tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Samorządowe święto

 

Dwadzieścia lat temu, 8 marca 1990 r. sejm RP przyjął ustawę o samorządzie gminnym, a 27 maja tego samego roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe. Wydarzenia te spowodowały decentralizację władzy i wzrost aktywności lokalnych społeczności, które zyskały prawo do samodzielnego kształtowania polityki na rzecz swoich miejscowości.
W piątek, 25 czerwca, w Miejskim Domu Kultury z okazji 20–lecia samorządu gminy Opoczno odbyła się specjalna konferencja, na którą zaproszono wszystkich byłych i obecnych samorządowców, dyrektorów instytucji, szkół i przedszkoli, naczelników wydziałów, sołtysów oraz wójtów z sąsiadujących gmin. Na uroczystą konferencję zaproszono też przewodniczącego Sejmiku woj. łódzkiego oraz samorządowców z zaprzyjaźnionych miast – Bytcy (Słowacja) i Opocna (Czechy).
Konferencję rozpoczął prof. dr hab. UŁ Przemysław Waingertner, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię i założenia reform samorządowych w Polsce w latach 1990–1998.
Kolejnymi mówcami byli praktycy, czyli samorządowcy Opoczna, którzy przedstawili niektóre aspekty działalności gminy. Jako pierwsza głos zabrała Barbara Bąk, skarbniczka gminy, która omówiła sprawy związane z finansowaniem zadań gminy, sposoby przyznawania i zdobywania środków i ich wykorzystywania (w tym na inwestycje). Jacenty Lasota, naczelnik wydziału rozwoju miasta i zamówień publicznych powiedział, z jakimi problemami musi borykać się gmina podczas realizacji planowania przestrzennego i zamówień publicznych. W swym wystąpieniu m.in. wskazał na niedogodności wynikające z częstych zmian przepisów w tych tematach. O gospodarce komunalnej mówił radny trzech kadencji, Janusz Klimek, zaś o oświacie – naczelnik wydziału oświaty Janusz Plaskota.
Referat „Funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego w kontekście uregulowań prawnych” wygłosił sekretarz gminy Kazimierz Kożuchowski, zaś perspektywy rozwoju gminy w najbliższych latach omówił burmistrz Jan Wieruszewski.
Uroczysta konferencja była okazją do podziękowań tym wszystkim, którzy przez 20 lat tworzyli samorząd i przyczynili się do rozwoju miasta i gminy Opoczno – czyli byłym radnym. Otrzymali oni dyplomy i drobny prezent – monografię Opoczna. Za współpracę podziękowano również gościom z Bytcy i Opocna.
20 lat to historycznie bardzo mało. Ale w tym czasie wyrosło już nowe pokolenie, dla którego 20 lat to całe życie. To im chcemy przypomnieć nieco faktów.
Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Opoczno odbyło się 6 czerwca 1990 r. w budynku przy ul. Piotrkowskiej (dzisiejsza siedziba urzędu skarbowego). Obrady otworzyli wspólnie radny senior Lech Stolle i najmłodszy – Sławomir Frąckowiak. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono Mieczysławowi Ligockiemu. Na drugiej sesji, pierwszym po 60 latach burmistrzem został wybrany Mieczysław Lach. Dość szybko jednak doszło do zmian kadrowych. W listopadzie 1991 r. przewodniczącym Rady zostaje Józef Róg, a w lutym 1992 r. nowym burmistrzem zostaje Andrzej Księżki. W grudniu stanowisko przewodniczącego Rady obejmuje Włodzimierz Rek.
Pierwsza kadencja obfitowała w zmiany kadrowe – zarówno na stanowiskach przewodniczącego rady, jak i w Zarządzie. Nie powinno to dziś zdziwić dopiero uczono się demokratycznej samorządności, ścierały się rozmaite frakcje polityczne.
Znacznie spokojniej przebiegała już II kadencja, którą rozpoczęło posiedzenie Rady 30 czerwca 1994 r. Przewodniczącym został Leszek Raczyński. W lipcu radni wybrali burmistrza. Został nim ponownie Andrzej Księżki, który złożył rezygnację ze stanowiska przed upływem kadencji, w związku z czym w czerwcu 1995 r. burmistrzem został Andrzej Budzyński.
Trzecią kadencję rozpoczęło posiedzenie Rady 29 października 1998 r. Przewodniczącym Rady został wybrany Bartłomiej Firkowski, burmistrzem zaś Jan Wieruszewski.
Czwarta kadencja różniła się od poprzednich tym, że po raz pierwszy odbyły się bezpośrednie wybory na stanowiska burmistrza i wójta. O fotel burmistrza Opoczna ubiegało się siedmiu kandydatów. 10 listopada 2002 r. wybory wygrał Jan Wieruszewski. Pierwsza sesja Rady odbyła się 19 listopada. Wybrano przewodniczącego – Janusza Macierzyńskiego.
Obecna, piąta kadencja Rady Miejskiej, to druga w historii z bezpośrednimi wyborami na stanowisko burmistrza. Wybory, w których startowało sześciu kandydatów, już w pierwsze turze wygrał Jan Wieruszewski. Na pierwszym posiedzeniu Rady wybrano przewodniczącego. Został nim ponownie Janusz Macierzyński. W lipcu 2007 r. zaszły zmiany – przewodniczącym Rady został Jarosław Wiktorowicz, zaś Janusz Macierzyński objął stanowisko zastępcy burmistrza. W grudniu 2009 r., w związku z powołaniem Jarosława Wiktorowicza na stanowisko wiceburmistrza, przewodniczącym Rady został Zdzisław Wojciechowski.
W trakcie obecnej kadencji doszło jeszcze do kilku zmian w składzie Rady. Po ponownym przeliczeniu głosów, na skutek decyzji sądowej, w jednym z obwodów do Rady wszedł Rafał Kądziela w miejsce Wiesława Turka. Po powołaniu Andrzeja Budzyńskiego na stanowisko prezesa WFOŚiGW oraz w związku z wyborem Andrzeja Podlewskiego na prezesa ZGM miejsca w Radzie zajęli Mirosław Jędras i Alicja Szczepaniak. Miejsce Janusza Macierzyńskiego objął Stanisław Michałowski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (677) z dnia 2 Lipca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »