tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ruszył spis rolny

 

W środę, 1 września rozpoczął się powszechny spis rolny – pierwszy od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rachmistrzowie wyruszyli w teren 8 września i będą przepytywać rolników do końca października.
W pierwszym tygodniu trwania spisu rolnicy mogli spisać się sami, korzystając z internetu. W tym celu należało wypełnić formularz spisowy dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Rolnicy, którzy nie spisali się sami, zostaną przepytani telefonicznie przez ankieterów GUS–u. Rachmistrzowie odwiedzą osobiście pozostałych. Pamiętajmy, że każdy rachmistrz musi nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora urzędu.
Powszechnym Spisem Rolnym objętych zostanie około 1,8 mln gospodarstw rolnych. Pełne badanie obejmie około 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą oraz około 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich. Dodatkowo badaniem reprezentacyjnym zostanie objętych około 150 tys. gospodarstw małych oraz nieprowadzących działalności rolniczej. W ramach spisu przeprowadzone zostanie również badanie metod produkcji rolnej w 200 tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych.
Spisane zostaną podstawowe dane gospodarstwa rolnego – m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, strukturze własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym. Spis obejmie również dane dotyczące powierzchni i użytkowania gruntów, liczebności i gatunków zwierząt gospodarskich, ilości i stanu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, stosowanych nawozów, metod produkcji rolniczej, osób pracujących w gospodarstwie oraz uzyskiwanych z niego dochodów i korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (687) z dnia 10 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »