tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Składajmy zeznanie przez internet

 
W tym roku, obok PIT-37, drogą internetową można przesłać kolejne formularze podatkowe - PIT-36, 36L, 38 i 39. Deklaracje tą metodą możemy złożyć w całym okresie zeznaniowym - od początku stycznia do końca kwietnia. W dalszym ciągu nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny

PIT przez internet może wysłać każdy, kto rozliczając się za 2009 rok posługuje się formularzami PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami do tych deklaracji. Z tej możliwości mogą skorzystać również rozliczający się wspólnie małżonkowie.
W przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, konieczne jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL-1. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie ono skuteczne aż do odwołania. Jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za 2009 rok posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1 lub upoważnienie ZAS-E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL-1.
Wymagania techniczne nie są zbyt wygórowane. Aby rozliczyć się przez internet na interaktywnym formularzu wystarczy komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 i skonfigurowanym dostępem do internetu (do instalacji wtyczki i AR mogą być potrzebne uprawnienia administratora systemu operacyjnego). Komputer musi mieć zainstalowany program Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zaleca się wersję 9.x. Niezbędna jest także zainstalowana w systemie wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader (do pobrania ze strony www.e-deklaracje.gov.pl). Wymagania techniczne dla aplikacji desktopowej są podobne.
W celu złożenia zeznania drogą elektroniczną z interaktywnych formularzy należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz i zapisać na dysku lokalnym komputera. Możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka Formularze). Po jego wypełnieniu, wraz z odpowiednimi załącznikami, należy wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania. Następnie zeznanie wysyłamy do systemu e-Deklaracje. Numer referencyjny, wygenerowany po wysłaniu dokumentu, należy zachować. Jest to unikalny identyfikator umożliwiający pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru - UPO (jest on zapisywany również na formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”). Po pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru prawidłowo złożony dokument uzyskuje status 200. Oznacza to, ze przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie. Po wyświetleniu UPO (tylko przy statusie 200) dane z dokumentu należy wydrukować lub zapisać na dysku komputera. Należy pamiętać, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej.
Zeznania można również składać korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop (udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce Do pobrania), która wspiera obsługę tylko formularzy interaktywnych bez podpisu kwalifikowanego (sposób składania zeznań tą metodą jest szczegółowo wyjaśniony w zakładce Instrukcje). W tym celu należy ściągnąć i uruchomić aplikację e-Deklaracje Desktop. Jest to przyjazny dla użytkownika program, który podpowiada kolejne kroki i sam wypełnia niektóre pola. W aplikacji można stworzyć własny profil użytkownika. Dzięki temu dane raz wprowadzone do profilu są automatycznie umieszczane w odpowiednich polach nowego formularza. Program zapamiętuje też kopie robocze wypełnionych formularzy i wcześniej złożone deklaracje. Aby skutecznie wysłać zeznanie nie posiadając podpisu elektronicznego należy w danych autoryzujących do podpisania zeznania wpisać w polu „Kwota przychodu z zeznania za poprzedni rok” kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2008 albo wartość 0 w przypadku, gdy za rok 2008 nie zostało złożone żadne zeznanie lub obliczenie. Po sprawdzeniu swoich danych wysyłamy zeznanie, a następnie pobieramy i zachowujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru (za pomocą numeru referencyjnego).
W dalszym ciągu deklaracje podatkową można złożyć przez internet podpisując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W ubiegłym roku na terenie powiatu opoczyńskiego z możliwości złożenia zeznania przez internet skorzystało tylko 47 osób. Wtedy jednak tą drogą swoje deklaracje mogły złożyć osoby rozliczające się na formularzu PIT-37 i tylko w kwietniu. W tym roku prawie wszystkie typy zeznań (oprócz PIT-28) można wysyłać przez internet od początku stycznia do końca kwietnia. Do 22 lutego do Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynęło 2.247 zeznań. W tej grupie znalazło się 19 zeznań złożonych drogą elektroniczną. Przez internet wysłano 17 zeznań PIT-37, jedno zeznanie PIT-36L i jedno PIT-36.
Oprócz aplikacji desktopowej deklaracje można złożyć przez internet także przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych oraz podpisując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (659) z dnia 26 Lutego 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »