tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Radzili radni

 
Podział gminy Sławno na stałe obwody głosowania to główna decyzja, jaka zapadła w środę, 17 października na ostatniej sesji Rady Gminy. Okazuje się jednak, że nie ostateczna ? bowiem komisarz w konsultacji z wójtem wyborczy zalecił wprowadzenie zmian. Nad poprawioną wersją radni głosowali na sesji nadzwyczajnej, w miniony poniedziałek


Po realizacji pierwszych, stałych punktów obrad, wójt gminy, Tadeusz Wojciechowski poinformował radnych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Pokrótce omówił postępy w zadaniach inwestycyjnych ? rozbudowie strażnicy OSP w Prymusowej Woli, termomodernizacji bloków osiedla w Grudzeniu Lesie, budowie świetlic w Tomaszówku i w Bratkowie oraz remoncie w szkole w Celestynowie. Powiadomił o rozpoczęciu prac nad przyszłorocznym budżetem i podzielił się spostrzeżeniami z wyjazdu do Austrii, Szwajcarii i Niemiec, organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W jego ramach ? razem z grupą dyrektorów wszystkich szkół w gminie ? miał okazję przyjrzeć się, jak funkcjonuje oświata w tych krajach. W tej części sesji głos zabrał również mieszkaniec Kozenina, którego posesja, oddalona od pozostałych gospodarstw, nie jest podłączona do wodociągu. Wójt zobowiązał się zająć sprawą, choć podkreślił, że trochę to potrwa. Posesja ma zostać podłączona do wodociągu w ramach budowy sieci na odcinku Sepno ? Kozenin, a wcześniej trzeba będzie zaktualizować projekt.
Po krótkiej przerwie, w trakcie której radni obejrzeli nowy wóz strażacki, zakupiony dla OSP w Sławnie, przystąpiono do oceny wykonania budżetu gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu tego roku. Wykonanie budżetu omawiane było szeroko na komisjach stałych, dlatego w trakcie sesji wójt jedynie podsumował wykonanie budżetu. Ocenił je bardzo dobrze, podkreślając, że dochody w pierwszym półroczu udało się zrealizować w 63% planu, zaś wydatki w 50%. Za współpracę w realizacji tego budżetu podziękował radnym i pracownikom urzędu. Stosowną uchwałę rada przyjęła jednogłośnie.
W dalszej części radni przeszli do głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał ? dodajmy, że wszystkie przyjęto jednogłośnie. Pierwsza z nich dotyczyła przekazania OSP w Sławnie dotacji w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego. Środki te stanowić będą wkład własny jednostki. Kolejnymi dwiema uchwałami wprowadzono zmiany w budżecie oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Rada przyjęła także statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w związku z nowymi zadaniami jednostki) oraz statuty sołectw gminy, które dostosowano do rzeczywiście stosowanych rozwiązań. Jednocześnie, w ramach wyjaśnień, wójt podkreślał, że to sołtys ? a nie radny ? jest kompetentny do zwołania zebrania wiejskiego. O jego zwołanie mogą z kolei wnioskować mieszkańcy (co najmniej jedna piąta), rada sołecka, wójt lub rada gminy.
Najważniejszą z podjętych w środę decyzji było uchwalenie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Ustalono, że będzie ich siedem: nr 1 obejmujący Sławno, Sławno Kolonię, Antoniów, Ludwinów, Wygnanów, Kamilówkę, Kozenin, Owadów, Olszowiec i Sepno ? Radonię; nr 2 z Celestynowem, Grudzeniem Kolonią, Olszowcem i Unewelem; nr 3, w którego granicach znalazły się Bratków, Grudzeń Las, Kamień, Tomaszówek i Wincentynów; nr 4 z Dąbrówką, Szadkowicami, Trojanowem, Antoniówką i Ostrożną; nr 5 obejmujący Gawrony i Kunice; nr 6, który stanowią Grążowice, Zachorzów, Józefów i Zachorzów Kolonia oraz nr 7, który tworzą Dąbrowa, Popławy, Psary i Prymusowa Wola. Taki podział jest efektem kompromisu, który udało się wypracować uwzględniając postulaty radnych i mieszkańców. Radni przyjęli go ze świadomością, że komisarz wyborczy może akt zakwestionować, bowiem obwód nr 2 zamieszkuje tylko 436 osób, zaś kodeks wyborczy zawiera wymóg, aby obwody liczyły od 500 do 3.000 mieszkańców. Zarówno wójt, jak i radni liczą jednak, że komisarz przymknie na ten fakt oko. Zresztą również w ustawie jest zapis, że w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Po sesji wójt konsultował się z komisarzem wyborczym i ten zalecił, aby uchwałę poprawić. Okazało się, że nie spodobał mu się obwód nr 1. Uznał, że w porównaniu z pozostałymi jest on za duży i zalecił jego podzielenie, mimo, że liczy on 2.191 mieszkańców, a więc mieści się w ustawowych wymogach. Licząc się z jego zdaniem zdecydowano o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Odbyła się ona w poniedziałek, 22 października, a jej porządek przewidywał przyjęcie tylko tej jednej uchwały. Po wyjaśnieniach wójta rada jednogłośnie przyjęła nowy podział gminy na stałe obwody głosowania. W jej ramach wprowadzono tylko jedną zmianę, mianowicie podzielono obwód nr 1. W jego granicach pozostawiono Sawno, Sławno Kolonię, Kamilówkę, Kozenin i Owadów, a z pozostałych miejscowości ujętych wcześniej w tym obwodzie, a więc z Antoniowa, Ludwinowa, Wygnanowa, Olszowca i Sepno ? Radoni utworzono obwód nr 8. Podział gminy w takiej postaci powinien uzyskać akceptację komisarza wyborczego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (798) z dnia 26 Października 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »