tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Strażackich wyborów ciąg dalszy

 
Kolejne jednostki OSP z terenu gminy Drzewica przeprowadziły walne zebrania sprawozdawczo–wyborczeMarian Czarnecki przez kolejną kadencję będzie prezesem OSP w Trzebinie


W sobotę, 12 lutego władze na kolejną kadencję wybrali druhowie z OSP w Żardkach. Prezesem został Jerzy Walasik, wiceprezesem–naczelnikiem Wojciech Woźniak, wiceprezesem Lech Gapys a zastępcą naczelnika Adam Szczepanik. Na sekretarza wybrano Józefa Woźniaka, na skarbnika Jana Kałużnego. Gospodarzem będzie Tadeusz Bartos, kronikarzem Sylwester Jędrzejczak. Do zarządu jako członek wszedł Dominik Białek.
Komisję rewizyjną stanowić będą: Stanisław Gruszczyński (przewodniczący), Wiesław Rzeźnik (zastępca przewodniczącego) i Kamil Sadowski (sekretarz). Na przedstawicieli do zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP wytypowano Jerzego Walasika i Lecha Gapysa. Delegatami na zjazd sprawozdawczo–wyborczy oddziału zostali Wojciech Woźniak, Adam Szczepanik i Sylwester Jędrzejczak.
Dzień później w walnym zebraniu uczestniczyli strażacy z OSP w Brzustowcu. Na prezesa jednostki wybrali Tomasza Sochańskiego. Funkcję wieprezesa–naczelnika powierzyli Andrzejowi Sochańskiemu, wiceprezesa Stefanowi Wójcikowi a zastępcy naczelnika Andrzejowi Stępniowi. Skarbnikiem został Andrzej Kwiecień, sekretarzem Łukasz Sołtysiak, natomiast gospodarzem Ryszard Owczarski. Jako członkowie w zarządzie zasiedli Robert Skorupa i Marcin Sobczyk.
W komisji rewizyjnej działać będą Artur Wijata (przewodniczący), Karol Cichosz (zastępca przewodniczącego) i Adam Wijata. Na przedstawicieli do zarządu Oddziału MG ZOSP RP wybrano Andrzeja Sochańskiego i Andrzeja Kwietnia. Delegatem na zjazd oddziału będzie Ryszard Owczarski.
W miniony weekend odbyły się następne zebrania wyborcze. W sobotę, 19 lutego do głosowania przystąpili członkowie OSP w Jelni. Prezesem jednostki został Władysław Węgrecki, wiceprezesem–naczelnikiem Marian Kalużny, wiceprezesem Jerzy Urbańczyk, zastępcą naczelnika Robert Grabski. Funkcję sekretarza pełnić będzie Marian Matuszczak, skarbnika Edward Więckowski, gospodarza Zdzisław Oleksik, kronikarza Sławomir Oleksik. Na członka zarządu wybrano Piotra Madę.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Jan Goszcz (przewodniczący), Marian Goska (zastępca przewodniczącego) oraz Stanisław Bogatek (sekretarz). Przedstawicielami do zarządu oddziału zostali Marian Kalużny i Władysław Węgrecki a delegatami na zjazd oddziału Jerzy Urbańczyk i Robert Grabski.
Niedziela, 20 lutego również upłynęła pod znakiem strażackich wyborów. Pierwsze tego dnia zebranie przeprowadzono w OSP w Trzebinie. Decyzją druhów prezesem jednostki został Marian Czarnecki, wiceprezesem–naczelnikiem Czesław Karbownik, wiceprezesem Stefan Pabijanek, zastępcą naczelnika Robert Woźniak. Na sekretarza wybrano Łukasza Saternusa, na skarbnika Jarosława Błażejewicza, na gospodarza Władysława Kicińskiego, na kronikarza Mateusza Gapysa. Do zarządu wszedł jako członek Dawid Siwek.
Komisja rewizyjna działać będzie w składzie: Marcin Witoń (przewodniczący), Stanisław Jaciubek (sekretarz) i Arkadiusz Jędrasik. Przedstawicielem do zarządu oddziału został Marian Czarnecki, delegatami na zjazd będą Jarosław Błażejewicz, Czesław Karbownik i Stefan Pabijanek.
Drugie niedzielne zebranie strażackie odbyło się w OSP w Strzyżowie. Na prezesa jednostki druhowie wybrali Jerzego Chrobaka. Funkcję wiceprezesa–naczelnika powierzyli Kazimierzowi Jurze, wiceprezesa Janowi Wołynkiewiczowi, zastępcy naczelnika Krzysztofowi Sosnowskiemu. Skarbnikiem będzie Kazimierz Sendejewicz, sekretarzem Zdzisław Starus, gospodarzem Jan Barul. Skład zarządu dopełniają członkowie Julian Bogatek i Stanisław Celej.
W komisji rewizyjnej zasiedli Paweł Bogatek (przewodniczący), Robert Mazur (sekretarz) i Mieczysław Mazur. Na przedstawiciela do zarządu oddziału zaproponowano Franciszka Tomczyka, na delegatów na zjazd Kazimierza Jurę i Jerzego Chrobaka.
Jak informuje gminny komendant ochrony przeciwpożarowej, bryg. Marian Kłobucki, kampania sprawozdawczo–wyborcza zakończy się w najbliższą sobotę, 26 lutego w OSP w Krzczonowie. Za tydzień podamy wyniki ostatnich wyborów oraz zebrania, które odbyło się 19 lutego w Dąbrówce.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (711) z dnia 25 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »