tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Stop agresji i przemocy wśród dzieci

 
W ramach szkolnego programu profilaktyki Szkoła Podstawowa w Drzewicy podejmuje szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci. W roku szkolnym 2012/2013 działania te realizuje we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Nad Drzewiczką"Zajęcia plastyczne poświęcone negatywnym skutkom zachowań agresywnych


Nawiązując do założeń programu, nauczycielki Irena Grzybek i Renata Larenta przygotowały prezentację multimedialną oraz zorganizowały zajęcia poświęcone negatywnym skutkom zachowań agresywnych. Spotkania odbyły się w dwóch grupach wiekowych ? klas I?III i IV?VI.
W ramach projektu uczniowie obejrzeli film o przemocy. Celem projekcji było uświadomienie efektów niepożądanych zachowań wobec rówieśników.
Kolejny etap stanowiły zajęcia przeprowadzone przez wychowawców wszystkich klas. Mniej liczne grupy dawały możliwość bezpośredniej nauki zachowań eliminujących różne nieprawidłowości w relacjach międzyludzkich.
Na tym nie koniec. Następnym punktem projektu będzie gminny konkurs plastyczny pn. "Nie toleruję agresji w moim środowisku", zorganizowany we współpracy z LGD "Nad Drzewiczką". Inicjatywa jest skierowana do wszystkich dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i miasta.

Główne założenia regulaminu

Cele
Promocja właściwych postaw i zachowań oraz wspieranie prawidłowego rozwoju moralnego dzieci i młodzieży.

Koordynatorzy
Irena Grzybek ? nauczycielka świetlicowa
Renata Larenta ? pedagog szkolny

Terminy
* I etap ? eliminacje szkolne: 14 marca ? 8 kwietnia
* II etap ? przesyłanie prac przez szkoły do organizatora: do 10 kwietnia
* rozstrzygnięcie konkursu: do 19 kwietnia

Uczestnicy
Uczestnikami mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Drzewica. Konkurs zostanie podzielony na dwie grupy wiekowe:
* uczniowie klas I?III
* uczniowie klas IV?VI
Konkurs przebiega tylko w kategorii indywidualnej.

Warunki uczestnictwa
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedną pracę, wykonaną na papierze techniką dowolną taką jak ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp wyłącznie w formacie A3. Nie będą dopuszczone obrazy na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby itp.
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora oraz nazwę szkoły i klasę, do której uczeń uczęszcza.
Zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków określonych w regulaminie. Jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace zostały wykonane osobiście, nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

Miejsce i termin nadsyłania prac
Uczestnicy składają prace w szkole podstawowej, do której chodzą, w terminie do 5 kwietnia. Oceny w eliminacjach szkolnych dokona każda ze szkół we własnym zakresie. Poszczególne placówki dokonują wyboru maksymalnie pięciu prac w każdej kategorii wiekowej w terminie do 8 kwietnia.
Prace, które przeszły pierwszy etap eliminacji, muszą być przekazane koordynatorkom konkursu, tj. Irenie Grzybek lub Renacie Larencie. Zostaną ocenione przez powołaną w tym celu komisję konkursową.
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 19 kwietnia. Dla autorów trzech najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowych organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, natomiast dla uczestników konkursu, którzy przeszli pozytywnie przez eliminacje szkolne, gadżety promocyjne.
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody w zakresie ich prezentowania w następujących polach eksploatacji ? strony internetowe www.lgd-drzewica.pl, www.spdrzewica.pl, wydawnictwa i publikacje organizatora oraz wystawy.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (818) z dnia 15 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »