tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Powiadom o przychodach

 
ZUS przypomina

Dorabiający emeryci i renciści, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2012 roku.
Osoby uprawnione do świadczeń emerytalno?rentowych, osiągające przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej, zobowiązane są do poinformowania ZUS o wysokości uzyskiwanych przychodów w 2012 roku.
Osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie powinny przedłożyć w ZUS zaświadczenie pracodawcy o osiąganych przychodach. Z uwagi na to, że świadczenia rozliczane są rocznie lub miesięcznie (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy) wskazane jest, aby w zaświadczeniu były wykazane przychody uzyskane przez emeryta lub rencistę w kolejnych miesiącach 2012 r.
Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) powinny złożyć w ZUS oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Powyższe dokumenty stanowią dla ZUS podstawę do dokonania rozliczenia przychodu osoby uprawnionej za cały 2012 rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu zaświadczenia/oświadczenia ustali, czy uzyskane przez świadczeniobiorcę przychody miały wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia. W sytuacji, gdy uzyskiwane przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej powodowałyby zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, ZUS wyda stosowną decyzję w tym zakresie.
Osoby pobierające emeryturę, które ukończyły 60 lat ? kobiety i 65 lat ? mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o osiągniętych w 2012 roku przychodach.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »