tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Kultura

 Strażacy w oczach najmłodszych

 
29 marca w starostwie odbyły się eliminacje powiatowe konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: ?20 lat Państwowej Straży Pożarnej ? jak nas widzą, tak nas malują?. Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wspólnie z KW PSP oraz Kuratorium Oświaty





W tym roku mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Dzisiaj PSP ma możliwiości wysłać ratownikół w ramach pomocy międzynarodowej, także poza granice naszego kraju w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof lub awarii.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie pokazać w swoich pracach różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotne jest pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.
Konkurs miał na celu promowanie i poszerzanie wiedzy na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń. Celem edukacyjnym konkursu było zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwości skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych, jak i całego społeczeństwa, a także pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 5 do 16 lat oraz dla uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno?wychowawczych oraz wychowanków warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej. Dopuszczalnymi technikami wykonania prac były: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż oraz malowanie na tkaninie.
Jury w składzie: przewodniczący ? st. kpt. Mariusz Jędrasik, sekretarz ? Monika Bakalarz, dh Marian Kłobucki oraz członkowie: Barbara Kalinowska, Wiesława Reruch, Bożena Szmitka i Lidia Szymacka, po dokonaniu oceny prac zakwalifikowało do eliminacji wojewódzkich po pięć prac uczestników z czterech grup. Narady komisji bardzo burzliwe. Oceniano prace pod względem plastycznym oraz zgodności z tematyką konkursu.
Z pierwszej kategorii, dzieci od 5 do 8 lat, wybrano prace: Mileny Maciak (z SP w Stoku), Marty Grabowskiej (z SP w Paradyżu), Karoliny Fidelus, Nikoli Kamińskiej i Julii Kulety (z SP w Żarnowie).
Ze średniej grupy wiekowej, mieszczącej dzieci z przedziału wiekowego od 9 do 12 lat, komisja zdecydowała się na prace: Michała Lorenty (z SP w Drzewicy), Marleny Nowak (z SP w Radzicach Dużych), Patrycji Kowalskiej (z SP w Żarnowie), Patrycji Stołek (z SP w Stoku) i Wiktorii Koreckiej (z SP w Żarnowie).
Z trzeciej grupy młodzieży w wieku od 13 do 16 lat wybrano plakaty: Adrianny Węglarskiej (z Gimnazjum w Szadkowicach), Izabeli Bugały (z Gimnazjum w Żarnowie), Karoliny Abratkiewicz (z Gimnazjum w Mniszkowie), Agnieszki Pacyniak (z Gimnazjum w Żarnowie) oraz Pauliny Zawady (z Gimnazjum w Poświętnem). Z czwartej grupy, do której zaliczali się wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno?wychowawczych oraz warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej, jury wybrało prace: Wojciecha Nity, Joanny Zugaj (z WTZ w Drzewicy), Karoliny Dudzińskiej (z ZS im. Jana Brzechwy), Weroniki Grabowskiej (z SP w Żarnowie) oraz Ewy Białek (z WTZ w Drzewicy).
Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego ma nastąpić do 30 kwietnia, spośród laureatów etapów powiatowych. Zakwalifikowanym do kolejnych eliminacji serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim!


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »