tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Strażacy przypominają i apelują!

 

Nadszedł okres związany z użytkowaniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe i gazowe lub piecyków elektrycznych. Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych:
- nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
- używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej,
- nie używaj urządzeń uszkodzonych,
- zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,
- nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,
- nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,
- używaj tylko atestowanych urządzeń elektrycznych,
- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.
Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń gazowych:
- w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż dwie nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,
- nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
- nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),
- zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych,
- nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,
- używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym.
Bardzo wiele pożarów spowodowane jest niewłaściwym stanem technicznym przewodów wentylacyjno-dymowych, w większości przypadków spowodowanych niepoddawaniu ich okresowym czyszczeniom i przeglądom. Przy pierwszych takich zdarzeniach strażacy będą stosowali pouczenia o konieczności wykonania stosownego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przy kolejnych, w przypadku stwierdzenia braku aktualnego przeglądu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, strażacy będą nakładać na właścicieli budynków lub najemców mandaty, wartość których kilkukrotnie przewyższa koszt dokonania przeglądu kominów.
W związku z powyższym apelujemy o dokładne sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w swoich domach.
Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, popiołu) z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej cztery razy w roku (w budynkach opalanych węgilem, drewnem) oraz co najmniej dwa razy w roku (w budynkach opalanych olejem opałowym oraz gazem). Ponadto konieczne jest sprawdzenie działania kratek wentylacyjnych, co w bardzo szczelnych pomieszczeniach ma istotny wpływ na wymianę powietrza oraz systematyczne przeglądy kominiarskie.
W tym okresie zasadnym jest również dokonanie oceny stanu technicznego komina. Popękany komin w wyniku jego nadmiernego nagrzewania może stać się przyczyną powstania pożaru. Przepisy nakazują, aby komin był otynkowany, a dodatkowo, aby widoczne były na nim wszelkie nieszczelności, wskazane jest pomalowanie go na jasny kolor.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych.
Ponadto na nieużytkowanych poddaszach i strychach zabronione jest składowanie materiałów palnych, np. tekturowych pudeł, starych mebli, odzieży.
Również urządzenia grzewcze wyciągnięte niekiedy ze strychu, piwnicy czy komórki włączamy bez uprzedniego sprawdzenia ich prawidłowego funkcjonowania.

st. kpt. Mariusz Jędrasik
st. specjalista wydziału operacyjnego Komendy Powiatowej PSP.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (642) z dnia 30 Października 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »