tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Strażacy podsumowali rok

 
We wtorek, 26 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2009 roku

Wspólnie z kierownictwem komendy w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście. Parlament reprezentował poseł Artur Ostrowski, władze powiatu starosta Józef Róg, Komendę Wojewódzką PSP naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Zbigniew Grzelak a Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wiceprezes Tadeusz Cisowski. Swoich przedstawicieli miały gminne samorządy oraz instytucje współpracujące ze strażą. Nie zabrakło powiatowego kapelana strażaków, ks. Leszka Sokoła.
Zebrani wysłuchali informacji z ubiegłorocznej działalności komendy, którą złożył komendant powiatowy PSP bryg. Stanisław Sagalara, a potem przyszedł czas na wystąpienia gości i dyskusję.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z podsumowania działań KP PSP w 2009 roku.

Sytuacja pożarowa
Miniony rok był dla straży pożarnych wyjątkowo pracowity. Ogółem odnotowano 716 interwencji - to największa liczba w ciągu ostatnich ośmiu lat. 290 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów (40,5% ogólnej liczby interwencji), mieli 413 akcji ratownictwa technicznego i innych interwencji (57,7%), było też 13 fałszywych alarmów.
Na 16-procentowy wzrost liczby pożarów (w 2008 roku odnotowano ich 242) wpłynęły niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza sytuacja pogodowa wiosną i latem. W marcu, kwietniu i maju wybuchło 176 pożarów. Główną przyczyną było w większości wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych. Podobna sytuacja miała miejsce latem, kiedy to zanotowano 49 pożarów, głównie poszycia leśnego, pozostałości roślinnych na polach i suchej trawy na nieużytkach.
Podobnie jak w latach poprzednich najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych (214). Znaczny wzrost nastąpił w grupie pożarów powstałych na skutek wad urządzeń grzewczych. W wyniku braku konserwacji i pozostawienia bez nadzoru tych urządzeń i instalacji wybuchły 22 pożary. Było też więcej pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi - 8. Celowych podpaleń zanotowano 12.
Sytuacja pożarowa w poszczególnych gminach powiatu opoczyńskiego podobna jest do tej z lat poprzednich.. Najwięcej pożarów powstało na terenie miasta i gminy Opoczno - 122, gm. Żarnów - 42, gminy i miasta Drzewica - 35 i gm. Białaczów - 30. Najmniej na terenie gm. Mniszków - 4, gm. Poświętne - 13 i gm. Paradyż - 20.
Znacznie wzrosła liczba interwencji przy miejscowych zagrożeniach. Najwięcej (168) było wyjazdów do zdarzeń na drogach. 90 razy strażacy usuwali gniazda i kokony agresywnych owadów z budynków mieszkalnych. 54 akcje polegały na usuwaniu skutków silnych wiatrów a 42 ma wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, suteren oraz innych miejsc położonych poniżej poziomu terenu.
Suma strat w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń wyniosła 2,27 mln zł. Pożary wyrządziły szkody na kwotę 786,5 tys. zł, miejscowe zagrożenia spowodowały straty w wysokości 1,48 mln zł.
Dzięki działaniom ratowniczo-gaśniczym podjętym przez JRG PSP w Opocznie i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uratowano mienie o łącznej wartości 3,35 mln zł - głównie podczas pożarów (2,99 mln zł).
Znacznie zwiększyła się liczba interwencji jednostek OSP (wzrost o 67%). W 2008 roku odnotowano 369 interwencji, natomiast w 2009 roku 617.

Charakterystyczne zdarzenia
Był to tragiczny rok. W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 26 osób a aż 141 zostały ranne. To dużo więcej niż w roku 2008. 25 osób zginęło w wypadkach drogowych, jednak w czasie pożaru śmierć poniosła starsza kobieta, a powodem było zaprószenie ognia.
* 23 maja w Klewie (gm. Żarnów) doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynku mieszkalnego. W chwili przybycia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej pożarem objęta była kuchnia. Ratownicy odnaleźli tam poszkodowaną 81-letnią kobietę, której życia nie można już było uratować. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia przez samą właścicielkę korzystającą z powodu przerwy w dopływie energii elektrycznej z woskowej świecy.
* 26 maja w Chełstach (gm. Żarnów) zapaliła się stolarnia. Działania na powierzchni 476 m2 prowadziło 24 strażaków z 9 zastępów z PSP i OSP. Częściowo spalił się dach stolarni oraz część dachu na przyległym budynku lakierni, opaleniu uległo również pomieszczenie gospodarcze. Dzięki błyskawicznej i sprawnej akcji gaśniczej udało się uratować kilkanaście maszyn i urządzeń stolarskich, pozostałe pomieszczenia stolarni oraz drewniany dom mieszkalny stojący w pobliżu. Przyczyną pożaru była najprawdopodobniej wada wentylatora elektrycznego. Straty wyniosły ok. 100 tys. zł, uratowane mienie oszacowano na 200 tys. zł.
* W nocy z 24 na 25 czerwca w wyniku gwałtownych opadów deszczu doszło do zalania kilkunastu budynków mieszkalnych i gospodarczych w Kraśnicy. 25 ratowników z 3 zastępów PSP i 4 zastępów OSP wypompowywało wodę z piwnic i budynków na 12 posesjach. Strażacy musieli także demontować betonowe ogrodzenia, żeby umożliwić swobodny przepływ wody z terenów położonych wyżej. Działania trwały 6,5 godz. Uratowano mienie wartości 150 tys. zł.
* 3 i 4 lipca prowadzono poszukiwania dzieci zaginionych na zbiorniku wodnym w Miedznej Murowanej. Z pierwszych informacji wynikało, że dwóch z trzech chłopców przebywających w pobliżu zbiornika najprawdopodobniej wpadło do wody. Na miejsce udało się pięć zastępów PSP i OSP, w tym płetwonurkowie z OSP w Opocznie. Pomimo usilnych działań chłopców nie udało się odnaleźć. Z powodu zapadających ciemności poszukiwania przerwano i przełożono na dzień następny. Nazajutrz podjęto dalsze działania poszukiwawcze wzmocnione Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego ?Łódź 10? Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Po ponad 7 godzinach poszukiwań w wodzie na głębokości ok. 3 m odnaleziono ciała dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat.
* 15 sierpnia w Białaczowie prawdopodobnie w wyniku podpalenia doszło do pożaru składowanej słomy na powierzchni ok. 500 m2 . Działania gaśnicze prowadziło 48 strażaków z 4 zastępów PSP i 7 OSP. Po prawie 17 godz. akcji pożar został ugaszony. Spaleniu uległo ok. 2500 m3 sprasowanej słomy.
Ochrona ppoż.
W celu popularyzacji zasad bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich gminach przeprowadzono turnieje OTWP. Zwycięzcy wzięli udział w eliminacjach na szczeblu powiatu.
Komenda uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji ?Cała Polska czyta dzieciom?, propagowała akcję ?Bezpieczne wakacje 2009? współpracując z policją. W maju i czerwcu dla 800 uczniów z 18 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 4 przedszkoli zorganizowała ?Otwarte drzwi strażaków-ratowników?. W ramach akcji przeprowadzono 22 pogadanki i prezentowano sprzęt pożarniczy JRG. Do inicjatywy przyłączyły się 3 jednostki OSP z terenu powiatu.
Strażacy przeprowadzili 128 kontroli przestrzegania przepisów ppoż. w 244 obiektach: użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych, mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego a także w lasach i w rolnictwie. Ogółem stwierdzili 111 nieprawidłowości w zakresie ppoż. Były to głównie wady instalacji technicznych, instalacji wodociągowych przeciwpożarowych i gaśnic, brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub jej aktualizacji czy zaznajomienia z przepisami ppoż.
W wyniku kontroli wydano 39 decyzji administracyjnych, 2 wnioski skierowane do egzekucji i skierowano 43 wystąpień do innych organów.
We wszystkich gminach przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP. Ogółem w zawodach gminnych uczestniczyły 82 zespoły. W lipcu odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 24 drużyn.
W komendzie zorganizowano dwa kursy podstawowe dla strażaków OSP z KSRG, które ukończyło 50 druhów.

Zatrudnienie i finanse
Na 31 grudnia 2009 r. faktyczne zatrudnienie w komendzie wynosiło 64 etaty, z czego 62 to etaty funkcjonariuszy, a 2 etaty cywilne. Kierownictwo komendy oraz zespołów obsługi stanowisk administracyjnych poszczególnych wydziałów wynosi 15 etatów. Do obsady sprzętu będącego na wyposażeniu JRG przeznaczono 49 etatów, w tym dowódcy i zastępcy dowódcy JRG. W służbie pozostaje codziennie 7-8 strażaków.
Z roku na rok poziom wykształcenia ogólnego ciągle wzrasta. Z jednej strony jest to związane z podwyższaniem kwalifikacji ogólnych, z drugiej strony z odejściem na zaopatrzenia emerytalne i zatrudnianiem nowych funkcjonariuszy z wyższymi kwalifikacjami ogólnymi oraz uzupełnianiem wykształcenia w czasie służby.
Plan budżetowy dla komendy na 2009 r. wynosił 3.853.200 zł. W ciągu roku następowały jego korekty i ostatecznie został zmniejszony o 22.934 zł, w tym wydatki inwestycyjne o 14.000 zł. 81% budżetu pochłonęły płace, z kolei na wydatki rzeczowe wydano 13,3% budżetu.
Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej KP otrzymała 149.999,81 zł na termomodernizację pokrycia dachowego swojej siedziby. Oprócz ocieplenia dachu wykonano remont pomieszczeń służbowych, konserwację bram garażowych, konserwację i badanie instalacji elektrycznej, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Warto dodać, że dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego komenda przekazała z dotacji celowej z budżetu państwa 64.600 zł. na zapewnienie gotowości bojowej.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Program doskonalenia zawodowego został w pełni zrealizowany. Dodatkowo 24 godziny poświęcono na szkolenia w zakresie medycznym i bhp, czego efektem był m.in. brak wypadków w pracy. Szkolenie doskonalące obejmowało także tematykę zagadnień organizacyjno-prawnych, technikę i taktykę pożarniczą, środki gaśnicze i wychowanie fizyczne. W lipcu została przeprowadzona próba wydolności a w październiku test sprawności fizycznej dla strażaków.
Zgodnie z kalendarzem wojewódzkich imprez sportowych, strażacy JRG uczestniczyli w zawodach na szczeblu wojewódzkim. W halowej piłce nożnej zajęli 6. miejsce, w sporcie pożarniczym potwierdzili swą klasę zdobywając srebrne medale, w lekkoatletyce również wywalczyli 2. miejsce.
W ubiegłym roku dwukrotnie miały miejsce ćwiczenia jednostek KSRG oraz podmiotów współdziałających z systemem na poziomie powiatu. Ćwiczenia odbyły się w obiektach Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu (gm. Sławno) oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
JRG uczestniczyła w 39 ćwiczeniach na obiektach. Strażacy brali ponadto udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w 11 obiektach na terenie powiatu. Sprawdzali alarmowy czas dojazdu jednostek do pożaru oraz zapoznawali uczestniczących ze sposobami ewakuacji poszkodowanych z budynków.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (654) z dnia 29 Stycznia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »