tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Szkoły chcą być radosne

 
Rusza kolejna edycja rządowego programu „Radosna szkoła”

Dyrektorzy szkół z całej Polski w ramach drugiej edycji programu złożyli 8617 wniosków. Dotyczą one zarówno dofinansowania zakupu wyposażenia do szkolnych sal zabaw jak i środków na modernizację i budowę placów zabaw.
Na realizację programu w 2010 roku przeznaczono 150 mln zł. W pierwszej kolejności środki rozdysponowane zostaną pomiędzy szkoły, które wnioskowały o dofinansowanie do zakupu wyposażenia miejsc zabaw w salach szkolnych. Takie wnioski, na łączną sumę 50 mln zł, złożyło prawie 6 tysięcy szkół. Pozostałe środki zostaną rozdzielone pomiędzy placówki, które ubiegają się o refundację już zakupionych pomocy dydaktycznych, szkoły, które planują modernizacje lub budowę placów zabaw oraz te, które wnioski w ramach programu złożyły po raz pierwszy. Szkoły, dla których pieniędzy w tym roku zabraknie, w przyszłym roku otrzymają dofinansowanie w pierwszej kolejności.
Szkoły w naszym województwie wnioskowały o ponad 15 mln zł dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie zakupu wyposażenia złożyło 357 placówek, a o dofinansowanie modernizacji i budowy placów zabaw 193 szkoły. W tej grupie znalazły się również te z opoczyńskiego. Tylko w gminie Opoczno wnioski o środki na zakup wyposażenia złożyło w terminie 10 szkół (ZSS nr 3 oraz SP w Modrzewiu, Ogonowicach, Sielcu, Kruszewcu, Mroczkowie, Woli Załężnej, Januszewicach, Libiszowie i Kraśnicy) - wszystkie, które nie otrzymały dotacji w pierwszym naborze. Większość placówek (SP w Bukowcu Opoczyńskim, Ogonowicach, Modrzewiu, Woli Załężnej, Januszewicach, Libiszowie, Mroczkowie Gościnnym, Kruszewcu i Dzielnej oraz ZSS nr 3) złożyło również wnioski o dofinansowanie urządzenia placu zabaw, którego połowę kosztów, zgodnie z założeniami programu, pokryć mają organy prowadzące.
Program „Radosna szkoła” zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. W ramach programu będą one mogły uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego). Realizacja programu, planowana w latach 2009-2014, zakłada stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Koszt całego programu wynosi blisko 2,5 mld złotych. Koszt zakupu pomocy dydaktycznych finansowany jest w całości z budżetu państwa - do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III. Wsparcie finansowe na urządzenie szkolnych placów zabaw wynosi do 63.850 zł lub do 115.450 zł.
Przypomnijmy, że w pierwszej edycji programu 23 podstawówki z powiatu opoczyńskiego otrzymały prawie 168 tysięcy zł. Przeznaczyły je na zakup pomocy dydaktycznych oraz przyrządów do szkolnych miejsc zabaw i relaksu dla najmłodszych dzieci.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (659) z dnia 26 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »