tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 To już 30 lat

 
28 października odbędą się obchody 30?lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zanim to jednak nastąpi, przybliżamy historię placówkiKoncert w muzeum w lutym 2012 r.Pomysł powstania tego typu placówki w Opocznie zrodził się z potrzeby kształcenia muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i wykonawcą przedsięwzięcia był późniejszy długoletni dyrektor szkoły, Edward Podlasek. Dzięki jego staraniom, Minister kultury i sztuki, zarządzeniem nr 30 z 1983 roku powołał do życia w Opocznie Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.
Od 1985 roku, dzięki staraniom dyrektora, placówka mieści się przy ul. Piotrkowskiej 28. Zajmowany uprzednio przez inne instytucje budynek wymagał kapitalnego remontu. Przeprowadzono go za środki budżetowe otrzymane od ministra kultury. Od początku istnienia szkoły, sukcesywnie następował rozwój jej bazy. pierwszy dyrektor wyposażył szkołę w instrumenty, sprzęt i pomoce naukowe. Po kilku latach działalności, edukację w szkole pobierali uczniowie w dziesięciu oddziałach.
Od początku istnienia, szkoła cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej, przewyższająca dwu? lub trzykrotnie liczbę miejsc. Pozostawiając szkołę w bardzo dobrej kondycji, dyrektor, Edward Podlasek odszedł w 1999 roku na emeryturę.
Tuż po nim funkcję tę objęła obecna dyrektorka placówki Małgorzata Zacharska. Jej kadencja zbiegła się z wdrażaniem reformy oświatowej (systemu awansu zawodowego i reformy programowej). Wprowadzając zmiany, dyrektorka nie zerwała z tradycją. Wraz ze zwiększającą się liczbą uczniów, wzrastała także liczba wykwalifikowanej kadry.
W 2011 roku przeprowadzony został gruntowny remont szkoły, ponownie za środki otrzymane od organu prowadzącego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szkoła pełni w środowisku lokalnym ważną kulturotwórczą rolę. Jej 370 absolwentów kształciło się i kształci w szkołach wyższego stopnia i na uczelniach artystycznych lub działa w ruchu amatorskim. Każdego roku, placówka organizuje kilkanaście koncertów dla lokalnej społeczności, nie tylko w swojej siedzibie. Uczniowie PSM biorą udział w ogólnopolskich, regionalnych i międzyszkolnych konkursach instrumentalnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Ogromny dorobek szkoły i jej zasięg stanowią istotny wkład w rozwój edukacji na terenie ziemi opoczyńskiej. Sukcesywnie powiększane jest tu instrumentarium, z uwzględnieniem instrumentów wysokiej klasy oraz przeznaczonych do nauki najmłodszych uczniów.
Dzisiejszą kadrę tworzy dziesięć nauczycielek, pięciu nauczycieli, trzy pracownice administracji i dwoje pracowników obsługi. Dyrektorka Małgorzata Zacharska prowadzi zajęcia z gry na fortepianie, rytmiki oraz kształcenia słuchu. Karolina Czaińska uczy gry na gitarze, Szymon Chybalski kształci słuch, Barbara Gąsowska naucza gry na skrzypcach, a Iwona Kamińska, Aneta Kotewicz?Bilmin i Marcin Mieszczankowski przekazują swoim uczniom tajniki gry na fortepianie. Julita Małek jest specjalistką od rytmiki i kształcenia słuchu, Katarzyna Sęk uczy gry na flecie, Marcin Snokowski na akordeonie, Jan Stępień na gitarze, Marcin Trzebiński na klarnecie, a Agnieszka Strawińska poza nauczaniem gry na fortepianie prowadzi również próby chóru. Renata Walasińska to specjalistka od audycji muzycznych, a Aleksandra Palus jest szkolną bibliotekarką. Wśród pracownic administracji prym wiedzie główna księgowa Agnieszka Jóźwik, a w obowiązkach pomagają jej sekretarz szkolny Lidia Jędrasik i referentka Justyna Jędrasik. Do pracowników obsługi należą Agnieszka Bilska i Leszek Pustuła. W placówce działa także Rada Rodziców. Obecnie w PSM I stopnia kształci się 89 uczniów, pobierających nauki w dziesięciu oddziałach w sześciu specjalnościach.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 42 (849) z dnia 18 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »