tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Finanse

 Rodzice ze składką emerytalną

 


Od 1 września ub.r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno?rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z takiej możliwości mogą skorzystać rolnicy ubezpieczenia w KRUS.
Składka przysługuje wychowującym dziecko własne, swojego małżonka lub dziecko przysposobione. Mogą ubiegać się o nią rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu emerytalno?rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, rolnicy i domownicy, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osoby będące członkiem rodziny rolnika lub domownika, które nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno?rentowe jest przyznawane na okres: do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym ? do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Składka na ubezpieczenie emerytalno?rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa od dnia złożenia wniosku. Aby uzyskać do niej prawo należy złożyć wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno?rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno?rentowemu w KRUS) lub wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno?rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem (w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno?rentowemu w KRUS). Należy do niego dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego również orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ubiegająca się o wsparcie osoba nie może podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie może posiadać ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty, ani prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS może skorzystać tylko jeden rodzic.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (868) z dnia 28 Lutego 2014r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »