tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Pytamy i czekamy na odpowiedź

 
Nic tak dobrze nie wpływa na sprawność pracy urzędów gminnych jak jawność – pisaliśmy w 33 numerze TOP. To zdanie nie straciło nic ze swej aktualności. Dzisiaj ponawiamy to zdanie, wracając do sprawy finansowania "Nicolausa", pisma które w najmniejszym stopniu nie promuje gminy Żarnów, kierując swój wysiłek na promocję wójta


Na łamach TOP publikowaliśmy pytania skierowane do wójta i jego odpowiedzi. Do jednego z pytań musimy wrócić, W 33 numerze TOP cytowaliśmy pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej i odpowiedź wójta. Pytanie brzmiało: W odpowiedzi na nasze pytanie, pismem nr OR.S.1431.4.2013 z 14 czerwca 2013 roku napisał Pan, że pismo Nicolaus "finansowane jest ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Żarnów". Tymczasem na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 24 lipca 2013 roku stwierdził Pan, że pismo finansowane jest przez Gminną Bibliotekę Pubiczną, która otrzymała środki unijne na publikacje. Która z tych odpowiedzi jest prawdziwa, bo albo wprowadza Pan w błąd opinię publiczną albo Komisję Rewizyjną?
Odpowiedź wójta: W kwestii omawianego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lipca 2013 roku finansowania materiałów promujących Gminę Żarnów, w tym pisma "Nicolaus" informuję, że jest ono finansowane z budżetu Gminy Żarnów. Jednocześnie wydawnictwo to zostało wzbogacone o dodatkowe opracowanie, które było współfinansowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, która otrzymała na ten cel środki zewnętrzne. Podkreślam przy tym, że budżet biblioteki stanowi część budżetu Gminy Żarnów, stąd stwierdzenie w piśmie z dnia 14 czerwca 2013 roku, że pismo "Nicolaus" jest finansowane ze środków na promocję Gminy Żarnów, pomimo uproszczenia sprawy, nie jest sprzeczne z prawdą.
Już wówczas postawiliśmy pytanie o jakim to dodatkowym opracowaniu, wzbogacającym "Nicolausa" mówi wójt? Pytamy o to teraz, licząc, że Pan Wójt zdecyduje się wreszcie odpowiedzieć. Tym bardziej, że dotarliśmy do owego projektu, o którym wspomina Krzysztof Nawrocki. Wniosek zatwierdzony do realizacji przez łódzki Dom Kultury dotyczył wspólfinansowania imprez tematycznych pod ogólną nazwą "Ocalić od zapomnienia – historia i tradycja na Ziemi Żarnowskiej". Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 18.750 zł, z czego 15.000 zł poniósł ŁDK a 3750 instytucja wnioskująca, czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. W ramach projektu miała się odbyć sesja popularnonaukowa pt. "Od badania tożsamości regionalnej do jej współtworzenia" – koszt 9100 zł w całości pokrywany przez ŁDK, a także miała się ukazać w nakładzie 2000 egzemplarzy publikacja o gminie Żarnów z uwzględnieniem walorów historycznych i tradycji ludowych regionu. Koszt 9150 zł, z czego 5400 zł wykładał ŁDK a 3750 zł GBP. Ostatnie 500 zł miało być przeznaczone na promocję całości.
Projekt zakładał organizację całego przedsięwzięcia we wrześniu 2012 roku i rozliczenia całości do 15 listopada 2012 roku. W jaki więc sposób z pieniędzy uzyskanych w ramach projektu pokryte zostało częściowe wydanie dwóch numerów "Nicolausa" w 2013 roku, bo o tych numerach cały czas jest mowa?
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie określa jak ma wyglądać wniosek. Może nim być również artykuł prasowy. Podobnie jest z ustawą prawo prasowe, które stanowi, że urzędy i instytucje, których dotyczy krytyka prasowa mają obowiązek na nią odpowiedzieć, pod warunkiem przekazania krytyki do urządu. Więc bieżący numer wysyłamy listem poleconym, oczekując rzetelnej odpowiedzi na następujące pytania:
1) O jakim wydawnictwie jest mowa zarówno w odpowiedziach wójta na poprzednie pytania jak i we wniosku do ŁDK? Jak do tej pory nie udało nam się dotrzeć do tej publikacji, a bardzo byśmy chcieli?
2) Z jakich środków opłacana było wydanie ostatnich numerów, w tym i tego pełnego niedomówień i mijania się z faktami?


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (844) z dnia 13 Września 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »