tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Przygotowani do powodzi

 

W środę, 14 września na zalewie w Miedznej odbyły się ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem ?Miedzna 2011?. Wzięły w nich udział pododdziały specjalne Łódzkiej Brygady Odwodowej Centralnego Odwodu Operacyjnego, a także jednostki straży pożarnej ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Pabianic, Łodzi, Radomska i Opoczna. W ćwiczeniach uczestniczyła również opoczyńska policja i pogotowie ratunkowe. Akcja polegająca na przepompowywaniu wody na duże odległości i ewakuacji osób z terenów zalanych pozwoliła sprawdzić gotowość służb do działań związanych z powodzią.
Ćwiczenia wydzielonych sił i środków PSP z terenu województwa łódzkiego odbyły się z rozkazu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ich głównym celem było doskonalenie współdziałania pododdziałów Łódzkiej Brygady Odwodowej Centralnego Odwodu Operacyjnego: Kompanii Specjalnej ?Łódź? COO ŁBO oraz Plutonu Logistycznego ?Łódź? COO ŁBO z innymi służbami ratowniczymi ? jednostkami straży pożarnej, policją i zespołami ratownictwa medycznego. Tym razem ćwiczenia dotyczyły działań związanych z powodzią i podtopieniami. Odzwierciedlały prawdziwe działania strażaków podejmowane w sytuacji takich właśnie zagrożeń.
W celu przeprowadzenia ćwiczeń założono, że w wyniku kilkudniowych intensywnych opadów deszczu poziom wody w zalewie w Miedznej znacznie się podniósł. Woda nie mogąc dostatecznie szybko spłynąć Wąglanką wylała i zaczęła zagrażać pobliskim budynkom mieszkalnym. W sytuacji, gdy z powodu zablokowania jazu przez znajdujące się w wodzie konary drzew, nie udało się go opuścić, doszło do podtopień. Po przekazaniu informacji o zagrożeniu do opoczyńskiej straży pożarnej, rozpoczęto działania.
Na miejsce skierowano jednostkę ratowniczo?gaśniczą z PSP w Opocznie. Potwierdzono zablokowanie jazu oraz podtopienie okolicznych budynków, co więcej poziom wody wciąż wzrastał. Doszło do częściowego przerwania zapory bocznej i woda zaczęła zalewać okoliczną miejscowość, do której nie ma dojazdu drogami. Powstała więc konieczność ewakuacji zagrożonych osób drogą wodną. Na miejsce wezwane zostały Kompania Specjalna ?Łódź? COO ŁBO oraz Pluton Logistyczny ?Łódź? COO ŁBO oraz dodatkowe siły i środki ? pompy do przepompowywania wody przez tamę, pompy szlamowe do wypompowywania wody z zalanych budynków oraz łodzie do ewakuacji ludzi z zalanych terenów. Odpowiednie informacje dowodzący akcją przekazał do komendanta wojewódzkiego PSP, wojewody łódzkiego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Teren akcji zabezpieczyła policja.
Teren akcji podzielono na cztery odcinki bojowe. Na pierwszym z nich, przy jazie, przepompowywano wodę przy pomocy agregatów pompowych. Na drugim pompami szlamowymi wypompowywano wodę z zalanych budynków. Strażacy skierowani na trzeci odcinek bojowy zajęli się ewakuacją poszkodowanych z zalanych terenów. Kilkunastu pozorantów, w tym jedną osobę z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, przetransportowano łodziami na drugi brzeg zalewu. Działania ewakuacyjne zabezpieczali nurkowie z ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno?Nurtkowego ?Piotrków? WOO. Działania na czwartym, ostatnim odcinku polegały na logistycznym zabezpieczeniu akcji.
Ewakuacja została przeprowadzona zgodnie z założeniami, mimo że w jej trakcie jedna z łodzi uległa awarii i trzeba ją było zastąpić inną. Do poszkodowanych przybywa pogotowie ratunkowe. Udało się również udrożnić jaz tamy oraz wypompować wodę z zalanych budynków. Poziom wody w zbiorniku obniża się, co oznacza, że akcja zakończyła się powodzeniem.
Dodajmy, że przeprowadzenie ćwiczeń wymagało odpowiednich przygotowań. Z wymaganym wyprzedzeniem w rejonie zbiornika wywieszono informacje o planowanych działaniach. Jako miejsce koncentracji jednostek wyznaczono plac KP PSP w Opocznie. Wyznaczono również osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. Zabezpieczono łączność radiową i odpowiedni sprzęt. Działaniami ratowniczymi kierował zastępca komendanta powiatowego PSP w Opocznie, mł. bryg. Jerzy Wijata. Poza oddziałami specjalnymi Łódzkiej Brygady Odwodowej COO wzięły w nich udział zastępy PSP ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Pabianic, Łodzi i Radomska, a także dwa radiowozy policji i zespół ratownictwa medycznego. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwali: bryg. Mariusz Konieczny ? zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. Stanisław Sagalara ? komendant powiatowy PSP w Opocznie, podinsp. Dariusz Szulc ? zastępca komendanta powiatowego policji w Opocznie oraz dr Ignacy Bamberg ? koordynator ratownictwa medycznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (741) z dnia 23 Września 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »