tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Program profilaktyki

 
Podczas styczniowej sesji Rady Gminy i Miasta uchwalono gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok


Uchwała określa wykaz zadań, jednostki odpowiedzialne za realizację programu, wysokość nakładów finansowych oraz plan ich wydatkowania.
Program będzie prowadzony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Akoholowych we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych, policją i Miejsko?Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Do głównych zadań zaliczono m.in. * zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionych od alkoholu * prowadzenie punktów konsultacyjnych * udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, szczególnie ochrony przed przemocą * prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży * prowadzenie postępowań ws. orzeczeń o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego * opiniowanie wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu * kontrolę punktów sprzedaży alkoholu.
Na realizację programu gmina przeznaczyła 130 tys. zł. Obsługa komisji (zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia, media, kontrole punktów sprzedaży) to koszt 35.100 zł. Na sfinansowanie opinii lekarskich i opłat sądowych w przypadkach leczenia odwykowego zaplanowano 3 tys. zł, na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i opiekuńczo?wychowawczych 21.400 zł.
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, działalność świetlic wiejskich i szkolnych latem, kreowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży) będzie kosztował 36 tys. zł.
Dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego osiągnie wartość 6 tys. zł. Wydatki na działalność stowarzyszeń ?Przystań?, ?Opoka?, Towarzystwa walki z kalectwem, fundacji ?Uśmiech dziecka? i ?Ostoja? mają mieć wysokość 10 tys. zł.
Na współorganizację i dofinansowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych oraz festynów z elementami profilaktyki GKRPA wyda 8 tys. zł, na profilaktykę narkomanii 10 tys. zł.
Uchwała ustala również wynagrodzenie za udział w posiedzeniu GKRPA. Stawki nie uległy zmianie. Wynoszą 370 zł brutto (przewodnicząca) i 120 zł brutto (członkowie komijsji).


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »