tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Strażackie podsumowanie roku

 
W niedzielę, 22 stycznia na pierwszym posiedzeniu zebrał się zarząd Oddziału Miejsko?Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Głównym celem obrad było podsumowanie ubiegłorocznej działalności

Spotkanie w sali konferencyjnej UGiM zgromadziło kilkudziesięciu delegatów oraz licznych gości. Za stołem prezydialnym zasiedli: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Stanisław Sagalara, sekretarz zarządu powiatowego ZOSP RP Jerzy Łumiński, gminny prezes ZOSP RP, burmistrz Janusz Reszelewski, gminny komendant ochrony przeciwpożarowej, bryg. Marian Kłobucki, kapelan strażaków gminy Drzewica, ks. prałat Stanisław Madej oraz jedyna kobieta w tym gronie, przewodnicząca RGiM, druhna Maria Teresa Nowakowska. W trakcie posiedzenia do zebranych dołączył prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Józef Róg.

Najpierw opłatek
Zgodnie z tradycją, noworoczne posiedzenia zarządu mają charakter świąteczny i są połączone ze strażackim opłatkiem. Dotychczas części opłatkowe odbywały się po zakończeniu roboczych, jednak tym razem ? na prośbę kapelana ? zaszła zmiana.
Już na początku spotkania ks. Stanisław Madej poprowadził uroczystość religijną. Odczytał fragment ewangelii i zachęcił druhów do wspólnego odśpiewania kolędy ?Bóg się rodzi?. Po odczytaniu listu z życzeniami od prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, Waldemara Pawlaka strażacy połamali się opłatkiem.
Najważniejszym punktem posiedzenia było podsumowanie działalności OSP w gminie. Sprawozdanie za 2011 rok zostało podzielone na kilka działów tematycznych.

Ponad pół miliona
Kwestie finansowe omówił burmistrz. Jak poinformował, nakłady na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych wyniosły 557 tys. zł.
Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 280 tys. zł. ? Są to koszty stałe, dzięki którym zabezpieczamy gotowość bojową jedenastu jednostek ? zaznaczył Janusz Reszelewski. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia komendanta i ośmiu kierowców OSP, zakup paliwa i innych materiałów, przeglądy samochodów pożarniczych, opłacenie energii czy też ekwiwalent za udział w akcjach.
Na zadania inwestycyjne gmina wydała 280 tys. zł. Najwięcej pieniędzy ? 256 tys. zł ? pochłonęło dokończenie przebudowy remizy OSP w Dąbrówce. Był to drugi etap inwestycji mającej na celu zmianę funkcji budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zadanie zostało dofinansowane przez Unię Europejską.
W najbliższym okresie samorząd planuje realizację kolejnych inwestycji przy pomocy środków unijnych. Ma zamiar przebudować dwie strażnice ? w Zakościelu i Domasznie. Projekty techniczne zostały opracowane, a wnioski złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Kosztorys zadania w Zakościelu wynosi 290 tys. zł, inwestycji w Domasznie 580 tys. zł.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że oba wnioski zajmują wysokie miejsca w rankingu. Szanse na to, by otrzymały wsparcie w wysokości 75% kosztów, są więc duże, jednak ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
Gmina myśli również o pozyskaniu nowego samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki OSP w Krzczonowie. Zakup ma być sfinansowany z kilku źródeł.

Kataklizmy przeszły obok
Szczegółowe sprawozdanie z działalności oddziału złożył bryg. Kłobucki. Zanim rozpoczął, przytoczył sylwetki druhów, którzy w biegłym roku odeszli na wieczną służbę. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Komendant ocenił, że minione dwanaście miesięcy były bardzo pracowite dla strażaków ochotników. ? Przyczyniły się do tego anomalie pogodowe, m.in. śnieg w maju, obfite deszcze latem a przede wszystkim trąba powietrzna, która nawiedziła w lipcu powiaty opoczyński i przysuski ? powiedział. ? Kataklizm na szczęście ominął teren gminy Drzewica, ale nasi druhowie brali udział w akacjach ratowniczych, pomagając kolegom z sąsiednich gmin.
W 2011 roku strażacy ze wszystkich jednostek przepracowali prawie 1300 godzin (najwięcej OSP w Drzewicy ? 712 godzin), za co otrzymali ekwiwalent w łącznej kwocie 9.300 zł.
Ubiegły rok stał pod znakiem kampanii sprawozdawczo?wyborczej. O czym szczegółowo pisaliśmy, druhowie wybrali nowe władze jednostek i oddziału. Zarząd jak zawsze organizował gminne eliminacje turniejów wiedzowych i plastycznych dla dzieci i młodzieży, zawody sportowo?pożarnicze oraz halowy turniej piłki nożnej drużyn OSP.

Szkolenia, zakupy, odznaczenia
Do ubiegłorocznych priorytetów należało także podnoszenie kwalifikacji druhów. Szkolenie uzupełniające przeszło dwudziestu strażaków, kurs ratownictwa technicznego pięciu, kurs kierowcy?konserwatora czterech.
Komendant zapowiedział kolejne szkolenia. Najbliższe ? w systemie e?learningowym ? odbędzie się w centrum kształcenia na odległość przy OSP w Żardkach. Swoje umiejętności mają też podnosić dowódcy.
? Najważniejsze jest utrzymanie gotowości bojowej ? podkreślił bryg. Kłobucki. ? Pomoc ze strony straży musi być udzielana natychmiast. Trzeba działać szybko, sprawnie i profesjonalnie.
Kolejna sprawa to wyposażenie jednostek. Wsparcie finansowe gminy a także dotacje firmy ubezpieczeniowej oraz zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP pomogły w zakupie nowego sprzętu strażackiego. Dwie pompy pływające ?Niagara? trafiły do Drzewicy i Brzustowca, agregaty prądotwórcze marki Honda do Jelni i Dąbrówki, a piłę do drewna otrzymali druhowie z Jelni. Kupiono m.in. 30 węży strażackich, 9 hełmów i uchylną bramę garażową dla OSP w Radzicach. Na podobną bramę, która jest potrzebna w Domasznie, zostało złożone zamówienie. Inne koszty dotyczyły m.in. remontów i bieżącego utrzymania samochodów, zakupów umundurowania i drobnego sprzętu.
Jak co roku strażacy brali udział w lokalnych uroczystościach, nie tylko na terenie gminy. Podczas największej imprezy masowej w powiecie ? odpustu św. Michała w Poświętnem ? pomagali służbom porządkowym, za co otrzymali podziękowania od druha Łumińskiego.
W trakcie gminnych obchodów Dnia Strażaka zasłużeni druhowie odebrali medale i odznaczenia: dwa Złote Znaki Związku OSP RP ? najwyższe odznaczenia OSP, dwie brązowe odznaki ?Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej?, cztery złote medale ?Za zasługi dla pożarnictwa? nadane ponownie, cztery złote, cztery srebrne i siedem brązowych medali ?Za zasługi dla pożarnictwa?, sześć odznak ?Wzorowy strażak?, dziesięć odznak za wysługę lat i osiem brązowych odznak ?Młodzieżowa drużyna pożarnicza?.

Podziękowania i jasełka
Sytuację pożarową w 2011 roku omówił asp. Marian Kalużny. Jak poinformował, na terenie gminy doszło do 31 pożarów małych i 4 średnich. Zanotowano 34 miejscowe zagrożenia, obyło się bez fałszywych alarmów. Do zdarzeń najczęściej wyjeżdżali druhowie z Drzewicy ? 63 razy. Poza tym w akcjach brały udział: Krzczonów ? 3 wyjazdy, Domaszno 3, Radzice 10, Brzustowiec 1 i Jelnia 8.
Zestawienie w skali powiatu przedstawił komendant Sagalara. Ocenił, że w 2011 roku strażacy ochotnicy po raz kolejny przeszli sprawdzian wyszkolenia i poświęcenia. Nawiązując do lipcowej nawałnicy podziękował druhom za wielkie zaangażowanie w pomoc ludności dotkniętej kataklizmem. Z podziękowaniami za codzienną służbę i dobrą współpracę pospieszyli samorządowcy i goście.
Po zatwierdzeniu harmonogramu zebrań wyborczych w jednostkach OSP ? kampania potrwa od 4 do 26 lutego ? oraz dyskusji w sprawach różnych program posiedzenia został zrealizowany. Na tym jednak spotkanie wcale się nie zakończyło. Na salę weszli mali artyści z Przedszkola Samorządego, którzy zaprezentowali jasełka.
Przedstawienie przygotowane przez nauczycielki Teresę Prasek i Marię Kaźmierczyk spotkało się z gorącym przyjęciem druhów i zostało nagrodzone owacją na stojąco. W podziękowaniu za wspaniały występ dzieci otrzymały słodkości.

Noworoczne życzenia druhów

Gminne i powiatowe władze strażackie


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (759) z dnia 27 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »