tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Trzecia w kadencji, ostatnia w roku

 
We wtorek, 28 grudnia odbyła się trzecia w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej. Wydawało się, że krótki porządek obrad, zakładający podjęcie tylko trzech uchwał, zostanie zrealizowany sprawnie i szybko. Nic z tych rzeczy. Radni debatowali – z kilkoma przerwami na konsultacje prawne – grubo ponad trzy godziny

Do dużego zamieszania doszło już na początku posiedzenia. Radny Dariusz Kosno wnioskował, aby Rada przyjęła protokół tylko z czterdziestej siódmej sesji piątej kadencji, chociaż w planach było również przyjęcie protokołów z dwóch pierwszych sesji obecnej, szóstej kadencji. Radny argumentował, że tych protokołów nie przygotowano na siedem dni przed sesją. Powstał problem, do którego rozwiązania potrzebna była dziesięciominutowa przerwa. Po sprawdzeniu dokumentów i wznowieniu obrad głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata proponując wykreślenie zapisu dotyczącego protokołu z drugiej sesji nowej kadencji. Rady Kosno swój wniosek wycofał. Ostatecznie radni przyjęli dwa protokoły – z ostatniej sesji w minionej kadencji i z pierwszej sesji w szóstej kadencji.
Do sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej nie było wielu pytań. Jedno z nich dotyczyło zamkniętych orlików. O odśnieżenie boisk zaapelował radny Kosno. Burmistrz Wieruszewski odpowiedział, że orliki nie będą zamknięte całą zimę. Obecna przerwa jest zgodna z regulaminem obiektów i spowodowana m.in. tym, aby osoby obsługujące boiska mogły wziąć urlopy.
Kolejnym punktem obrad, już przedostatnim, był skromny blok uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczył zgody na realizację unijnego projektu „Przedszkole moim domem”, który będzie prowadzony przez półtora roku w Szkole Podstawowej w Bielowicach. O szczegółach tego przedsięwzięcia informowali radnych Monika Stępień z UM, wiceburmistrz Janusz Macierzyński i dyrektorka szkoły Urszula Wiktorowicz. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie i mogła być dołączona do wniosku o dofinansowanie projektu.
W dalszej części posiedzenia Rada zajęła się zatwierdzeniem planów pracy na 2011 rok. Szło jej to dość opornie, bo do przygotowanych projektów wniesiono kilka zmian. Najdłużej debatowano nad wnioskiem radnego Bartłomieja Firkowskiego, który zaproponował, aby w planie pracy na styczeń znalazła się informacja o wydatkach biura Rady Miejskiej wraz z imiennym wykazem diet pobranych przez radnych w 2010 roku. Jak powiedział, żeby była otwartość. – Niech każdy wie, ile radni poprzedniej kadencji zarobili – zaznaczył. Wniósł również o „indywidualny” tryb głosowania nad wnioskiem.
Na sali znowu powstało zamieszanie, którego długo nie można było opanować. Na prośbę przewodniczącego Rady Zdzisława Wojciechowskiego radny Firkowski kilkakrotnie precyzował treść swojego wniosku. Głos zabierał m.in. burmistrz Wieruszewski, który wyjaśniał, że nie ma mowy o ukrywaniu czegokolwiek, bo informacje dotyczące poborów radnych są powszechnie dostępne i można je sprawdzić w kilka minut. Poza tym samorządowcy składają oświadczenia majątkowe. Radny Firkowski stał jednak przy swoim i w końcu doszło do głosowania nad jego wnioskami.
Pierwszy, dotyczący głosowania imiennego, przepadł. Zanim rozpatrzono drugi, ogłoszono kolejną przerwę. Po jej zakończeniu wiceprzewodniczący Rady Janusz Klimek zaznaczył, że zgadzając się na zapis proponowany przez Bartłomieja Firkowskiego Rada złamie prawo, ponieważ nie może ujawniać poborów radnych w takiej właśnie formie. Ostatecznie wniosek radnego Firkowskiego został odrzucony. Przeciw zagłosowało czternastu radnych, „za” był tylko jeden, czterech wstrzymało się od głosu. Zaraz potem plan pracy Rady Miejskiej na 2011 rok został przyjęty.
Kilkadziesiąt minut trwało zatwierdzanie planów pracy poszczególnych komisji. Najwięcej czasu – na długą dyskusję rozpoczętą przez radnego Wijatę i przerwę na konsultacje z prawnikiem – poświęcono Komisji Rewizyjnej i jej kontrolom w gminnych placówkach. Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Tu już nie było żadnych kontrowersji.
Końcową część sesji zdominował problem miejsc parkingowych w mieście. Temat wywołał radny Klimek, proponując opracowanie programu dofinansowania budowy parkingów i miejsc składowania posegregowanych odpadów na terenach należących do wspólnot. Dyskusja rozszerzona m.in. o kwestie parkowania na placu Kościuszki, współpracy ze spółdzielnią i budowy garaży przy ul. Wyszyńskiego była najciekawszym fragmentem posiedzenia.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (704) z dnia 5 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »