tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Stypendia dla uzdolnionych

 


Rusza kolejny nabór wniosków o stypendia unijne, przyznawane szczególnie uzdolnionym uczniom pochodzącym z niezamożnych rodzin. Tym razem stypendia w wysokości 450 zł miesięcznie otrzyma 400 uczniów mieszkających lub uczących się na terenie województwa łódzkiego.
Stypendia unijne przyznawane są przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach projektu systemowego ?Łódzki Regionalny Program Wspieranie Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej ? II edycja?, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i zainteresowań uzdolnionych uczniów, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju posiadanych ponadprzeciętnych zdolności.
O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, są zameldowani lub uczą się na terenie województwa łódzkiego i jednocześnie pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych. Przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane szczególne osiągnięcia edukacyjne, średnia ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (wybranych z uwagi na obrany kierunek dalszego rozwoju edukacyjnego), średnia ocen ogółem, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i inne osiągnięcia edukacyjne, a także niekorzystne warunki ? niepełnosprawność lub zameldowanie na obszarze do 5 tys. mieszkańców.
W niosek o przyznanie stypendium to tzw. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego, który zawiera plan realizacji ścieżki rozwoju edukacyjnego na okres pobierania stypendium. Uczeń przygotowuje go wspólnie z nauczycielem?opiekunem. Kompletny wniosek należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu przy ul. Traugutta 25 w Łodzi, pok. 907?908 (z dopiskiem ?Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej ? II edycja?) w terminie od 19 do 30 września.
Na rok szkolny 2011/2012 stypendia otrzyma 400 osób. Przyznaje je na okres 12 miesięcy Zarząd Województwa Łódzkiego. Stypendyści, którzy zajmą kolejno najwyższe miejsca na liście rankingowej, będą otrzymywać świadczenie pieniężne w wysokości 450 zł miesięcznie. Otrzymane środki muszą przeznaczyć na cele edukacyjne.
Wszelkich informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji pod nr tel. 42 291 97 19, 42 291 97 20.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (740) z dnia 16 Września 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »