tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Szpital przegrywa na własne życzenie

 
Od lipca nocną i świąteczną opiekę medyczną w powiecie sprawuje nie szpital a prywatna przychodnia Vita?Med. Bo to ona wygrała ogłoszony przez łódzki NFZ konkurs

To już drugi ważny przetarg przegrany w ostatnim czasie przez opoczyńską placówkę, powołaną do leczenia i sprawowania opieki medycznej. Już o tym pisaliśmy, ale warto przypomnieć, że powodem klapy w przetargu na prowadzenie pogotowia ratunkowego nie były niewielkie różnice w cenie, ale wysłanie oferty niezgodnej z założeniami konkursu. Po tej porażce rozległ się w całym powiecie krzyk, były skargi do wojewody i wnioski do NIK o sprawdzenie trybu konkursu prowadzonego przez NFZ. Tymczasem w październiku 2012 roku specjalny, powołany przez ówczesnego starostę zespół przeprowadził audyt w zakresie zarzutów wobec dyrekcji szpitala o niewłaściwie przygotowaną ofertę przetargową. W protokole czytamy, iż: (?) oferta SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie została niżej oceniona od firmy Falk Medycyna Region Centralny łącznie o 16 punktów. Na powyższą ocenę miały wpływ dwa kryteria:
? brak tzw. systemu wspomagania dowodzenia zespołami ratownictwa medycznego (utracono z tego tytułu 4 punkty)
? wystawienie do przetargu niewystarczającej liczby lekarzy o wymaganych kwalifikacjach określonych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 20067 roku (?) (utracono z tego tytułu 12 punktów). W efekcie opoczyński szpital nie tylko stracił kontrakt na prowadzenie pogotowia ratunkowego, ale musiał również zwrócić do centrali 192.500 zł, tj. pieniądze które pozyskał jako dofinansowania na zakup karetek dla pogotowia ratunkowego. Nie ma kontraktu na pogotowie, a więc karetki nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, trzeba było oddać środki na zakup jednej z nich. Co będzie z drugą, zakupioną z Przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego jeszcze tak na dobrą sprawę nie wiadomo.
Przegrany w pierwszej połowie roku konkurs na opiekę świąteczną i nocną również był przedmiotem badania audytorskiego zleconego przez powiat. Jak wynika ze "Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Opocznie w dniach 10?13 wrzesień 2013 r.": W wyniku kontroli ustalono, iż przyczyną niedotrzymania kontraktu przez SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie na podstawową opiekę zdrowotną w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna miała wpływ niższa ocena oferty szpitala w stosunku do oferty konkurencyjnej.
W ocenie końcowej zadecydowała punktacja, jaką SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie otrzymał za kryterium, jakość tj.
* otrzymano ujemne punktu (?0,37) za wyniki kontroli przeprowadzonej przez NFZ, w trakcie trwania poprzedniej umowy, w związku ze stwierdzeniem udzielania świadczeń w miejscach nie objętych umową/nieudzielania świadczeń w miejscu ustalonym w umowie,
* nie otrzymano punktów w związku z brakiem certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych mającego zastosowanie w przedmiocie "nocna i świąteczna opieka zdrowotna" ważnego w dniu złożenia oferty.
Z analizy zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wynika, iż w 2011 roku do spełnienia kryterium, jakość wystarczył certyfikat ISO w zakresie usług medycznych ważny w dniu złożenia oferty. Natomiast zmiana ww. zarządzenia w dniu 23 kwietnia 2013 r. doprecyzowała zapis kryterium, jakość w myśl, którego wymagany był certyfikat ISO w zakresie usług medycznych mających zastosowanie w przedmiocie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ważny w dniu złożenia oferty. Jak ustalono projekt ww. zarządzenia dostępny był na stronie NFZ już 28 marca 2013 r. (od dnia opublikowania projektu zarządzenia do dnia złożenia oferty upłynęło 58 dni).
W wyniku kontroli ustalono, iż Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie nie podjął żądnych działań w celu uzyskania certyfikatu ISO mającego zastosowanie w przedmiocie "nocna i świąteczna opieka zdrowotna" ważnego w dniu złożenia oferty, tym samym doprowadził do utraty kontraktu, w ww. przedmiocie w kwocie około 3 milionów złotych w okresie trzech lat.
Jaśniej chyba nie można. W konkursie na pogotowie ratunkowe zlekceważony został zapis o ilości lekarzy o wymaganych kwalifikacjach i oferta szpitala przegrała z kretesem, teraz kierownictwo szpitala zapomniało o konieczności posiadania certyfikatu ISO.
Zastanawiam się, kiedy dojdzie do sytuacji, że będzie odebrany kontrakt na opiekę szpitalną, bo władze szpitala zapomną ją złożyć.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (848) z dnia 11 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »