tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Trzecioklasiści pod lupą

 
Centralna Komisja Egzaminacyjna ma przeprowadzić w maju 2011 roku ogólnopolskie dobrowolne badanie wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Do badania może zgłosić się każda szkoła podstawowa z terenu całej Polski

Od roku szkolnego 2010/2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna, w ramach realizowanego projektu unijnego, oferuje każdej szkole podstawowej materiały do przeprowadzenia dorocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności trzecioklasistów. Udział szkoły w sprawdzianie jest dobrowolny i bezpłatny.
Udział szkoły w profesjonalnym, ogólnokrajowym sprawdzianie pozwoli ocenić poziom przygotowania trzecioklasistów, kończących okres nauczania zintegrowanego, do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji. Sprawdzi umiejętności językowe i matematyczne uczniów. Wyniki tego sprawdzianu posłużą za trzy lata do porównania ich z wynikami obowiązkowego sprawdzianu w klasie szóstej – dzięki temu możliwe będzie oszacowanie efektywności kształcenia.
Badanie polegać będzie na wykonaniu przez uczniów dwóch testów według określonej procedury. Testy zostaną przekazane szkołom w przeddzień sprawdzianu. Testowanie przeprowadzą w szkołach osoby wskazane przez dyrektora danej szkoły. Prace uczniów zostaną ocenione w szkołach, a oceny rozwiązań przesłane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwsze informacje o wynikach szkoła otrzyma bezpośrednio po przekazaniu CKE danych z badania, a kolejne będą dostępne w serwisie internetowym dla dyrektorów szkół oraz w przesłanym szkołom w czerwcu raporcie.
Wyniki sprawdzianu zostaną udostępnione wyłącznie dyrektorowi danej placówki, a zgromadzone dane zostaną wykorzystane do opracowania globalnych zestawień statystycznych i będą udostępnione jedynie na poziomie krajowym i regionalnym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie badania trzecioklasistów uzgodniono z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu: http://trzecioklasista.cke–efs.pl


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (687) z dnia 10 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »