tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Roboczo o CMK

 
W piątek, 8 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowywanego Projektu Kluczowego z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014?2020

Spotkanie dotyczyło poprawy dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, warunków komunikacji w części południowo?wschodniej województwa łódzkiego i warunków dojazdu z terenu powiatu opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego oraz ościennych, koneckiego w województwie świętokrzyskim i przysuskiego w województwie mazowieckim, do stacji osobowej Opoczno Południe na CMK należącej do sieci TEN?T, poprzez przebudowę dróg powiatowych i gminnych oraz budowę infrastruktury obsługi podróżnych. W spotkaniu obok przedstawicieli władz miasta i powiatu, a także wójtów uczestniczył wicemarszałek województwa łódzkiego, Artur Bagieński.
Główne cele i założenia projektu posługując się projekcją multimedialną, przybliżył zebranym dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Andrzej Reszel. Przedstawił główne cele projektu, wśród których wymienił m.in. wzmocnienie kapitału terytorialnego południowo?wschodnich obszarów woj. łódzkiego poprzez zapewnienie sprawnych powiązań transportowych kolejowych i drogowych, utworzenie węzła komunikacyjnego łączącego województwa mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie z dostępem do sieci TEN?T, udostępnienie obszaru doliny rzeki Pilicy i rozwój turystyki aktywnej, a także zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców oraz dostępu do edukacji i kultury.
W ramach projektu planowane jest przebudowa bądź budowa dróg powiatowych z siecią ścieżek rowerowych o długości 86 km, dróg gminnych o długości 6 km, budowa dwóch parkingów w systemie "Parkuj i jedź" wraz z budynkiem dworca. Wśród oczekiwanych rezultatów projektu wymieniano m.in. usprawnienie transportu zbiorowego poprzez zorganizowanie multimodalnego węzła komunikacyjnego, w którym wiodącym środkiem transportu jest kolej i zmniejszenie jego kosztów, rozwój gospodarczy w wyniku zwiększenia dostępności i wzmocnienia endogenicznego potencjału zagłębia ceramiczno?budowlanego i obszaru rzeki Pilicy oraz wzrost zatrudnienia, a także poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i skrócenie czasu podróży.
Wicemarszałek, Artur Bagieński zwrócił uwagę, że przy projekcie powinna być dodana wzmianka, że chodzi o uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Jest to bardzo istotne przy ocenie wniosku. Starosta potwierdził, że pojawiły sie propozycje włączenia do projektu także dróg wojewódzkich, co niewątpliwie byłoby silniejszym atutem projektu.
Także burmistrzowie i wójtowie zgłaszali swoje uwagi i propozycje do przedstawionego projektu. Burmistrz, Jan Wieruszewski poinformował, że gmina także opracowała projekt kluczowy dotyczący budowy i przebudowy dróg, i część z nich się pokrywa z propozycją starostwa, a część nie. Pojawił się kłopot i trzeba to zweryfikować. Dodał, że duży projekt w porozumieniu z innymi gminami i partnerami z pewnością ma większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Starosta podkreślił, że spotkanie ma charakter roboczy i żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Przyznał, że każdy z gospodarzy gmin musi się zastanowić nad przedstawioną propozycją i na spokojnie ją przeanalizować.
Uczestnicy spotkania korzystając z zaproszenia wicemarszałka umówili się na kolejne konsultacje, tym razem w Urzędzie Marszałkowskim.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (818) z dnia 15 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »