tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Św. Bartłomiej patronem powiatu?

 
We wtorek, 24 sierpnia odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu

Obrady zaczęły się ponad półgodzinnym oczekiwaniem na starostę i przewodniczącego Rady. Przedstawiciele władz powiatu, w tym przewodniczący Rady, który przecież otwiera i prowadzi obrady, lekceważąc oczekujących na sesję radnych i zaproszonych gości, w sumie kilkudziesiąt osób, uczestniczyli w mszy i procesji z okazji odpustu w parafii św. Bartłomieja. Jest to, naszym zdaniem, wyraz lekceważenia swoich obowiązków. Przecież o tym, że będzie procesja i sesja chyba władze powiatu wiedziały? Po co więc tego samego dnia, w godzinach mszy i procesji, planowały sesję?
Porządek wtorkowych obrad był dość bogaty i sesja zapowiadała się pracowicie. Nic bardziej mylnego. Najwięcej czasu poświęcono nie przygotowanym do przyjęcia uchwałom, a sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Dodajmy, że samo jego odczytanie zajęło ponad pół godziny. Następnie pytania do tego sprawozdania, dotyczące m.in. kolejnych nowelizacji statutu szpitala, przekazywanej starostwu działki w Kraśnicy, czy rozdzielenia kompetencji starosty, Zarządu Powiatu, pracowników starostwa i podległych mu jednostek, zgłosił radny Kazimierz Kożuchowski. Na żadne ze stawianych pytań nie uzyskał wystarczającej odpowiedzi, dlatego wnioskował o przygotowanie pisemnej odpowiedzi na postawione pytania.
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, sprawozdania z prac komisji rewizyjnej za pierwsze półrocze 2010 roku oraz przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Podczas sesji nie poświęcono im jednak wiele czasu, bowiem tematy omawiano wcześniej na komisjach. Sprawozdań, poza informacją przedstawioną przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Andrzeja Palucha, nawet nie odczytano. Radni nie mieli też do nich żadnych pytań, w związku z czym informacje przyjęto bez dyskusji. Tylko co z tego wiedzieli zaproszeni goście?
Po krótkiej przerwie, w trakcie której radni pozowali do pamiątkowego zdjęcia w odnowionej sali konferencyjnej, przystąpiono do głosowania nad przygotowanym blokiem uchwał. Zapowiadało się pracowicie, bowiem było ich aż 12. Nic bardziej mylnego. Radnym na przyjęcie wszystkich uchwał potrzeba było około 10 minut. Za zgodą radnych nie czytano treści projektów uchwał a jedynie nagłówki, po czym odbywało się głosowanie. Dodajmy, że prawie wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie, jedynie tę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przyjęto przy trzech głosach przeciw. Pozostałe dotyczyły zmian w budżecie, określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zatwierdzenia kolejnych zmian w statucie szpitala, powierzenia gminie Białaczów niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, zmian w statucie PCPR, planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, tygodniowego wymiaru godzin pracy nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz trzech projektów unijnych planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednak, poza radnymi, którzy omawiali projekty uchwał na komisjach, nikt nie miał pojęcia o czym radni decydują. Uchwał ani ich projektów nie ma również na stronie BIP starostwa (tutaj pojawią się po podpisaniu przez przewodniczącego). Osoby zainteresowane założeniami przyjętych uchwał muszą udać się do Biura Rady.
Na zakończenie sesji wicestarosta zgłosił wniosek formalny o upoważnienie Zarządu Powiatu do rozpoczęcia działań zmierzających do nadania powiatowi opoczyńskiemu patrona – św. Bartłomieja. Jak poinformował Krzysztof Nawrocki, cała procedura jest niezwykle skomplikowana – sprawa za pośrednictwem ordynariusza diecezji radomskiej, bpa Henryka Tomasika, trafi do Stolicy Apostolskiej, wymaga bowiem aprobaty Benedykta XVI. Jej finału należy się więc spodziewać być może dopiero na kolejny odpust w parafii św. Bartłomieja w 2011 roku. I wówczas pewnie też władze starostwa opóźnią początek obrad.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (685) z dnia 27 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »