tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Spotkanie w "Brzechwie"

 
W piątek, 20 kwietnia w Zespole Szkół im. Jana Brzechwy odbyło się spotkanie rodziców z przedstawicielami Urzędu Miejskiego

Według naszych informacji, w październiku ub. roku skonsolidowała się grupa rodziców dzieci uczących się w ?Brzechwie? a pochodzacych z gminy Opoczno. Wysłali pismo do burmistrza Jana Wieruszewskiego, z prośbą o zorganizowanie dojazdu dla ich niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunem do szkoły. Wtedy w imieniu wszystkich rodziców z tą prośbą wystąpił jeden z rodziców. Wówczas burmistrz odpowiedział, że wszystkie prośby będzie rozpatrywał indywidualnie. Po takiej odpowiedzi, jeszcze raz każdy z rodziców złożył odpowiednie pismo do Urzędu Miejskiego, ponawiając prośbę. Owe pisma miały wpłynąć do urzędu do 31 stycznia. I jak twierdzą rodzice, do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi, choć zgodnie z przepisami powinni ją otrzymać w ciągu 30 dni.
W drugim tygodniu kwietnia z dyrektorką placówki, Katarzyną Sobczyk skontaktował się naczelnik wydziału oświaty i funduszy europejskich, Adam Kozłowski, który zaproponowały, by zorganizować spotkanie z rodzicami i wspólnie omówić kwestię dowożenia dzieci do szkoły. Na to spotkanie zaproszono i nas. Rodzice pytali, czy i od kiedy gmina, zorganizuje ich dzieciom dowozy do szkół. Podkreślali, że dzieci uczące się w placówce, wymagają szczególnej opieki i uwagi. Mówili, że nie widzą ze strony gminy zainteresowania tym tematem. Zwracali uwagę, że inne gminy radzą siebie doskonale ze zorganizowaniem takiego dojazdu.
Zdaniem przedstawicieli urzędu, nie można powiedzieć, że dzieci nie miały zorganizowanych dojazdów, bo przecież na terenie gminy jeżdżą autobusy szkolne, za przejazd którymi gmina płaci. Jednak rodziców to rozwiązanie nie satysfakcjonowało. Ale w tej szkole uczą się dzieci, które nie zawsze mogą podróżować samodzielnie. ? Jak ja mógłbym pozwolić, żeby moje dziecko, bez żadnej opieki jechało samo do szkoły. Przecież ono może wysiąść na innym przystanku?? pytał jeden z rodziców. Rodzice nie kryli także zdenerwowania, że do tej pory po prostu nie wiedzieli, o tym, że zgodnie z art. 17 ustęp 3a Ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. Przepisy mówią też, że gmina może zwracać koszty dojazdu do szkoły, jednak zdaniem rodziców oni mają prawo wybrać, czy chcą skorzystać ze zorganizowanego transportu wraz z opieką dla swoich dzieci, czy ze zwrotu poniesionych kosztów dojazdu. Dzieci, które miałyby korzystać z takiego transportu na terenie gminy jest około 25, ale ta liczba może ulec zmianie, bo od września do placówki mogą przyjść nowi uczniowie. Naczelnik, Adam Kozłowski zapewnił rodziców, że gmina chce, żeby forma dojazdów ich dzieci do szkoły była jeszcze lepsza, dlatego od września dzieci z ?Brzechwy? będą dowożone do placówki wraz z odpowiednią opieką. W tym celu musi być ogłoszony przetarg na przewoźnika, po to by wybrać nie tylko najkorzystniejszą, ale także bezpieczną dla dzieci ofertę. Rodzice pytali również o zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły. Ta kwestia podczas tego spotkania nie została rozwiązana.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (772) z dnia 27 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »