tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Poznaj swojego dzielnicowego

 
Dzielnicowy to nasz stróż prawa pierwszego kontaktu. Warto wiedzieć, kto nim jest w danej okolicy i jak się z nim skontaktować. Tym bardziej, że od naszej ostatniej publikacji dzielnicowych nastąpiły spore zmiany w obsadzie tych stanowiskDzielnicowy to funkcjonariusz policji pionu prewencji, który prowadzi rozpoznanie w wyznaczonym rejonie ? pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do jego zadań należy również realizacja profilaktyki społecznej, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego i przepisów prawa miejscowego.

Zajmuje się osobami notowanymi na policji i poszkodowanymi przez nich na terenie swojego rejonu ? wsi, gminy, osiedla lub dzielnicy miasta. Współpracuje z lokalnym samorządem i placówkami oświatowymi. Ma również walczyć z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem, dbać o przestrzeganie porządku na osiedlach (np. ciszy nocnej) i udzielać informacji prawnych.
W ramach rozpoznania osobowego dzielnicowy na bieżąco zdobywa informacje o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego (np. karanych, podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, nieletnich zagrożonych demoralizacją). Powinien prowadzić z nimi rozmowy profilaktyczne, oddziaływać na nich wychowawczo i społecznie, powinien utrzymywać kontakty z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Jego zadaniem jest również kontaktowanie się z potencjalnymi ofiarami przestępstw i wykroczeń i wskazywanie im właściwych sposobów unikania zagrożenia.
Dzielnicowy prowadzi rozpoznanie terenowe miejsc wymagających szczególnego nadzoru ? punkty gromadzenia się osób zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, lokale uczęszczane przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń, bazary i targowiska, okolice lokali gastronomicznych, miejsca grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obiekty narażone na działalność przestępczą. Swoim rozpoznaniem obejmuje również ulice, place, drogi dojazdowe, podwórka, przejścia między ulicami i domami, skwery, parki, tereny leśne, obiekty opuszczone, a także siedziby różnych organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, placówek oświatowych, kulturalnych, rozrywkowych, a także trasy przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworce, przystanki, stacje benzynowe, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe itp.
Jednym z zadań dzielnicowego jest gromadzenie niezbędnych informacji (dotyczących swojego rejonu) w zakresie stosunków społeczno?ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych i planowanych imprez ? sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych. Informacje jawne powinny być gromadzone w teczce rejonu. Te, które mają szczególny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego, dzielnicowy przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.
Na podstawie prowadzonego rozpoznania dzielnicowy zgłasza przełożonym wnioski i propozycje co do liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia przez nie służby. Jednocześnie wskazuje propozycje konkretnych przedsięwzięć w stosunku do osób podejrzewanych o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
Zadania z zakresu profilaktyki społecznej mogą być realizowane przez dzielnicowego poprzez inspirowanie i organizowanie działań profilaktycznych i prewencyjnych ? we współpracy z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub różne organizacje, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach. Zapobieganiu zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego służyć ma również utrzymywanie kontaktu z ofiarami przestępstw, organizowanie doradztwa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Obowiązki dzielnicowego obejmują także działania w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. W sytuacji popełnienia przestępstwa musi natychmiast podjąć niezbędne czynności: udzielić pomocy ofiarom (do momentu przybycia służb ratowniczych), zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów (do momentu przybycia grupy operacyjno?dochodzeniowej), ustalić świadków zdarzenia, osoby pokrzywdzone oraz rysopisy sprawców. Powinien próbować ustalić miejsce pobytu lub ująć osoby poszukiwane, a także usiłować odzyskać przedmioty utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia. Dzielnicowy prowadzi też bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie oraz zbierać i przekazywać informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy czynu niedozwolonego i udowodnienia mu winy.

* * *

Kierownik rewiru dzielnicowych
asp. sztab. Grzegorz MichałowiczTeren miasta podzielony został na cztery rejony, a tereny wiejskie gminy ? na kolejne dwa. Każdym opiekuje się wyznaczony dzielnicowy. Wszyscy sa dostępni w pokoju nr 15 opoczyńskiej komendy.

* * *
Rejon nr 1
sierż. Sławomir Kochanowski
tel. służbowy 44 754 61 66, kom. 723 634 666Rejon nr 1 obejmuje ulice: 17 Stycznia, Kolberga, Nową, Parkową, Łąkową, Żesławskiego, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina, Hubala, Błonie, al. Sportową, ulice: Szewską, Rzeczną, Kowalskiego, Sobieskiego, Inowłodzką, Kościelną, Staromiejską, Piaseczną, Garncarską, Targową, Drzymały, Wąską, Krótką, Libiszewską, Daleką, Kołomurną, Moniuszki, Batorego, Kwiatową, Stodolną, Rolną, Wałową, Liliową, Różaną, Narcyzową i Krokusową, pl. Zamkowy, pl. Kościuszki, pl. Kilińskiego (strona wschodnia), osiedla: Piastowskie i Milenijne.

* * *
Rejon nr 2
sierż. sztab. Krzysztof Krzysztofik
tel. służbowy 44 754 61 66, kom. 723 634 608Rejon nr 2 obejmuje ulice: Partyzantów (strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym), Biernackiego, Skłodowskiej?Curie, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczną, Spacerową, Żeromskiego, Maksymiliana Kolbe, Polną, Jana Pawła II oraz osiedle Ustronie.

* * *
Rejon nr 3
st. sierż. Michał Chłopek
tel. służbowy 44 754 61 66, kom. 723 634 613Rejon nr 3 obejmuje ulice: Armii Ludowej, Partyzantów (od ul. Piotrkowskiej do końca ? strona zachodnia), Biernackiego (od ul. Partyzantów), Kossaka, Kopernika, Słoneczną, Powstańców Wielkopolskich, Westerplatte, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego, Leśną, Witosa, Małachowskiego, Długą, Przemysłową, Krasickiego, Torową, Północną i Sosnową.

* * *
Rejon nr 4
st. sierż. Piotr Laskowski
tel. służbowy: 44 754 61 66, kom. 723 634 652Rejon nr 4 obejmuje ulice: Piotrkowską, Partyzantów (od Kuligowskiej do Piotrkowskiej), Dworcową, dworzec PKP, dworzec PKS, stację Opoczno Południe, Towarową, Kuligowską, Działkową, Szkolną, Staszica, Puchały, Ogrodową, Mokrą, Wiejską, Kolejową, Zakątną, Limanowskiego, Skalną, Robotniczą, Przodowników Pracy, Wapienną, Mostową, Przedszkolną, Spokojną, Cichą, 1 Maja, Szpitalną, Janasa, Zjazdową, Sobieskiego (przy pl. Kilińskiego), Kazimierza Wielkiego, pl. Strażacki i ul. Mickiewicza, pl. Kilińskiego (strona południowo?zachodnia), osiedle za Wulkanem.

* * *
Rejon nr 5
sierż. sztab. Witold Widawski
tel. służbowy 44 754 61 46, kom. 723 634 713Rejon nr 5 obejmuje: Ogonowice, Ostrów, Sitową, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnię, Kraszków, Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Dzielną, Różannę, Bielowice, Wólkę Dobromirową, Januszewice i Kliny.

* * *
Rejon nr 6
sierż. sztab. Marcin Witczak
tel. służbowy 44 754 61 37, kom. 723 634 710Rejon nr 6 obejmuje: Bukowiec Opoczyński, Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonię, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnicę, Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonię, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonię, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólkę Karwicką, Sołek, Wolę Załężną, stację PKP Idzikowice oraz bloki mieszkalne w Idzikowicach.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (851) z dnia 1 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »