tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 
Od 1 lipca obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymiPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego


Do nowych obowiązków, jakie nakłada na samorządy znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W takich miejscach mieszkańcy mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. Zgodnie z zapisami ustawy, wydatki związane ze zorganizowaniem i funkcjonowaniem punktu mają być pokrywane z opłaty śmieciowej.
Od 1 lipca PSZOK działa w Drzewicy. Mieści się na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego 26. Został utworzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które wygrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta. Prowadzenie punktu jest jednym z zadań PGKiM.
Jak informuje prezes spółki, Bożena Pilipczuk, do PSZOK można nieodpłatnie dostarczyć i ulokować następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, w tym skoszoną trawę, drobne gałęzie, chwasty i organiczne odpady kuchenne (bez resztek mięsa).
Uwaga, PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, m.in. pampersów oraz śmieci, z których nie da się wysegregować odrębnych surowców. Nie ma więc wytłumaczenia dla osoby, która do kontenera przy punkcie wrzuca przeterminowane przetwory spożywcze.
W najbliższych dniach obiekt zostanie oznakowany. Pojawi się także regulamin, określający szczegółowe zasady przyjmowania posegregowanych odpadów komunalnych.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 29 (836) z dnia 19 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »