tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sprawdzian kompetencji

 
We wtorek, 3 kwietnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w całym kraju przystąpili do sprawdzianu dla szóstoklasistówSparwdzian szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1


W szkołach podstawowych gminy Opoczno do sprawdzianu przystąpiło 424 uczniów, w tym 12 w Zespole Szkół Prywatnych. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do tego egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią, muszą przystąpić do niego w czerwcu. Jeśli tego nie zrobią będą musieli powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w przyszłym roku.
Mniej istotny jest wynik egzaminu, ponieważ nie można go nie zdać. Wynik stanowi jedynie informacje o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów kończących naukę w szkole podstawowej. Zostanie on jednak odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.
Sprawdzian ma na celu zbadanie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów lub map, a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są podstawowe dla tego poziomu kształcenia i niezbędne w kolejnych etapach kształcenia, a także przydatne w życiu codziennym.
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizują i przeprowadzają (w szkołach macierzystych) okręgowe komisje egzaminacyjne. Każdy uczeń otrzymuje taki sam zestawem zadań. Na jego rozwiązanie ma 60 minut. Prace sprawdzają niezależni egzaminatorzy. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Można ich uzyskać maksymalnie 40. Szóstoklasiści poznają je 22 czerwca.
Egzamin rozpoczął się od pracy z tekstem źródłowym na temat historii kina i odpowiedzi na pytania odnoszące się do jego fragmentów. W tym roku szóstoklasiści musieli wiedzieć także czy np. słowo ?kocioł? w wierszu Leopolda Staffa oznacza ?duże naczynie do gotowania?, czy ?instrument podobny do bębna?? I co podkreśla sformułowanie ?magia kina?? Musieli także odpowiedzieć, w którym roku odbyła się publiczna projekcja filmu? Uczniom najbardziej podobało się polecenie, w którym musieli napisać opowiadanie o tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim domownikom. Poza tym musieli ułożyć instrukcję przygotowania czekolady do picia w proszku na podstawie trzech rysunków. Wiele zadań obejmowało zagadnienia z matematyki.
Jak się dowiedzieliśmy uczniowie byli pozytywnie nastawieni do egzaminu, a ze sprawdzianu wychodzili raczej zadowoleni. Jak mówią nauczyciele, najwięcej trudności uczniom sprawiają zadania wymagające koncentracji i logicznego myślenia. Niektórzy stresowali się przed wejściem na salę egzaminacyjną, ale potem strach ich opuścił. Trudno muszą przyzwyczaić się do stresu, bo przecież ten nie opuści ich aż do zakończenia edukacji.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »