tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 Ruszają zapisy do przedszkola

 
Ważne dla rodziców i opiekunów prawnych dzieciPrzedszkole będzie wydawać karty zgłoszeniowe od 26 marcaJak poinformował Urząd Gminy i Miasta, 26 marca rozpoczyna się nabór do Przedszkola Samorządowego na rok szkolny 2012/2013. Karty zgłoszeniowe będą wydawane w holu głównym przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00 i od 12.00 do 16.00. Termin składania kart upływa 20 kwietnia.
Trzeba pamiętać, że jeżeli rodzic lub opiekun prawny zapisał dziecko na bieżący rok szkolny, nie znaczy to wcale, że przedszkolak automatycznie znajdzie się na liście dzieci przyjętych na nowy rok szkolny.
Szczegółowy regulamin rekrutacji określa uchwała Rady Pedagogicznej z 1 lutego 2011 r. Zgodnie z jej zapisami, do Przedszkola Samorządowego przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zamieszkałe na terenie gminy i miasta Drzewica. W przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko starsze niż 6?letnie. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza terenu gminy i miasta mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu wychowawczych potrzeb mieszkańców gminy.
Podstawowa rekrutacja odbywa się corocznie w kilku etapach. Najpierw rodzice (opiekunowie prawni) składają u dyrektora przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. W karcie zgłoszenia należy zadeklarować dzienną liczbę godzin korzystania w roku szkolnym ze świadczeń wychowawczo?opiekuńczych.
Od 26 kwietnia do 10 maja trwają prace nad kwalifikacją dzieci oraz sporządzeniem protokołu. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dyrektor przedszkola jako przewodniczący, wicedyrektor, dwie nauczycielki z Rady Pedagogicznej, przewodnicząca Rady Rodziców oraz dyrektor Zespołu Ekonomiczno?Administracyjnego Szkół.
Do 30 maja muszą być ogłoszone imienne listy dzieci przyjętych, oczekujących na miejsce w przedszkolu oraz nieprzyjętych z informacją dotyczącą możliwości odwołań.
Pierwszeństwo w przyjmowaniu mają dzieci: * 6?letnie z prawem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego * 5?letnie z prawem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego * których pobyt w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie * matek lub ojców (prawnych opiekunów) samotnie je wychowujących * matek lub ojców (prawnych opiekunów), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy * z rodzin zastępczych * uczęszczające już do drzewickiego przedszkola * rodzeństwo dzieci uczęszczających do drzewickiego przedszkola * z orzeczeniami o potrzebie wychowania przedszkolnego * zgłaszane na pobyt 8?godzinny.
Po 7 września nastąpi rekrutacja uzupełniająca z listy oczekujących. W trakcie roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do placówki decyzją dyrektora.
Szczegółowe informacje i materiały dostępne są na gminnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (767) z dnia 23 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »