tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ruszają z kanalizacją

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczęło procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawców budowy infrastruktury wodno–ściekowej na terenie gminy Opoczno. Wartość kosztorysowa projektu to około 63 mln zł brutto

Przypomnijmy, że PGK ubiega się o dofinansowanie tej ogromnej inwestycji ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt został pozytywnie oceniony, jednak zarezerwowane na ten cel środki wystarczyły na dofinansowanie zaledwie kilku projektów – pozostałe, w tym projekt z Opoczna, znalazły się na liście rezerwowej.
Okazuje się jednak, że istnieją realne szanse, aby taką dotację uzyskać. Choć nie ma żadnej oficjalnej informacji na ten temat, na spotkaniu ze wszystkimi beneficjentami przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniali, że wszystkie pozytywnie ocenione projekty zostaną dofinansowane. Będzie to możliwe dzięki planowanym przesunięciom funduszy.
Ogromne środki do rozdysponowania powstaną również po zakończeniu procedur przetargowych, które właśnie trwają. Okazuje się bowiem, że w niektórych przypadkach koszt zadania jest niższy nawet o połowę od wartości kosztorysowe. Przy kilkudziesięciomilionowych inwestycjach oszczędności poprzetargowe są naprawdę znaczące. Poza tym część beneficjentów zrezygnowała z realizacji projektów, bowiem przy dofinansowaniu rzędu 50% nie są w stanie zgromadzić pozostałych kosztów inwestycji. Tym samym chętnych do podziału środków jest mniej. Są więc realne szanse na to, żeby zgodnie z zapowiedziami dofinansowanie otrzymali wszyscy beneficjenci. Nie zapominajmy również o tym, że rząd zobowiązał się wobec Unii Europejskiej, iż wszystkie aglomeracje liczące powyżej 15 tysięcy mieszkańców do końca 2015 roku będą miały uporządkowaną gospodarkę wodno–ściekową.
Kosztorysowa wartość projektu PGK wynosi około 63 mln zł. Dofinansowanie unijne ma pokryć około 80% kosztów inwestycji. Pozostałą część kosztów będzie musiała wyłożyć gmina. Pamiętajmy jednak, że po rozstrzygnięciu przetargów, które właśnie ogłoszono, te koszty z pewnością okażą się znacznie niższe. PGK w ramach projektu ogłosiło cztery przetargi – na budowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody (ul. Inowłodzka), modernizację oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej (w tym zlewnie w Bukowcu Opoczyńskim, Dzielnej, Ogonowicach i Woli Załężnej) oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wszystkie powinny zostać rozstrzygnięte w listopadzie, co oznacza, że najprawdopodobniej wiosna ruszą pierwsze prace.
Na realizację projektu PGK najprawdopodobniej zaciągnie pożyczkę w WFOŚiGW. Kredyt na ten cel oferował również gminie NFOŚiGW. Pożyczka zostanie zwrócona po otrzymaniu dotacji unijnej. Gdyby się jednak okazało, ze dofinansowanie nie zostanie przyznane, PGK, zgodnie z nowymi zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, może unieważnić przetarg.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (687) z dnia 10 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »