tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Sukcesy drzewickiego gimnazjum

 
Pierwsze półrocze roku szkolnego 2009/2010 już za nami. Uczniowie doczekali się zasłużonego wypoczynku w czasie zimowych ferii, podczas których śniegu na pewno im nie brakowało. W szkołach podsumowano pracę uczniów i nauczycieli omawiając efekty działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczejNa Jasnej Górze w Częstochowie


W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy - największej szkole gimnazjalnej w powiecie - również omówiono wyniki pracy wraz z osiągnięciami uczniów i nauczycieli. Na okazjonalnym apelu podsumowującym pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego doceniono i wyróżniono najlepszych gimnazjalistów. Ich trud i wysiłek przekłada się na promocję naszego gimnazjum w środowisku o zasięgu lokalnym i szerszym.
W szkole uczy się 398 uczniów z całej gminy Drzewica. Ponad trzystu uczniów osiąga pozytywne wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen w szkole - 4,03 - uzyskała kl. IIf, której wychowawczynią jest Ewa Reszelewska.
36 uczniów otrzymało nagrodę statutową - Pochwałę Dyrektora Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75) i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Najlepsi z nich to: ze śr. ocen 5,25 Anita Bednarczyk z kl. IIe; ze śr. ocen 5,19 Agata Domagała z kl. IIb; ze śr. ocen 5,14 Anna Bohdziewicz z kl. Ie; ze śr. ocen 5,07 Edyta Kwiatkowska z kl. IIIe, Karolina Panek i Paweł Reszelewski z kl. IIIb, Izabela Walasik z kl. Ie, Katarzyna Worach z kl. IIIa; ze śr. ocen 5,06 Jan Białek z kl. IIb; ze śr. ocen 5,00 Monika Ćwierzona z kl. IIIc, Monika Kwiecień z kl. IIIb, Norbert Miszczyk z kl. IIIa, Karolina Pieprzycka z kl. IIIc, Olga Widawska z kl. IIa i Dominik Wójcik z kl. IIf.
Pięćdziesięcioro uczniów otrzymało Pochwałę Dyrektora Szkoły za stuprocentową frekwencję na zajęciach w pierwszym półroczu. Nagrody statutowe w postaci okolicznościowych dyplomów i listów gratulacyjnych do rodziców wręczyły uczniom dyrektorka szkoły Agata Klimek i wicedyrektorka Małorzata Kuchenbecker podczas apelu podsumowującego.
W gimnazjum działa wiele organizacji, kół przedmiotowych i zainteresowań, a także prowadzone są zajęcia sportowe z różnych dyscyplin. Uczniowie chętnie biorą udział w proponowanych zajęciach pozalekcyjnych. Priorytetowym działaniem nauczycieli jest zachęcanie, aktywizowanie oraz mobilizowanie uczniów i przygotowywanie ich do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach i przedsięwzięciach. Efekty intensywnej pracy i wyniki podejmowanych działań są satysfakcjonujące.
W konkursach przedmiotowych brało udział ok. 25% uczniów, którzy podjęli się zmagań na etapie szkolnym. Do etapu rejonowego, do którego przechodził uczeń uzyskując minimum 75% punktów, awansowało kilkoro uczniów. Monika Kwiecień z kl. IIIb reprezentowała gimnazjum aż w trzech konkursach rejonowych: z języka polskiego (przygotowywana przez Agnieszkę Bogatek), z języka angielskiego (przygotowywana przez Beatę Wrzosek) i z języka niemieckiego (przygotowywana przez Daniela Działaka). Monika wywalczyła awans do etapu finałowego konkursu z języka angielskiego, w którym uzyskała szóstą lokatę punktową.
Uczniowie kl. IIIa Norbert Miszczyk i Artur Klimek brali udział w konkursie rejonowym z chemii (przygotowywani przez Joannę Pałgan). Dwie uczennice klasy Ie Anna Bohdziewicz i Izabela Walasik zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego konkursu wiedzowego z religii „Świadkowie miłości”, który odbędzie się w marcu. Nad konkursem sprawowała pieczę Jadwiga Szczepańska.
Młodzież brała również aktywny udział w różnego rodzaju konkursach wiedzowych, artystycznych (muzycznych, plastycznych, fotograficznych) czy sportowych odnosząc sukcesy w szkole, gminie, powiecie, rejonie lub województwie. Najlepsi uczniowie w różnych dziedzinach byli na bieżąco nagradzani podczas okolicznościowych akademii, wobec całej społeczności szkolnej, często również na uroczystościach o szerszym zasięgu.
Gimnazjum im. Jana Pawła II jest placówką, która edukację ekologiczną swoich uczniów prowadzi od lat. Przedsięwzięcia mają charakter cykliczny, prowadzone są w każdym roku szkolnym, raz w węższym a raz w szerszym aspekcie. W szkole prężnie działa Szkolny Klub Ekologiczny, którego założycielką i koordynatorką wszelkich działań jest Jolanta Gapys, a wspierają ją Ewa Reszelewska, Ewa Grzelczak i Joanna Pałgan.
Swoją wiedzą ekologiczną grupa uczniów mogła się pochwalić się w finale „Ekoturnieju szkół” w Łodzi zorganizowanego w ramach konkursu Eko-Lider 2009. Drzewiczanie zajęli piąte miejsce w wojwództwie.
W turnieju wiedzowym o tematyce ekologiczno-środowiskowej „Ekochem 2009” w eliminacjach powiatowych szkołę reprezentowały dwa zespoły uczniów. Pierwszy w składzie: Anita Bednarczyk, Norbert Miszczyk i Paweł Reszelewski z kl. IIIb zajął drugie miejsce. Drugi zespół w składzie: Artur Klimek, Edyta Kwiatkowska i Agata Białek był trzeci. Do turnieju przygotowywały uczniów Elżbieta Łęgosz i Ewa Reszelewska.
W kolejnym przedsięwzięciu o tematyce ekologicznej - XIV interdyscyplinarnym konkursie ekologiczno-turystycznym dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego, 7-osobowa grupa uczniów: Anita Bednarczyk, Jan Białek, Edyta Kwiatkowska, Artur Klimek, Monika Kobalczyk, Paweł Reszelewski i Dominik Staszewski, wzięła udział w etapie rejonowym uzyskując wysokie wyniki. Ze swoich podopiecznych zadowolona jest Ewa Reszelewska przygotowująca ich do udziału w zmaganiach konkursowych.
Literackim wyzwaniom sprostały w konkursie o zasięgu powiatowym „Rok 2009 - Rokiem Juliusza Słowackiego” trzy gimnazjalistki z kl. IIIc - Monika Ćwierzona, która uzyskała trzecie miejsce, Karolina Pieprzycka i Katarzyna Szymańska. Do konkursu przygotowywała uczennice Renata Dziedzic.
Po raz pierwszy 24 uczniów uczestniczyło w szkolnym etapie wojewódzkiego konkursu „Supergimbus 2009/2010” organizowanego przez Zespół Szkół Salezjańskich i Fundację Nauki i Wychowania w Łodzi. Do drugiego etapu, a później do ścisłego finału, zakwalifikował się Szymon Walasik, któremu podczas zmagań o tytuł Najlepszego Gimnazjalisty Województwa Łódzkiego towarzyszyli uczniowie kl. IIIf wraz z wychowawczynią Moniką Piekarską.
W konkursie fotograficznym „Bezpieczny wypoczynek”, któremu patronuje Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi, wśród dziesięciu najlepszych znalazło się zdjęcie wykonane przez Izabelę Pożycką z kl. IIIa.
„Przeszłość ukryta w zabytkach” to konkurs zorganizowany przez Miejską Bibliotekę w Opocznie oraz Starostwo Powiatowe, w którym uczniowie gimnazjum zdobyli wyróżnienia i nagrody. Barbara Ziemba z kl. IIb za wykonaną pracę otrzymała nagrodę specjalną, w kategorii malarstwo Monika Ćwierzona z kl. IIIc zajęła pierwsze miejsce, a prace Anny Bohdziewicz i Jarosława Klaty z kl. Ie zostały ocenione na miejsca drugie. W kategorii fotografia wyróżniono zdjęcie Katarzyny Worach z kl. IIIa.
Do etapu powiatowego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” zostało zakwalifikowanych pięć prac autorstwa: Agaty Domagały, Anety Kwiatkowskiej, Luizy Pożyckiej, Patryka Lewandowskiego oraz Izabeli Pożyckiej. Agata Domagała zajęła w tym konkursie trzecie miejsce w powiecie.
Uczniowie drzewickiego gimnazjum brali również udział w innych konkursach plastycznych, m.in. w konkursie „Co w trawie piszczy, czyli małe jest piękne” zorganizowanym przez Nadleśnictwo w Przysusze, w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy lasu”. Opiekę artystyczną nad uczniami sprawuje Anna Pietrasik, którą wspiera Bożena Ramus.
Każdą szkolną uroczystość uświetniają występy chóru, który wystąpił w finale Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek - Radom 2009. Za wykonanie staropolskiej kolędy „Wesoły nam ten to dzień” zespół w składzie: Aleksandra Martyna Tomczyk i Edyta Kwiatkowska z kl. IIIe, Artur Klimek z kl. IIIa, Aleksandra Tomczyk z kl. IIIf, Justyna Skałban z kl. IId zdobył wyróżnienie wśród 52 solistów, duetów, zespołów i chórów. Chór szkolny zaprezentował się również rodzicom, występując w jasełkach bożonarodzeniowych, wystawionych po raz drugi przed półrocznymi zebraniami. Sukcesy muzyczne uczniów są zasługą pracy, jaką wkłada w przygotowanie ich do występów Anna Pietrasik.
Uczniowie klas trzecich wzięli udział w kolejnej edycji konkursu „Ekonomię znasz - sukces w kieszeni masz” organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Opocznie. Do drugiego etapu przeszli Artur Klimek i Rafał Wiśniewski z kl. IIIa, Karolina Bińczyk z kl. IIIb oraz Katarzyna Szymańska z kl. IIIc.
Kilkunastu uczniów klas pierwszych, z inicjatywy Bożeny Ramus, wzięło udział i zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”. Prace uczniów zostały również wysłane na XXVI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.
Zeszłoroczne osiągnięcia sportowe Gimnazjum im. Jana Pawła II przyczyniły się do zdobycia, już po raz czwarty, złotego pucharu za pierwsze miejsca w Gimnazjadzie. Puchar został odebrany w październiku. Wyniki osiągnięte w pierszym półroczu bieżącego roku szkolnego również przyczynią się do uzyskania wysokiego miejsca w rywalizacji sportowej. Do udziału w imprezach sportowych przygotowują uczniów: Anna Walasik, Joanna Owczarska, Włodzimierz Dębowski i Sylweriusz Matysiak.
W mistrzostwach powiatu w unihokeju dziewczęta zdobyły trzecie miejsce natomiast chłopcy drugie. Szkoła wywalczyła trzecią lokatę w mistrzostwach powiatu w sztafecie pływackiej chłopców. W indywidualnych biegach przełajowych Renata Pecyna awansowała do zawodów wojewódzkich. Drużyna dziewcząt wygrała zawody powiatowe w piłkę koszykową, zespół chłopców był trzeci. Znaczącym osiągnięciem drużyny szachowej w składzie: Adam Wołonkiewicz z kl. Ie, Paweł Reszelewski z kl. IIIb, Łukasz Stolarczyk z kl. IIIf i Karolina Panek z kl. IIIb było zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach rejonu w szachach i awans do finału.
Wszystkim uczniom i wspomagającym ich nauczycielom, którzy przyczyniają się do sukcesów gimnazjum gratulujemy, a uzyskane osiągnięcia niech będą nagrodą za włożony trud i wysiłek.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (659) z dnia 26 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »