tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Projekt zakończony, cele zrealizowane

 
W środę, 3 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta podsumowano przebieg projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas od I do III w gminie Drzewica". Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpotkanie podsumowujące gminny projekt edukacyjny


W finalnym spotkaniu uczestniczyli koordynator projektu Andrzej Krzyżanowski ? dyrektor ZEAS, asystentka koordynatora Barbara Jurek, dyrektorki placówek oświatowych oraz koordynatorzy szkolni. Władze samorządowe reprezentowali burmistrz Janusz Reszelewski oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej Rady GiM, Alina Szymańska. Podczas debaty omówiono główne założenia inicjatywy i osiągnięte rezultaty.
W projekcie brało udział pięć szkół podstawowych z: Drzewicy, Brzustowca, Idzikowic, im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych oraz im. Stefana Żeromskiego w Domasznie. W drugim semestrze ubiegłego roku i przez cały rok ostatni szkolny realizowały one zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Podstawą były programy opracowane przez zespoły nauczycieli z poszczególnych szkół.
? Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I?III poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno?wychowawczego oraz rozwój umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych. Jednym z celów szczegółowych było zminimalizowanie trudności w nauce oraz likwidacja barier u 50% uczniów objętych wsparciem ? poinformował Andrzej Krzyżanowski.
Przez trzy semestry prowadzono zajęcia dodatkowe: * dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji * dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych * indywidualne ? rewalidacyjne * dla uczniów z trudnościami w zakresie języka angielskiego * gimnastykę korekcyjną * socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej * logopedyczne * dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów matematyczno?przyrodniczych * dla uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie.
Z takich form pomocy skorzystało 197 uczniów, z tego 110 z SP w Drzewicy, 20 z SP w Brzustowcu, 13 z SP w Idzikowicach, 21 z SP w Domasznie i 33 z SP w Radzicach.
Żeby nauczyciele mieli możliwość indywidualnej pracy z uczniem, placówki zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. Zakupione pomoce podniosły atrakcyjność zajęć.
W zależności od potrzeb szkoły wzbogaciły się m.in. o laptopy, programy komputerowe, drukarki, radioodtwarzacze, maty interaktywne, gry edukacyjne, pomoce do zajęć specjalistycznych, podręczniki, słowniki, książki audio, mapy, przybory biurowe i piśmiennicze a nawet meble.
Podsumowując realizację projektu, koordynatorzy stwierdzili, że zakładane cele zostały osiągnięte. Zwiększyła się efektywność pracy z uczniem. Sprzyjały temu różnorodność stosowanych metod i form pracy oraz swobodna i przyjazna atmosfera, która pomogła rozwijaniu kreatywności i twórczego myślenia.
Poprzez wspólną zabawę, dzięki ćwiczeniom i pomocom edukacyjnym, uczniowie usprawniali technikę czytania i pisania, zdobywali wiedzę matematyczną, rozwijali umiejętność logicznego myślenia, pogłębili zainteresowania matematyczno?przyrodnicze, korygowali wady postawy. Co trzeba podkreślić, osiągnęli postępy w nauce na zajęciach obowiązkowych, wykazując znaczny wzrost wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem tego były m.in. oceny szkolne i wyniki klasyfikacji rocznej.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 29 (836) z dnia 19 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »