tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Radzili przez 45 minut

 
W poniedziałek, 17 maja obyła się XL sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nagłym, a porządek obrad zawierał tylko dwie uchwały. Dotyczyły one zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007–2013 i tegorocznym budżecie gminy.

Jak wyjaśnił Adam Kozłowski, naczelnik Wydziału ds. Funduszy Europejskich, zmiany były związane z wnioskiem o dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. – Na jednej z poprzednich sesji dokonaliśmy zmian, które umożliwiały nam złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek został złożony i poddany ocenie w Urzędzie Marszałkowskim – poinformował naczelnik. – W wyniku oceny otrzymaliśmy zestaw uwag, które trzeba było uwzględnić, żeby wniosek mógł zostać poddany dalszym pracom oceniającym.
Adam Kozłowski omówił szczegóły dokonanych korekt. W ich wyniku nieznacznie zmniejszyła się całkowita wartość projektu – z 31 mln 138 tys. zł do 31 mln 118 tys. zł. Zmieniła się także wysokość dofinansowania. W poprzedniej wersji wynosiła 77,1% kosztów kwalifikowanych, w nowej już 80,4%. – Obecny wniosek jest dla nas korzystniejszy – ocenił naczelnik. – Liczymy na dofinansowanie w wysokości 24 mln 465 tys., co jest kwotą o około 500 tys. wyższą w porównaniu z wcześniejszą wersją.
Wszystkie liczby zawarto w projekcie PRL–u, odpowiednie zmiany zapisano również w budżecie. Rada musiała tylko przegłosować poprawki w strategicznych dokumentach gminy. Sprawa była o tyle pilna, że poprawiony wniosek wraz z kompletem załączników musiał być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego we wtorek, 18 maja. Radni nie robili przeszkód i stosowne uchwały przyjęli jednogłośnie.
Na tym posiedzenie wcale się nie zakończyło. W punkcie zapytania i wolne wnioski poruszano sprawy lokalne, m.in. drogowe i kanalizacyjne, jednak najwięcej czasu poświęcono naborowi do opoczyńskich przedszkoli. Sprawę poruszył radny Marka Ksyta, a odpowiedzi udzielił zajmujący się tą tematyką wiceburmistrz Janusz Macierzyński. O problemie z naborem dzieci w wieku od 3 do 5 lat szerzej piszemy w oddzielnym materiale.
Nadzwyczajna sesja trwała 45 minut. Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej kolejna odbędzie się w jeszcze w maju.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 20 (671) z dnia 21 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »