tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Białaczów

 Starosta przepytany, budżet uchwalony

 
Budżetowa, ale jeszcze nie ostatnia w tym roku sesja rady Gminy Białaczów, odbyła się w poniedziałek, 16 grudnia. Choć większość decyzji stanowiły istotne rozstrzygnięcia finansowe, łącznie z zaplanowaniem przyszłorocznych wydatków w gminie, obrady zdominował temat białaczowskiego pałacu oraz powiatowych inwestycji, które będą prowadzone na terenie gminy Białaczów

W ramach informacji z działań podejmowanych między sesjami wójt Jóźwik mówił o zakończeniu i rozliczeniu dwóch inwestycji kanalizacyjnych (w Radwanie oraz w Petrykozach i w Parczówku) oraz wyposażenia czterech ekopracowni w szkołach, na które gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW. Zapewniał, że do końca roku wszyscy mieszkańcy Sobienia będą zaopatrywani w wodę z wodociągu w Białaczowie (konieczne jest podłączenie pomp, bo teraz z powodu niewystarczającego ciśnienia woda dostarczana jest tylko do części mieszkańców). Informował o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg oraz o nierozstrzygniętym jeszcze losie dotacji na remont ratusza, zakup sprzętu do świetlic czy wymianę dachu świetlicy w Sobieniu. Zaproponował również, aby do dotacji dla OSP w Wąglanach w wysokości 402 tys. zł na zakup wozu strażackiego dołożyć jeszcze 10 tys. zł z przeznaczeniem na wysięgnik. Właśnie owej dotacji dotyczyło pytanie radnego Kowalczyka, który przypomniał, że strażacy z Wąglan mieli zgromadzić samodzielnie na nowy wóz około 500 tys. zł, tymczasem pozyskali tylko 280 tys. zł z WFOŚiGW i oczekują, że gmina pokryje pozostałe koszty zakupu samochodu ? kosztem m.in. nowego pługu do odśnieżania, z którego, póki co, gmina rezygnuje. Wójt wyjaśniał, że dotację przyznaną z Funduszu można wykorzystać tylko do końca roku, a 280 tys. zł to zbyt duża suma, żeby z niej rezygnować. Tym bardziej, że wąglańska jednostka jest w krajowym systemie i potrzebuje nowego wozu.

Efektywna współpraca z powiatem
Po raz pierwszy w obradach Rady Gminy w Białaczowie uczestniczył starosta opoczyński, Marek Ksyta. Zapewnił jednak, że pozostaje w stałym kontakcie z wójtem Białaczowa, a efektem te współpracy jest chociażby wykonany wspólnymi siłami chodnik w ul. Sobieńskiej. Starosta omówił planowane przedsięwzięcia na drogach biegnących przez teren gminy, odpowiadał na pytania dotyczące przystanku Opoczno Południe czy ograniczonych połączeń kolejowych na trasie Opoczno ? Tomaszów Maz., jednak głównym powodem jego wizyty było poinformowanie mieszkańców gminy o planach dotyczących zabytkowego pałacu i otaczającego go parku, które pozostają w dyspozycji powiatu opoczyńskiego. O samym kompleksie piszemy w odrębnym materiale.
Radnych interesował przede wszystkim transport ? nie tylko drogowy, ale także kolejowy. Wiedząc, że w przyszłym roku powiat, przy współudziale finansowym gminy, wyremontuje drogę powiatową na odcinku od Białaczowa w kierunku Parczowa pytali, czy przy okazji nie można odnowić również pobliskiej ul. Świerczewskiego w Białaczowie, znajdującej się również w ciągu drogi powiatowej. Od razu zapewniali, że i przy dodatkowym odcinku dołożą pieniędzy na realizację. Starosta wyjaśniał, że inwestycja będzie realizowana przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego, w ramach dofinansowania remontów dróg dojazdowych do pól. Można liczyć na sfinansowanie 60% kosztów zadania, około 800 tys. zł. Pozostałe koszty, wkład własny inwestycji, pokryją w równych częściach powiat i gmina Białaczów. Jego zdaniem wniosek można wzbogacić o dodatkowy, 300?metrowy odcinek ul. Świerczewskiego. Póki co jednak nie jest on uwzględniony w dokumentacji. Idąc za ciosem zaproponowano, aby przy okazji wykonać również chodnik ? do przystanku. Takie zadanie, zdaniem starosty, nie może się już znaleźć w zakresie inwestycji, ponieważ droga budowana jako dojazdowa do pół ma automatycznie obniżone parametry.
Radni pytali też o inne odcinki. Interesował ich termin dokończenia drogi do Końskich, która odremontowana jest jedynie do granic gminy Opoczno. Na tę inwestycje mieszkańcy gminy Białaczów będą musieli jeszcze poczekać, bowiem powiat umieścił ją w projekcie kluczowym, na który planuje pozyskać środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2014?2020. Została ona umieszczona w sieci dróg lokalnych, powiatowych i gminnych, które w przyszłości mają stanowić dojazd z powiatów ościennych do przystanku Opoczno Południe na CMK. Być może wcześniej białaczowianie doczekają się za to remontu drogi prowadzącej z Białaczowa do Ostrowa. Starosta zapewniał, że zadanie będzie realizowane na ile pozwolą na to środki własne ? oczywiście przy współudziale finansowym gminy.
W najbliższym czasie współpraca obu jednostek zaowocuje z pewnością nowymi chodnikami w Białaczowie. Nowy ciąg pieszy poprowadzony zostanie aż do cmentarza. Wójt liczy, że na tym nie koniec i już myśli o dwóch kolejnych odcinkach chodników.
Korzystając z obecności starosty samorządowcy pytali również o wspomniany już przystanek Opoczno Południe. Zastanawiali się, czy zakup drogiego pociągu Pendolino nie spowoduje, że na budowę przystanku nie zabraknie już funduszy. Włodarz powiatu uspokajał, że budowa przystanku jest już przesądzona. Jego zdaniem, podobnie jak we Włoszczowej, będzie on stanowił okno na świat i pozwoli mieszkańcom powiatu na zatrudnienie w dużych aglomeracjach przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w opoczyńskim. Jest on również przekonany, że z nowego dworca będą korzystać nie tylko mieszkańcy naszego powiatu, ale również mieszkańcy powiatów ościennych. Zapewniał, że ustalono już ostatnie szczegóły projektu. Jeśli procedury związane z dokumentacją zakończą się w marcu (wtedy ma być wydane pozwolenie na budowę), wykonawca obiecał wyrobić się z realizacją do listopada. W grudniu przyszłego roku nowy przystanek ma już zostać uwzględniony w nowym rozkładzie jazdy pociągów.
Nie obyło się także bez pytań o połączenie kolejowe na trasie Opoczno ? Tomaszów Maz. Radni dziwili się, że przewoźnik kupuje nowy szynobus do obsługi tego połączenia i jednocześnie tak drastycznie ogranicza liczbę połączeń. Starosta zapewniał, że wspólnie z burmistrzem Opoczna będą podejmować działania na rzecz zwiększenia liczby tych połączeń. Uświadamił jednak od razu, że będzie to trudne, bowiem dla przewoźnika podstawą takich decyzji jest rachunek ekonomiczny.
Marek Ksyta odpowiadał także, że nie ma wpływu na funkcjonowanie firmy "Cerkolor", która ogłosiła upadłość. Zdaje sobie sprawę, że oznaczało to utratę pracy dla wielu mieszkańców gminy, jednak nie może pomóc w tej sprawie. Obiecał reakcję w sprawie żwirowni w Sobieniu, zmieniającej się podobno w dzikie wysypisko śmieci, która jest co prawda własnością Skarbu Państwa, ale znajduje się pod zarządem powiatu.

Stary i nowy budżet
Pierwsza z zaplanowanych na ten dzień uchwał dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie gminy. Nie było to jednak ostateczne sprzątanie budżetu ? takie zmiany zostaną wprowadzone na ostatniej w tym roku sesji, w ostatnich dniach grudnia. Po zmianach dochody budżetu wynoszą 18.345.170 zł, a wydatki ? 21.872.687 zł. Tegoroczny budżet zamknie się więc deficytem w wysokości 1.699.246 zł. Wprowadzono również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Paradoksalnie znacznie mniej uwagi zebrani poświęcili uchwaleniu przyszłorocznego budżetu. Najwidoczniej jego założenia omówiono szczegółowo na posiedzeniach komisji, bowiem nikt ? nawet wójt, mimo wcześniejszych zapowiedzi ? nie odniósł się do projektowanych finansów na 2014 rok. Zaraz po odczytaniu opinii RIO na temat projektu, pozytywnej, przystąpiono do głosowania. Nowy budżet przyjęto przy jednym głosie przeciw (radna Krystyna Jóźwik). Zaraz potem radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2014?2022.
Dochody gminy mają wynieść 16.827.955 zł (bieżące ? 15.859.114 zł, majątkowe ? 968.841 zł). Wydatki zaplanowano z kolei na 18.325.795 zł (bieżące ? 14.437.982 zł, majątkowe ? 3.887.982 zł). Po wyłączeniu z planu dochodów kwoty 934.035 zł przeznaczonej na spłatę pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie planowany deficyt wynosi 2.431.875 zł, który ma być pokryty kredytami i pożyczkami.
Załącznik inwestycyjny do uchwały budżetowej, zawierający wykaz planowanych inwestycji, nie zmienił się w stosunku do projektu. Znalazły się w nim dokładnie te zadania, które zostały wymieniony w naszym zbiorczym materiale dotyczącym planów inwestycyjnych wszystkich lokalnych jednostek samorządowych. Podamy więc jedynie, że najwięcej gmina Białaczów wyda na oświatę ? ponad 6 mln zł. Sporo będą też kosztować zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2,65 mln zł) oraz administracji publicznej (2,77 mln zł). Drogi, łącznie z dotacjami do remontu tych powiatowych, pochłoną w sumie blisko 1 mln zł. Zadania z działu rolnictwo i łowiectwo to wydatki rzędu 312 tys. zł (głównie infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna), gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną 1,3 mln zł, z kolei bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kosztować będą 187 tys. zł. Ponad 1 mln zł wydane zostanie na pomoc społeczną, a kolejne 113 tys. zł na edukacyjną opiekę wychowawczą. Koszty obsługi długu publicznego zaplanowano na 135 tys. zł. W pozostałych działach wydatki nie przekroczą 72 tys. zł.

Pozostałe decyzje finansowe
Rada zdecydowała, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym, o przyznaniu wójtowi dodatku specjalnego. Będzie on wynosił 35% łącznego wynagrodzenia. Przyjęto gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zatwierdzono również plan pracy rady na przyszły rok. Ostatnią podjętą tego dnia decyzją było przyznanie jednostce OSP w Wąglanach dotacji na zakup wozu strażackiego. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powiększona ją o dodatkowe środki na zakup wysięgnika. Większością głosów, przy dwóch przeciw i dwóch wstrzymujących, przyznano strażakom ponad 412 tys. zł dotacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »