tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Śmieci bez rewolucji

 
Za nami pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Okres przejściowy nie jest najłatwiejszy, ale katastrofy nie ma

Zapowiadana rewolucja śmieciowa, wprowadzona w całym kraju 1 lipca, przebiega w naszym powiecie dość łagodnie. Zarówno samorządowcy jak i odbierające odpady firmy zgodnie twierdzą, że nowy system odbioru odpadów nie przysporzył większych problemów. Narzekają jedynie mieszkańcy, którzy muszą przyzwyczaić się do nowych zasad segregacji.

Pojemniki lub worki
W pięciu gminach naszego powiatu ? Opocznie, Białaczowie, Sławnie, Paradyżu i Żarnowie ? śmieci odbiera opoczyńskie PGK. Firma funkcjonuje w systemie pojemnikowym, co oznacza, że nie będzie problemu z niepraktycznymi workami, które często okazują się niewytrzymałe, rozrywają je zwierzęta zainteresowane ich zawartością. PKG nieodpłatnie wyposażyło nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i posegregowane, podpisując z ich właścicielami umowę użyczenia. Jak powiedziała nam Mariola Klimek, kierowniczka Zakładu Usług Komunalnych spółki: ? Ich dostarczenie przysporzyło wiele pracy. Trzeba było rozwieźć kilka tysięcy koszy. Każdego dnia z pojemnikami wyjeżdżało w teren 4?5 samochodów, co utrudniało jednocześnie realizację codziennych zadań. Do niektórych gospodarstw trzeba było pojechać nawet 2?3 razy, aby zastać właściciela. Ten etap jest już prawie zakończony. W tym tygodniu pojemniki miały trafić do ostatnich miejscowości w gminie Żarnów.
W gminie Poświętne obowiązuje system mieszany ? firma "HAK" z Piotrkowa dostarcza mieszkańcom pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Dla tych, którzy już wcześniej korzystali z usług przedsiębiorstwa, nic się nie zmieni. Ale ci mieszkańcy gminy, którzy mieli podpisane umowy z opoczyńskim PGK, dysponowali do tej pory pojemnikami na wszystkie frakcje odpadów. Teraz muszą się przyzwyczaić do gromadzenia posegregowanych odpadów w workach. Podobny system ma funkcjonować w gminie Mniszków. Firma "ASA Eko Polska", zgodnie z wymogami przetargowymi, daje pojemniki na odpady zmieszane, a na posegregowane ? worki.
Jedyną gminą, w której obowiązek wyposażenia w pojemniki spoczywa na właścicielach nieruchomości jest gmina Drzewica. Jak powiedziano nam w UGiM, około 80% mieszkańców ma pojemniki. Pozostali oddają śmieci w workach, co też jest dopuszczalne. Ale worki trzeba sobie od PGKiM kupić ? po 50 gr za sztukę. To niedużo, tym bardziej, że w przypadku niektórych frakcji (np. szkła) jeden worek wystarczy na kilka miesięcy. Takie rozwiązanie niektórych jednak zniechęciło. Zmienili oni swoje deklaracje rezygnując z segregacji ? mimo wyższych opłat.

Odbiory zgodnie z harmonogramem
We wszystkich gminach ustalono harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych rejonów. Mieszkańców informowano o nich poprzez ulotki (najczęściej rozdawane razem z pojemnikami), ogłoszenia na tablicach, czy internetowe fora gmin lub firm. Częstotliwość odbioru śmieci odpowiada przyjętym przez samorządy regulaminom, a w niektórych przypadkach jest nawet korzystniejsza. Wszędzie zdecydowano, że odbiór odpadów zmieszanych odbywać się będzie raz w miesiącu (w gminie Drzewica w miesiącach letnich dwa razy w miesiącu). Dla śmieci posegregowanych ustalono odbiór co miesiąc lub co dwa miesiące ? tak zdecydowano w Białaczowie, Mniszkowie, Paradyżu, Poświętnem, Sławnie i w Żarnowie. Ale wszędzie tam, gdzie przetargi wygrało PGK, wszystkie śmieci odbierane będą co miesiąc. Co więcej ? w dany rejon udają się jednocześnie dwie śmieciarki i wszystkie frakcje odpadów odbierane są jednocześnie. Ma to swoje uzasadnienie ? o czym za chwilę.
Również w gminie Poświętne firma "Hak" odbierze jednego dnia i śmieci zmieszane i segregowane. W miesiącach letnich te terminy pokrywają się także w gminie Drzewica. Jedynie mieszkańcy gminy Mniszków będą musieli przechowywać posegregowane śmieci przez dwa miesiące.
Śmieciarki wyjechały w teren zgodnie z harmonogramem i zebrały wszystkie wystawione śmieci. Tam, gdzie odebrano śmieci mieszkańcy mogą być już spokojni o nowy system ? mają bowiem odpowiednie pojemniki i pewność, że za miesiąc zostaną one znowu opróżnione. Niektórzy na palnowany odbiór wciąż czekają, nawet do ostatniego tygodnia lipca, a tymczasem śmieci piętrzą się w kontenerach na niektórych opoczyńskich osiedlach. Ale jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, jeśli stary i nowy harmonogram różnią się znacząco, a śmieci już się nie mieszczą, wystarczy zadzwonić do PGK. Przyjadą i zabiorą odpady przed terminem.

Z segregacją taniej, ale trudniej
Nowe przepisy mają zachęcić do segregacji odpadów. Ci, którzy osobno odkładają poszczególne frakcje śmieci, płacą mniej ? nawet o połowę. Nic więc dziwnego, że większość mieszkańców powiatu zadeklarowała, że będzie zbierać swoje śmieci w sposób selektywny. We wszystkich gminach jedynie pojedynczy mieszkańcy wolą zapłacić więcej, niż segregować śmieci. W zabudowie wielorodzinnej w samym Opocznie jeden blok (Marii Skłodowskiej?Curie 18), w którym zadecydowano o niesegregowaniu odpadów. Jak przewidzieli ustawodawcy, niższe opłaty skusiły prawie wszystkich. Dzięki temu mieszkańcy zapłacą mniej, a gminy będą miały szansę osiągnąć wymagane przepisami poziomy recyklingu.
Zasady segregacji zostały jednak mocno wyśrubowane. Większość z nas od lat osobno gromadziła makulaturę, plastik, metale. Teraz szczegółowo określono, co można wysegregować, a czego do poszczególnych frakcji zaliczyć nie można. Na przykład do makulatury nie można wrzucić tłustego, brudnego papieru, tapety, papierów używanych do celów higienicznych (np. zużytych ręczników papierowych). Do szkła nie wyrzucimy porcelany, ceramiki, naczynia żaroodpornego, stłuczonej szyby okiennej lub lustra. W bioodpadach nie powinny znaleźć się drewno, piasek, kamienie, kości zwierząt i ich odchody. Z kolei szklane lub plastikowe pojemniki i butelki trzeba opróżnić z resztek produktów i wypłukać. Wbrew pogłoskom nie trzeba ich myć, tymczasem fama o konieczności mycia śmieci niektórych zniechęciła na tyle, że część mieszkańców zmieniła swoje deklaracje ? np. w gminie Drzewica.
W początkowym okresie nowe, szczegółowe zasady segregacji mogą przysporzyć nieco trudności. Do otrzymanych ulotek z pewnością trzeba będzie zajrzeć kilka razy. Musi też minąć trochę czasu, nim przyswoimy sobie wszystkie wytyczne. Z pewnością jednak po dwóch, trzech miesiącach segregowanie śmieci według nowych prawideł wejdzie nam w nawyk. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. A o korzyściach nikogo nie trzeba chyba przekonywać. Poza dbałością o środowisko zapłacimy niższe stawki opłaty śmieciowej. Mniejsze koszty będzie też miało PGK, które póki co odpady zmieszane zawozi do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rawie Mazowieckiej. Spółka planuje w najbliższych miesiącach dostosować zakład w Różannie do najnowszych standardów, dzięki czemu prawdopodobnie już wiosną przyszłego roku będzie można w nim przetwarzać wszystkie rodzaje odpadów.

Będą kontrole
W początkowym okresie zarówno samorządy, jak i odbierające odpady firmy są dość wyrozumiali. W dalszym ciągu prowadzona jest szeroko zakrojona kampania edukacyjna. Mieszkańcom wciąż przypomina się o zasadach segregacji, rezygnując póki co z karania za niewłaściwą selekcję. Ale wszyscy, którzy chcąc płacić mniej zadeklarowali, że będą śmieci segregować, będą musieli się z tego zobowiązania wywiązywać. Jeśli komuś się wydaje, że będzie mógł bezkarnie wyrzucać wszystkie śmieci razem, albo wysegregować minimalną ich ilość, to grubo się myli. Firmy zapowiadają bowiem kontrole. Sprawdzenie właściwego poziomu segregacji umożliwi właśnie wspomniany wcześniej jednoczesny odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych. Pracownicy firm odbierających śmieci będą mogli dzięki temu porównać ilość śmieci wyselekcjonowanych z tymi zmieszanymi. Tym doświadczonym wystarczy jeden rzut oka do pojemnika, aby stwierdzić, że śmieci nie są właściwie segregowane. Jeśli w tych zmieszanym znajdzie się dużo odpadów, które można zbierać selektywnie albo w tych posegregowanych znajdą się takie, których do poszczególnych frakcji wrzucać nie wolno, właściciela nieruchomości czeka kara. PGK wyposażyło wszystkich kierowców w aparaty fotograficzne. Dokumentacja fotograficzna, a także odpowiedni protokół, przekazane do Urzędu Miejskiego, będą podstawą do naliczenia z urzędu maksymalnej stawki opłaty ustalonej dla odpadów niesegregowanych.
Nieco trudniejsze, ale nie niemożliwe, będzie kontrolowanie poziomu segregacji w zabudowie wielorodzinnej. W blokach mieszkańcy wynoszą śmieci do wspólnych kontenerów. PGK, wspólnie z zarządcami, planuje jednak wypracować taki system gromadzenia śmieci, który ułatwi i selektywne zbieranie śmieci i kontrolę jego realizacji. W przypadku nagminnych nieprawidłowości obowiązywać będzie odpowiedzialność zbiorowa ? cały blok zapłaci stawki za śmieci niesegregowane.

Firmy też po nowemu
W naszym powiecie wszystkie gminy na razie objęły nowym systemem wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Z tych pozostałych, a więc głównie z siedzib firm czy zakładów usługowych, śmieci odbierane będą na starych zasadach ? na podstawie umów indywidualnych. W zasadzie nie było konieczności podpisywania nowych umów, jeśli właściciel nieruchomości nie chciał zmieniać odbiorcy śmieci. W gminie Opoczno trzeba było je wypowiedzieć, początkowo bowiem gmina chciała objąć nowym systemem i nieruchomości niezamieszkane, ale potem się z tego pomysłu wycofała. Zdaniem Marioli Klimek dobrze się jednak stało, bowiem dzięki temu nowe umowy indywidualne można było dostosować do regulaminu utrzymania czystości w gminie. Wszyscy przedsiębiorcy do tej pory zbierali odpady w sposób nieselektywny, płacąc za pojemnik. Teraz większość skorzystała z możliwości segregacji śmieci. Dostali nowe pojemniki (jeden na odpady zmieszane i dwa na segregację) i zapłacą niższe opłaty.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 29 (836) z dnia 19 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »