tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sanepid ocenił

 
Powiatowy inspektor sanitarny ocenił stan sanitarny placówek służby zdrowia


W ub. roku prascownicy sanepidu stałym nadzorem objęli 73 obiekty służby zdrowia. Bieżący nadzór prowadzono w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach, przychodniach, gabinetach szkolnych, innych zakładach opieki zdrowotnej, a także w prywatnych gabinetach lekarskich. W ub. roku przeprowadzono 134 kontrole.
Kontrolowane placówki spełniają w podstawowym zakresie obowiązujące wymogi sanitarno?epidemiologiczne, pomimo często występującego problemu niedostatecznych warunków przestrzennych i nieodpowiedniej funkcjonalności użytkowych pomieszczeń. W roku sprawozdawczym wydano dwie decyzje o poprawę stanu sanitarno?higienicznego. Kontrole sanepidu nie wykazały istotnych uchybień w zakresie czystości i porządku. Stan techniczny większości obiektów na terenie powiatu oceniono jako dostateczny. Wszystkie obiekty służby zdrowia zasilane są w wodę z wodociągów publicznych o dobrej jakości bakteriologicznej i chemicznej. W zakładach opieki zdrowotnej utrzymanie czystości i porządku należy do zatrudnionego personelu, a w gabinetach prywatnych do właściciela.
We wszystkich obiektach prowadzone są zabiegi dezynfekcyjne środkami dopuszczonymi do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Procesy te są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego stosuje się rotację środków dezynfekujących, wybierając preparaty o szerokim spektrum. Zakłady lecznictwa otwartego dysponują sześcioma aparatami sterylizującymi. Są to autoklawy parowe próżniowe. Takie autoklawy posiadają prywatne gabinety stomatologiczne. Te, które ich nie posiadają, korzystają z usług innych gabinetów na podstawie zawartych umów. W jednym NZOZ wszystkie czynności związane z przygotowaniem materiałów do sterylizacji wykonywane są w wydzielonym pomieszczeniu. W pozostałych obiektach czynności związane są z przygotowywaniem materiałów do sterylizacji, a więc dezynfekcja końcowa narzędzi, mycie, suszenie, pakietowanie, wykonywane jest w gabinetach. Skuteczność procesów sterylizacji kontrolowana jest systematycznie. Okresowo wskaźnikami biologicznymi i na bieżąco wskaźnikami chemicznymi. Jednocześnie w dużym stopniu stosowany jest sprzęt jednorazowy i materiał opatrunkowy jałowy fabrycznie głównie w gabinetach niezabiegowych. W większości kontrolowanych placówek służby zdrowia jest bielizna jednorazowa. Pranie odzieży ochronnej pracowników odbywa się we własnym zakresie lub w wydzielonych pralniach.
Sposób zbierania odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Te o ostrych końcach, zbierane są do pojemników jednorazowego użycia, odpornych na przekłucie. W większości zbierane są do worków jednorazowego użycia o odpowiednich kolorach, a potem wkładane do mytych i dezynfekowanych pojemników. Odpady medyczne są odbierane przez dwie firmy utylizacyjne. NZOZ i przychodnie posiadają wydzielone pomieszczenia, wyposażone w lodówki na przechowywanie odpadów.
W przypadku kontroli prywatnych przedsiębiorców sanepid, zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ma obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i ni później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Takiego zawiadomienia o kontroli nie dokonuje się w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (770) z dnia 13 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »