tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Powiadom ZUS o przychodach

 
Dorabiający emeryci i renciści, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2013 roku


Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę?zlecenie powinny przedłożyć w ZUS zaświadczenie pracodawcy o osiąganych przychodach. Z uwagi na to, że świadczenia rozliczane są rocznie lub miesięcznie (w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy) wskazane jest, aby w zaświadczeniu były wykazane przychody uzyskane przez emeryta lub rencistę w kolejnych miesiącach 2013 roku.
Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) powinny złożyć w ZUS oświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
ZUS po otrzymaniu zaświadczenia (oświadczenia) ustali, czy uzyskane przez świadczeniobiorcę przychody miały wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia. W sytuacji, gdy uzyskiwane przychody z tytułu dodatkowej pracy zarobkowej powodowałyby zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, ZUS wyda stosowną decyzję w tym zakresie.
Osoby pobierające emeryturę, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie ? w zależności od daty urodzenia, mogą dorabiać bez ograniczeń. Jeżeli wiek ten ukończyły w 2013 roku ? muszą poinformować ZUS o osiągniętych w 2013 roku przychodach. ZUS dokona rozliczenia za okres do miesiąca, w którym ukończyły ten wiek lub za cały 2013 rok, jeżeli byłoby to dla emeryta korzystniejsze.
(rz. p.)


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (867) z dnia 21 Lutego 2014r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »