tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Stypendia premiera

 
W poniedziałek, 14 grudnia najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu byłego województwa piotrkowskiego odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wyróżniono nimi siedmioro uczniów z powiatu opoczyńskiego. W całym kraju nagrodzono nimi w tym roku szkolnym 3.992 osoby

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to wyróżnienie szczególne. Przyznaje się je najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymują je uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Najczęściej są to laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
Spośród uczniów Liceum Ogólnokształcącego ZSO stypendium premiera otrzymali:

Paweł Deka
Uczeń klasy III, o kierunku matematyczno–fizyczno–informatycznym. W ocenie wychowawców Paweł jest osobą wyróżniającą się wzorową postawą, przyjazną innym, niezwykle obowiązkową i sumienną. Podejmując się wykonania zadań robi to z pełnym zaangażowaniem. Przejawia wszechstronne zdolności szkolne, ale szczególnie wyróżnia się w przedmiotach ścisłych, co potwierdziły liczne konkursy przedmiotowe, m.in. dwukrotny udział w etapie wojewódzkim kuratoryjnego konkursu matematycznego, udział w etapie powiatowym konkursów z fizyki oraz języka polskiego. W roku szkolnym 2008/2009 Paweł uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole – 5,67. Wysokie wyniki egzaminu maturalnego, głównie z matematyki i fizyki, zdawane na poziomie rozszerzonym, umożliwią mu kontynuowanie nauki na wybranym kierunku studiów politechnicznych.

Wojtek Badura
Najlepszy uczeń Liceum Profilowanego ZSO. Wojtek uczy się w II klasie. Stypendium premiera zapewniła mu najwyższa średnia ocen końcowych w szkole – 4,89. Poza imponującymi wynikami w nauce Wojtek odnosi także sukcesy w innych dziedzinach. Zajął pierwsze miejsce w konkursie keyboardzistów. Oprócz gry na klawiszach, w której już osiągnął mistrzostwo, uczy się grać na gitarze. Poza osiągnięciami muzycznymi Wojtek pasjonuje się fotografią. I tu także okazał się wyjątkowo zdolną osobą – zajął drugie miejsce w konkursie fotograficznym „Przeszłość ukryta w zabytkach”. Wojtek jest wszechstronnie utalentowany. Mimo że poświęca bardzo dużo czasu na realizację swoich pasji, zawsze znajdzie czas dla kolegów i koleżanek. Chętnie pomaga im w nauce, służy radą i wsparciem. Jest osobą bardzo lubianą i wyjątkowo sumienną. Dzięki temu, że doskonale potrafi zorganizować swój czas, chętnie angażuje się w życie szkoły, jej promocję oraz akcje charytatywne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał

Łukasz Dudek
Uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1. Łukasz uzyskał w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen w szkole – 5,15. Otrzymał również wzorową ocenę z zachowania.
Spośród uczniów technikum w ZSP nr 1 stypendium premiera wyróżniono

Paulinę Wójcik,
uczennicę klasy drugiej Technikum Ekonomicznego. Paulina może poszczycić się najwyższą średnią ocen w szkole – 4,75 oraz wzorowym zachowaniem.

Zespół Szkół Samorządowych nr 1
Zdecydowaną rekordzistką w grupie tegorocznych stypendystów jest

Patrycja Stępniak,
uczennica klasy IIIe Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, która uzyskała w minionym roku szkolnym średnią ocen 6,0. Patrycja uczy się w klasie o profilu biologiczno–chemiczno–fizycznym. Jest trzykrotną laureatką ogólnopolskiego konkursu na posła Sejmu Dzieci i Młodzieży, wyróżnioną przez łódzkiego kuratora oświaty. W roku szkolnym 2008/2009 wzięła udział w zawodach drugiego stopnia XXXVIII Olimpiady Biologicznej. Jest finalistką zawodów drugiego stopnia XXXII Olimpiady Języka Niemieckiego oraz ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego „Tag fur Tag” organizowanego przez Szkołę Języków Obcych „Glossa” w Krakowie. W roku szkolnym 2009/2010 zakwalifikowała się do eliminacji drugiego stopnia XXXIX Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 23 stycznia w Łodzi. Jest tegoroczną stypendystką MEN.

Zespół Szkół Prywatnych
Stypendium premiera otrzymał

Oskar Kaczmarek,
uczeń klasy II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Oskar uzyskał w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen w szkole – 5,64. Otrzymał również wzorową ocenę z zachowania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
Listę tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów w powiecie opoczyńskim zamyka

Magdalena Widawska,
uczennica klasy II LO w Drzewicy. Magda uzyskała w roku szkolnym 2008/2009 najwyższą średnią ocen w szkole.
Nagrodą za wybitne osiągnięcia uczniów będzie stypendium w wysokości 258 zł miesięcznie przyznane na okres od września do czerwca.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (650) z dnia 22 Grudnia 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »