tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Białaczów

 Sesja budżetowa w Białaczowie

 

Tegoroczny budżet gminy Białaczów zakłada wydatki w wysokości 21,5 mln zł. Blisko połowę tej kwoty stanowią inwestycje.
Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok było najważniejszym punktem sesji Rady Gminy Białaczów z 29 grudnia. W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 15.998.355 zł. Wydatki zaś mają wynieść 21,530,837 zł. Wysoki deficyt w kwocie 5,5 mln zł, ma być pokryty z pożyczki i kredytu bankowego.
Największy wydatek gminy stanowi oświata i wychowanie. Na ten cel zostanie przeznaczone 6,5 mln zł. Spora część środków - aż 5,860,361 zł - zostanie wydana w bieżącym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na pomoc społeczną gmina wyda 3,3 mln zł. Prawie 2 mln zł będzie kosztować kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Znaczne fundusze w postaci prawie 10 mln zł przeznaczone zostaną na inwestycje.
Plan nakładów na inwestycje finansowane ze środków własnych przewiduje wydatki w kwocie prawie 7 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Priorytetem wśród inwestycji będzie budowa infrastruktury sanitarnej. Na budowę kanalizacji w Żelazowicach i Parczówku gmina wyda 5,4 mln zł. Ważny wydatek stanowi także termomodernizacja, wraz z wymianą stropu nad częścią mieszkalną oraz konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej i gimnazjum -1,5 mln zł oraz remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Białaczowie - 800 tys. zł. Planowane jest także wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Petrykozach.
Prognoza długu gminy Białaczów jest jednak niepokojąca. Obecnie kwota zadłużenia wynosi 2,5 mln zł, natomiast w tym roku będzie to już około 8 mln zł. Wójt Jan Jóźwik tłumaczy ten fakt następująco: Na następny rok mamy o wiele za mało pieniędzy, więc bez pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu bankowego się nie obędzie, ze względu na dramatyczny brak środków własnych. Mogliśmy dostać z funduszy unijnych na inwestycje w Parczowie 500 tys. zł, jednak wystąpiliśmy jedynie o 200 tys. zł. Na Skronine mogliśmy uzyskać 300 tys. zł, wystąpiliśmy o 22 tys. zł, dlatego, że brakuje nam pieniędzy na wkład. Fundusze europejskie wiemy jak zdobywać, robimy to profesjonalnie, ale niestety dochody gminy są zbyt małe.
Radni przyjęli budżet gminy na 2010 rok jednomyślnie. Jeśli przy jego uchwaleniu nie było żadnych perturbacji, to przy ustalaniu uposażenia wójta powstało niewielkie zamieszanie. Wzmożoną dyskusje radnych wywołały uchwały dotyczące zwiększenia kwoty dodatku specjalnego do pensji wójta oraz podwyższenie jego uposażenia. Ostatecznie radni większością głosów zdecydowali o zwiększeniu dodatku do wysokości 35 procent zarobków, natomiast kwestię wysokości uposażenia odłożono po głosowaniu na następną sesję.
Oprócz uchwalenia przyszłorocznego budżetu, radni zatwierdzili plan pracy Rady Gminy Białaczów, przyjęli „Plan Odnowy Miejscowości Skronina”, zwiększyli taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy, w wysokości 2 zł + VAT za m3 dla wszystkich odbiorców, podwyższyli opłatę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej do 2 zł + VAT za m3 oraz ustalili opłatę w wysokości 2,20 zł + VAT za wywożenie nieczystości pojazdami asenizacyjnymi.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (651) z dnia 8 Stycznia 2010r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »