tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Ruszył nabór

 
Wszystkie opoczyńskie przedszkola prowadzone przez Gminę Opoczno rozpoczęły już zapisy do swoich placówek. Miejsce w nich znajdzie 515 dzieci


W pięciu opoczyńskich przedszkolach jest miejsce dla 515 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zameldowane na terenie gminy lub mieszkające w gminie, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola oświadczenie, że rozliczeń podatkowych dokonują w gminie Opoczno. Dzieciaki, które 1 września będą miały ukończone 2,5 roku będą mogły być przyjęte do placówki jedynie w wyjątkowych przypadkach, na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola.
Proces rekrutacji jest prowadzony w trzech etapach: kontynuacji, rekrutacji zasadniczej oraz rekrutacji uzupełniającej. W etapie kontynuacji biorą udział dzieci już uczęszczające do danego przedszkola, których rodzice zgłaszają chęć kontynuacji uczęszczania dziecka do placówki na pobyt 9? i 10?godzinny. Trzeba podkreślić, że rodzice jeśli, nie chcą określać czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wówczas biorą udział w rekrutacji zasadniczej tak jak dzieci nowo zgłaszane do przedszkola. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział w pierwszej kolejności dzieci umieszczone na listach dzieci oczekujących oraz zgłoszone po terminie rekrutacji zasadniczej.
Zgodnie z regulaminem naboru, do przedszkola w pierwszej kolejności zostaną zapisane dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci wychowane przez samotne matki lub ojców, dzieci rodziców niepełnosprawnych, czy dzieci z rodzin zastępczych. W przypadku, kiedy kryteria podstawowe nie byłyby wystarczające, będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe. W pierwszej kolejności dzieci zgłaszane na najdłuższy pobyt w kolejności od 10 do 5 godzin, następnie te, których rodzeństwo kontynuuje edukacje w danym przedszkolu, później dzieci, które aktualnie uczęszczają do danego przedszkola, nie uczestniczą w etapie kontynuacji, dalej dzieci, których rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do przedszkola oraz dzieci, aktualnie uczęszczające do żłobka ? dotyczy to Przedszkola nr 6 z grupą żłobkową.
Jak się dowiedzieliśmy, we wszystkich opoczyńskich placówkach szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli, na rok szkolny 2012/2013 są zamieszczone na tablicach ogłoszeń. Rodzice mogą się z nimi zapoznać. Dodatkowo, by rodzice nie mieli żadnych wątpliwości, co do zasad naboru, wszelkich informacji udzielają jeszcze dyrektorki i nauczycielki.
Dyrektorki przedszkoli raczej nie przewidują sytuacji, w których zabrakło by miejsca dla dzieciaków.
W Przedszkolu nr 2 przewidziano dwa oddziały, w których jest miejsce dla 50 dzieci. Jak nam powiedziała dyrektorka placówki, Alicja Jurek zainteresowanie wolnymi miejscami jest duże. Tym bardziej, że w tym roku do placówki nie zostanie przyjęte nawet jedno dziecko więcej. Jak zawsze rodzice dzieci uczęszczających do placówki doceniają przytulną, domową atmosferę, jaka panuje w przedszkolu, a także szeroką ofertę. Dodatkowe informacje o naborze są rozmieszczane po całym mieście.
Sto miejsc czeka na dzieci w Przedszkolu nr 4, gdzie zorganizowane zostaną cztery oddziały. Rodzice już wypełniają karty kontynuacji i karty zgłoszeniowe. Nie brakuje chętnych na 9? i 10?godzinny pobyt w przedszkolu. Jak mówi dyrektorka Małgorzata Bartoszek, rodzice chcą skorzystać z pełnej oferty placówki.
W ?piątce? powstaną cztery oddziały, w których znajdzie się miejsce dla stu przedszkolaków. Podobnie jak w innych placówkach informacja o naborze jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń, a dodatkowo informacji udzielają dyrektorka, Halina Ceglarska oraz nauczycielki, które jak mówi dyrektorka mają bezpośredni kontakt z rodzicami.
W Przedszkolu nr 6 z grupą żłobkową ?Zielona Dolinka? jest sto miejsc, a to pozwoli na utworzenie trzech lub czterech oddziałów. Jak powiedziała dyrektorka placówki, Dorota Jurek jest zadowolona zainteresowaniem placówki ze strony rodziców, którzy już wcześniej przychodzili i pytali o zasady naboru. Są one zamieszczone na tablicy ogłoszeń, ale także na stronie internetowej placówki. Dodatkowo, w razie wątpliwości rodziców, są one wyjaśniane na bieżąco, bo jak mówi dyrektorka rodzice lubią kontakt bezpośredni. Jak na razie około 15 osób wypełniło kartę kontynuacji, ale to dopiero początek naboru.
W ?ósemce? powstanie siedem oddziałów, w tym dwa integracyjne. W sumie do placówki od września może uczęszczać 165 dzieci. Jak nam powiedziała dyrektorka placówki, Małgorzata Buczyńska w jej placówce karty kontynuacji zostały już rozdane rodzicom. Niektórzy z nich już oddali wypełnione. Inni jeszcze czekają, bo przecież jeszcze mają czas na ich składanie.
Wszystkie dokumenty dotyczące naboru, szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli, harmonogram naboru, karty zgłoszeń oraz wzór umowy, dostępne są w każdym przedszkolu. Są one także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronach przedszkoli. Można je pobrać klikając w linki załączników. Urząd Miejski przygotował druki zgłoszeń różne do każdego przedszkola.
Pobieranie i składanie w przedszkolach potwierdzeń kontynuacji nauczania oraz kart zgłoszenia dziecka do przedszkola potrwa do 15 marca do godz. 14.00. Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy dzieci oczekujących zostaną ogłoszone 21 marca.
Dzieci sześcioletnie, których rodzice nie zapiszą do klasy pierwszej, rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne we właściwych dla miejsca zamieszkania szkołach podstawowych. Terminy zapisów tych dzieci podane zostaną wraz z terminarzem naboru do szkół podstawowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (763) z dnia 24 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »