tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sprawdzian kompetencji

 
W czwartek, 4 kwietnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych w całym kraju przystąpili do sprawdzianu dla szóstoklasistówSprawdzian szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1W szkołach podstawowych gminy Opoczno do sprawdzianu przystąpiło 374 uczniów. Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do tego egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią, muszą przystąpić do niego w czerwcu. Jeśli tego nie zrobią będą musieli powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w przyszłym roku.
Mniej istotny jest wynik egzaminu, ponieważ nie można go nie zdać. Wynik stanowi jedynie informację o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów kończących naukę w szkole podstawowej. Zostanie on jednak odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.
Sprawdzian ma na celu zbadanie poziomu osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów lub map, a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów. Umiejętności te są podstawowe dla tego poziomu kształcenia i niezbędne w kolejnych etapach kształcenia, a także przydatne w życiu codziennym.
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizują i przeprowadzają (w szkołach macierzystych) okręgowe komisje egzaminacyjne. Każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań. Na jego rozwiązanie ma 60 minut. Prace sprawdzają niezależni egzaminatorzy. Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Można ich uzyskać maksymalnie 40. Szóstoklasiści poznają je 22 czerwca.
Wielu uczniom przypadł do gustu temat wypracowania, podany w ostatnim poleceniu arkusza "Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą". Poza tym uczniowie musieli zmierzyć się m.in. z testem zawierającym 20 pytań zamkniętych i sześć otwartych. Arkusz zawierał czytankę opartą na tekście językoznawczyni Marii Nagajowej, pt. "Sztuka dobrego pisania i mówienia". Na jej podstawie uczeń musiał wybrać m.in. prawidłową definicję pojęcia "kultura słowa". Kolejne zadania odnosiły się do wiersza Józefa Ratajczaka, "Słowa ze słownika". Wśród poleceń z matematyki uczniowie wskazywali jako najtrudniejsze obliczanie pola działki złożonej z kilku przylegających prostokątów, zaś arkusz w ogóle nie zawierał pytań sprawdzających wiedzę z historii, biologii i geografii.
Jak się dowiedzieliśmy uczniowie byli pozytywnie nastawieni do egzaminu, a ze sprawdzianu wychodzili raczej zadowoleni. Niektórzy mówili, że test był łatwy i nie sprawił im żadnych trudności. Jak mówią nauczyciele, najwięcej trudności uczniom sprawiają zadania wymagające koncentracji i logicznego myślenia. Niektórzy stresowali się przed wejściem na salę egzaminacyjną. Mówili, że rano nie mogli nic zjeść, ale potem strach ich opuścił. Trudno, muszą przyzwyczaić się do stresu, bo przecież ten nie opuści ich aż do zakończenia edukacji.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (822) z dnia 12 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »