tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Schetynówka tylko do Skórkowic

 
Mimo wysokiej oceny obu złożonych wniosków powiat opoczyński, podobnie jak wszystkie inne samorządy powiatowe, dostanie dofinansowanie tylko do jednej inwestycji drogowej. Na dotację nie załapała się ani droga z Idzikowic do Brzuzy, ani ul. Garncarska w Opocznie


Ostatniego dnia października wojewoda łódzki zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2014 roku zadań w ramach II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych "Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój". Znalazło się na niej 39 projektów dotyczących inwestycji na drogach powiatowych i 54 zakładające rozbudowę dróg gminnych. Kwotę alokacji w wysokości 15 mln zł wyczerpało 12 najwyżej ocenionych.
Komisja do spraw oceny wniosków oceniła w sumie 95 wniosków ? 36 powiatowych i 59 gminnych. Dwa z nich zostały odrzucane z powodów formalnych. Losy pozostałych zależały nie tylko od oceny merytorycznej, ale również od poziomu alokacji, który okazał się niewystarczający do potrzeb. Na dofinansowanie schetynówek w całym województwie przeznaczono na 2014 rok 15.737.500 zł. Połowę tej kwoty przeznaczono na drogi powiatowe, drugą na drogi gminne. W efekcie pieniędzy wystarczyło na dofinansowanie pięciu zadań na drogach powiatowych i siedmiu na zarządzanych przez gminy (ostatnie wnioski z obu grup póki co zostaną dofinansowane w niepełnej kwocie).
Powiat opoczyński złożył w tegorocznym naborze dwa wnioski. Obydwa zostały bardzo wysoko ocenione ? biorąc pod uwagę punktację wśród dróg powiatowych jeden z 30 punktami znalazł się na czwartym miejscu rankingu. Drugi z 29,8 punktu znalazłby się tuż za nim i starczyłoby dla niego pieniędzy. Niestety dzień przed zatwierdzeniem listy, 30 października, Rada Ministrów zmieniła zasady programu i redukując kwoty wydatków z budżetu państwa ujednoliciła jednocześnie limit wniosków dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w 2014 roku powiaty mogą otrzymać dotację nie do dwóch, jak w latach poprzednich. Ale tylko do jednego projektu ? tak jak gminy. Dlatego w przyszłym roku nasz powiat wybuduje tylko jedną schetynówkę ? w gminie Żarnów ? ponieważ projekt zakładający rozbudowę drogi na odcinku Idzikowice ? Brzuza w gminie Drzewica został oceniony o 0,2 punktu niżej.
Tym samym ziści się marzenie włodarzy gminy Żarnów, którzy współfinansując zadanie tuż przed końcem kadencji dokończą realizowaną od kilku lat budowę drogi łączącej Żarnów ze Skórkowicami. W 2014 roku, w ramach IV etapu tej inwestycji, rozbudowany zostanie odcinek Skórkowice ? Afryka o długości 3,3 km. Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 4.012.888 zł. Połowę tej kwoty stanowić ma dotacja z budżetu państwa, druga część w równych częściach pokryją powiat i gmina Żarnów. Jeśli rozstrzygnięcie przetargu będzie równie korzystne jak w przypadku poprzednich odcinków, wkład obu jednostek może być znacznie niższy.
Nie tylko drzewiczanie są zawiedzeni rozstrzygnięciem naboru. Jego wyniki nie są zadowalające również dla włodarzy Opoczna, którzy ubiegali się o 275 tys. zł dotacji do przebudowy ul. Garncarskiej w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Projekt ten uzyskał zaledwie 8,8 punktu i znalazł się na 50. miejscu rankingu (na 54 projekty gminne).
Do 14 listopada, do godz. 16.00, wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych. Należy je składać w formie pisemnej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Piotrkowska 104), w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi, pok. 240. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, nie później niż do końca listopada, ogłoszona zostanie ostateczna lista rankingowa wniosków. Po jej zatwierdzeniu przez ministra, do 20 grudnia, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »