tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Rusza rekrutacja do przedszkola

 
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o systemie oświaty, do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dzieci, które już chodzą do Przedszkola Samorządowego w Drzewicy, mają prawo kontynuować naukę w naszym przedszkolu. Wystarczy, że ich rodzice złożą odpowiednie deklaracje w tej samej placówce. Termin składania deklaracji mija 7 marca

Przypomnijmy, że od września 2014 r. dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r. realizują obowiązek szkolny. Pozostałe dzieci z rocznika 2008 realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Ich rodzice mogą jednak zdecydować o tym, że posyłają dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Do obowiązków gminy należy zapewnienie 5?latkom odbycia przygotowania przedszkolnego, dlatego one także będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu.
W związku z powyższym rekrutacja tak naprawdę będzie dotyczyła dzieci 3- i 4-letnich, które do tej pory nie uczęszczały na zajęcia w drzewickiej placówce.
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązywać będą nowe kryteria rekrutacyjne. Zwiększyła się liczba kryteriów głównych (określonych ustawą) ? jest ich obecnie siedem (były cztery).
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy i miasta Drzewica niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę: * wielodzietność rodziny kandydata * niepełnosprawność kandydata * niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata * niepełnosprawność obojga rodziców kandydata * niepełnosprawność rodzeństwa kandydata * samotne wychowywanie kandydata w rodzinie * objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość punktową. Wnioskodawcy będą musieli potwierdzić istnienie wskazanych przez siebie przesłanek zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie.
Dodatkowo p.o. dyrektora określił wewnętrzne kryteria drugiego etapu, takie jak: * czas pobytu dziecka w przedszkolu (10- lub 9-godzinny) * fakt uczęszczania do przedszkola rodzeństwa dziecka * fakt ubiegania się o przyjęcie do przedszkola rodzeństwa dziecka * sytuacja, kiedy oboje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka pracuje zawodowo.

Terminarz rekrutacji:
* 1?7 marca ? pobieranie i składanie w przedszkolu deklaracji kontynuacji uczęszczania do przedszkola,
* 10 marca ? opublikowanie przez przedszkole informacji o liczbie miejsc dostępnych w rekrutacji,
* 10?24 marca ? pobieranie i składanie wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola,
* 25?31 marca ? pierwszy i drugi etap postępowania prowadzonego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez p.o. dyrektora przedszkola,
* 31 marca ? podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz spełniających kryteria punktowe do podpisania umowy,
* 1?4 kwietnia ? podpisywanie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi); niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce,
* 4 kwietnia ? opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola; do 11 kwietnia rodzice będą mieli czas na zgłaszanie uwag, a później będzie im przysługiwało odwołanie do dwóch instancji ? pierwszą z nich jest dyrektor placówki, drugą sąd administracyjny.
Wszelkie dokumenty będą dostępne od 28 lutego w siedzibie przedszkola oraz do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w zakładce "jednostki organizacyjne" ? "przedszkole".


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (868) z dnia 28 Lutego 2014r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »