentowali się pierwszoklasiści, których program nawiązywał do złożonego tego dnia ślubowania oraz pierwszego okresu nauki w szkole. Po nich na scenie pojawiły się kolejne grupy dzieci, a że Bielowice są niejako kolebką kultury ludowej i folkloru, nie mogło zbraknąć kolorowych strojów ludowych - przedszkolaki z wydziału zamiejscowego w Wygnanowie zatańczyły oberka, maluchy z Bielowic polkę, a starsi uczniowie odśpiewali tradycyjne przyśpiewki, nawiązujących w swej treści do ostatnich wydarzeń w szkole. Do występów przygotowali je Małgorzata Wijata, Magdalena Siwek, Wiesława Jaciubek i Emilia Garnys. W dalszej części goście obejrzeli inscenizację zatytułowaną „Kto chce, niechaj wierzy”, przygotowaną przez nauczycielkę języka polskiego, Emilię Kobierską, w której zawarto historię szkoły.
Po części artystycznej słowa gratulacji oraz serdeczne życzenia do dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Bielowicach, skierowali zaproszeni goście. W ciepłych słowach podkreślali niezwykłe zaangażowanie - zarówno pedagogów, władz gminy, jak i całej bielowickiej społeczności. Część z gości wraz z życzeniami przekazała dyrekcji szkoły upominki, między innymi sprzęt sportowy, który wzbogaci wyposażenie nowej sali. Po okolicznościowych wystąpieniach zaprezentowało się bielowickie Koło Gospodyń Wiejskich.
Tak wyjątkowy jubileusz nie mógł obyć się bez urodzinowego tortu, który uwieńczył obchody 50-lecia szkoły. Świeczki na nim zdmuchnęli wspólnie emerytowany dyrektor szkoły, Bogdan Stopa, obecna dyrektorka, Urszula Wiktorowicz oraz przewodniczący Rady Rodziców, Sławomir Płuciennik.

Kilka słów o historii
Najstarsze zachowane dokumenty przywołują absolwentów, którzy naukę w szkole w Bielowicach ukończyli w roku szkolnym 1947/48. Szkoła składała się wtedy z czterech oddziałów. Nie posiadała własnego budynku, a lekcje odbywały się w prywatnych domach. Pod arkuszami ocen z tego okresu widnieją podpisy pierwszych nauczycieli i kierowników szkoły - w roku 1949 funkcję tę pełnił S. Kufel, a w 1954 Franciszek Pawlik. W 1956 roku kierownikiem szkoły został Jan Kolibabski, który zaczął prowadzić pierwszą kronikę szkoły, a wkrótce rozpoczął starania o budowę szkoły. W tym czasie składała się ona już z siedmiu klas.
Budowę szkoły rozpoczęto w 1958 roku. Budynek oddano do użytku na przełomie 1959 i 1960 roku. Szkoła liczyła cztery sale lekcyjne, korytarz, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i magazyn. Rok później otwarto przy niej dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego, która działała do 1975 roku. Jej uczniowie - absolwenci szkoły podstawowej - poza wiedzą ogólną zdobywali wiadomości i umiejętności z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt.
W 1963 roku nowym kierownikiem szkoły został Bogdan Stopa, który pełnił tę funkcję do 1991 roku, do czasu objęcia funkcji dyrektora przez Urszulę Wiktorowicz. W tym czasie, z roku na rok, liczba uczniów stale wzrastała, tym bardziej, że w okresie od 1976 do 1983 roku placówka była szkołą zbiorczą, do której dojeżdżali również uczniowie szkoły w Wygnanowie. W roku szkolnym 1978/1979 w ośmiu klasach szkoły uczyło się już 232 uczniów. Szkoła posiadała w tym okresie tylko cztery sale lekcyjne, dlatego zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. W takich warunkach nauczano do 2000 roku, a do 1992 roku szkoła ogrzewana była za pomocą pieców kaflowych.
W roku szkolnym 1991/1992, po objęciu dyrekcji przez Urszulę Wiktorowicz, powołano społeczny komitet rozbudowy szkoły. Pierwsze roboty ziemne rozpoczęły się w 1994 roku. Prace kontynuowano w latach następnych - dopiero w grudniu 2000 roku częściowo oddano do użytku parter nowego budynku, dzięki czemu uczniowie zyskali trzy nowe sale lekcyjne. W szkole pojawiły się również łazienki. Po wykończeniu piętra nowej części budynku oraz remoncie starej, w 2002 roku oddano do użytku rozbudowaną szkołę. Znajduje się w niej siedem sal lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka, czytelnia, stołówka, kuchnia, gabinet pielęgniarki i łazienki. W tym roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną salę gimnastyczną, jej budynek został ogrodzony, a chodniki i place wyłożono kostką brukową. Obecnie w sześciu klasach szkoły podstawowej uczy się 171 uczniów z Bielowic, Sołku, Zameczka, Wygnanowa i Wólki Karwickiej. Ich kształceniem i wychowaniem zajmuje się szesnastu nauczycieli.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (646) z dnia 27 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »