tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 To już 10 lat…

 

Minęło 10 lat od chwili, kiedy w 1999 r. decyzją ówczesnej Rady Powiatu utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie. W ciągu 10 lat naukę w szkole podjęło ponad 1000 uczniów i słuchaczy. Jednak początki szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Żarnów sięgają 1962 r., kiedy to szkole podstawowej powołano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, przekształconą od września 1972 r. w Zasadniczą Szkołę Rolniczą W roku 1996, w Żarnowie powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową, w której uczniowie kształcili się w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Na początku bazę lokalową stanowiły klasy Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Od kilku lat, placówka mieści się przy ulicy 17 Stycznia i posiada dobre warunki do kształcenia młodzieży. Aktualnie w skład Zespołu wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kształcąca w zawodach: cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, kucharz małej gastronomii), technikum szkolące techników ekonomistów, informatyków, obsługi usług gastronomicznych oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w kierunkach: technik administracji, technik organizacji usług gastronomicznych, technik informatyk, technik prac biurowych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej. Placówka współpracuje z wieloma przedsiębiorcami gminy Żarnów oraz z powiatu opoczyńskiego, u których młodzież z Żarnowa pobiera praktyczną naukę zawodu. Liczba otwieranych kierunków jest uzależniona od aktualnych potrzeb uczniów i słuchaczy. Szkoła w Żarnowie przez 10 lat istnienia zdobyła wiele osiągnięć, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim. W 2008 roku uczeń III klasy Liceum Profilowanego, zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu.
O prawidłowo prowadzonym procesie nauczania w szkole świadczą bardzo dobre wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie technik administracji - drugie miejsce w skali punktowej w OKE w Łodzi w 2009 r. W Liceum Profilowanym zdawalność wyniosła 98, 6%, natomiast w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - 100%.
Zespół Szkół Zawodowych jest szkołą środowiskową, podejmuje działania na rzecz młodzieży i mieszkańców gminy Żarnów. Szkoła wspólnie z powiatem opoczyńskim corocznie organizuje różne przedsięwzięcia, są to m.in. rajd szlakiem 25 p.p. Armii Krajowej, meta rajdu znajduje się na Diablej Górze, nieopodal Żarnowa. Młodzież spotyka się tam ze świadkami wydarzeń czasów II wojny światowej. Placówka jest też pomysłodawcą i współorganizatorem powiatowego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Natomiast wspólnie z Urzędem Gminy, w ramach integracji społecznej dla mieszkańców gminy Żarnów, szkoła brała czynny udział w projekcie "Warsztaty kulinarne", gdzie mieszkańcy gminy mogli uczyć się i podpatrywać nowinki kulinarne. Te wszystkie wymienione działania, przyczyniły się do zbudowania pozytywnego wizerunku szkoły.
Słowa wielkiego humanisty - Jana Kochanowskiego:
„Służymy poczciwej sławie, a jak kto może,
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże,
przyświecają codziennym wysiłkom nauczycieli i uczniów, kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żarnowie.
Na pytanie: Czego można życzyć Zespołowi Szkół Zawodowych w Żarnowie na następne lata? dyrektorka placówki, Bogusława Dycha odpowiedziała: - Chciałabym, aby Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie był pozytywnie postrzegany w środowisku, aby uczniowie i słuchacze czuli się w nim bezpiecznie i odnosili sukcesy, a nauczyciele mieli zawodową satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy dydaktycznej i wychowawczej.


@tw   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (642) z dnia 30 Października 2009r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »