tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Uchwały, interpelacje, polemiki

 
To, że w Poświętnem obrady radnych Rady Gminy bywają ciekawe, zdążyli zapewne przyzwyczaić się nasi czytelnicy. Często jednak powstają tam sytuacje, które dla rasowych samorządowców mogą wydawać się przynajmniej dziwne

Ostatnia sesja Rady Gminy Poświętne miała być merytoryczna i krótka, jednak albo samorządowcy nabierają wprawy i częściej zagłębiają się w dokumenty przedkładane na obrady lub rozumieją fakt nadchodzących wyborów. Jedno i drugie może wyjść na dobre każdemu samorządowi, nie tylko w Poświętnem. Podczas XXXII sesji wysłuchano sprawozdania wójta z jego działalności między obradami, następnie nadkomisarz Wojciech Dworak, komendant Komisariatu Policji w Drzewicy, zaprezentował wojewódzki program działań policji w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. W obszernym sprawozdaniu komendant zaprezentował zakres działań policji i plany, jakie KWP w Łodzi będzie wdrażać. Jednocześnie ponowił apel do władz, szczególnie przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o spotkanie z właścicielami sklepów na terenie gminy, w których sprzedawany jest alkohol. Tego typu spotkania miały miejsce na terenie miasta i gminy Drzewica już w roku ubiegłym, w Poświętnem do tej pory nie udało się zorganizować wspólnego zebrania w celu omówienia zagadnień związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
Radni w dniu obrad mieli do podjęcia sześć uchwał. Pierwsza dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok została podjęta jednogłośnie. Drugie głosowanie, dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przebiegło równie sprawnie. Dyskusja rozpoczęła się przy uchwale w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Radny i szef klubu radnych Rozwój i Przyszłość gminy Poświętne zgłosił wątpliwości dotyczące tej uchwały ze wskazaniem na błędy formalne dotyczące podstawy prawnej uchwały. Sekretarz gminy Anna Duraj, która jednocześnie pełni społecznie funkcję radcy prawnego, przyznała, że w istocie może być błąd w jednym z artykułów i obiecała, że zostanie on usunięty. Radny Worach nie dawał za wygraną twierdząc, że są jeszcze inne błędy w podstawie prawnej i prosi o odłożenia głosowania nad tą uchwałą. Jednak przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały. Przeciw głosowali radni skupieni w klubie, pozostali obecni na sali samorządowcy przyjęli uchwałę. W efekcie nie poddano pod głosowanie wniosku o odłożenie głosowania i podjęto uchwałę zawierającą błędy. W kolejnych punktach dyskutowano nad uchwałą dotyczącą zbycia działki w Ponikla z drewnianym budynkiem po szkole. Tu znowu najbardziej aktywni okazali się radni skupieni w klubie Rozwój i Przyszłość gminy Poświętne. Radni Bolesław Kacprzak i Mieczysław Worach zarzucali wójtowi, że za jego kadencji sprzedano prawie cały majątek gminy. Zdaniem tych radnych dobry gospodarz nie pozbywa się swojej ziemi, a jeśli już to robi, to na zasadzie inwestowania w inne nieruchomości, czego właśnie zdaniem grupy radnych nie czyni wójt. Szef gminy Poświętne odpierał zarzuty twierdząc, że działka najpierw zostanie wyceniona a następnie wystawiona do przetargu. W konsekwencji tylko grupa radnych skupiona w klubie Rozwój i Przyszłość nie poprała zbycia działki. Radni głosowali także nad górnymi stawkami opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W obszernej dyskusji debatowano nad wieloma aspektami odbioru śmieci, a nawet definicją selektywnego odbioru odpadów komunalnych. Jeden z radnych mówił o niesprawiedliwości wynikającej z faktu opłat za odbiór pojemników z odpadami. Według radnego, np. rodzina trzyosobowa musi płacić taką samą kwotę, co rodzina dziesięcioosobowa i to niezależnie czy w pojemniku śmieci będą, czy też nie. Pytał dlaczego można płacić za zużycie konkretnych ilości wody, czy ścieków, ale już nie śmieci. Ostatecznie radni jednogłośnie ustalili, że górna stawka opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych będzie wynosić 13 zł brutto za metr sześcienny. Natomiast górne stawki dla mieszkańców będą wynosić kolejno: za pojemnik 120-litrowy 12 zł, pojemnik 140-litrowy 13 zł, i dalej odpowiednio: 240 - 18 zł, 1100 - 45 zł (w każdym przypadku jest to cena brutto). Górne stawki są niższe od proponowanych o średnio 3 zł.
Ostatnią uchwałą było głosowanie nad zmianami w budżecie, który po zmianach wynosi: dochody w 2010 roku to 7.844.735 zł, wydatki - 13.370.315,35 zł.
Podczas obrad w Poświętnem trzech radnych zgłosiło cztery interpelacje. Pierwsze zapytanie na ręce przewodniczącego złożył radny Michał Franas. Interpelacja dotyczyła obecnej sytuacji na drogach oraz odśnieżania dróg gminnych, które zdaniem radnego są oblodzone i niebezpieczne. Radny Franas pytał głównie, o to czy wystarczy środków na okres zimy i czy drogi są nie tylko odśnieżane ale także odpowiednio posypywane solą. Trzy kolejne interpretacje złożyli razem radni Krzysztof Wielgus i Mieczysław Worach. Dwie interpelacje dotyczyły bezpośrednio drogi krajowej nr 48 i bezpieczeństwa na tym odcinku. Głównie radni zwracali się z apelem o ponowne ustawienie na odcinku Brudzewice Kolonia - Brudzewice znaku zakazu wyprzedzania pojazdów oraz wyznaczenia przejść dla pieszych i usytuowania w ich pobliżu odpowiednich oznakowań. Swoją drogą dziwi fakt, że na drodze o statusie krajowym w tak dużej miejscowości, gdzie bezpośrednio do drogi przylega plac szkoły podstawowej, kaplica, sklepy nie ma przejść dla pieszych. Trzecia interpelacja zgłoszona przez dwóch radnych z Brudzewic dotyczyła grudniowej sesji, gdzie uchwalano budżet oraz faktu niedopuszczenia ich do głosu i uniemożliwienia wprowadzenia poprawki. Miała ona dotyczyć przebudowy drogi na odcinku Brudzewice Kolonia - Brudzewice i tym samym umożliwić przejazd autokaru wożącego dzieci oraz dogodniejsze i krótsze przemieszczania się mieszkańców tych dwóch sołectw. W punkcie wolne wnioski powracał temat wałęsających się psów oraz problemu i zagrożenia jakim są bezpańskie zwierzęta zwłaszcza dla dzieci wracających ze szkoły. Następnie komendant ginny OSP skrytykował wójta za brak koordynacji działań oraz informacji, kto i jakie posiada kompetencje w przypadku szczególnego zagrożenia, czy chociażby intensywnych akcji związanych z odśnieżaniem. Zdaniem komendanta obecna pogoda może spłatać różnego rodzaju niespodzianki i wówczas nie wiadomo, kto ma jakie kompetencje, jaki jest podział obowiązków w przypadku powołania sztabu kryzysowego. Wójt głównie odpowiadał w kontekście wyolbrzymiania i zamartwiania się na zapas, co zdaniem włodarza jest nieuzasadnione. Miejmy nadzieję, że wójt miał rację, ale swoją drogą to dziwne, że straż i władza w gminie mają problemy z komunikowaniem?


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (657) z dnia 12 Lutego 2010r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »