tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Pomoc powodzianom

 
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez nasz powiat w maju i czerwcu przyznawana jest niezależnie od dochodów

Na skutek nawałnicy, jaka miała miejsce w maju i czerwcu zostało poszkodowanych 176 rodzin z 23 miejscowości. Poszkodowani mogą liczyć nawet na 20.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Pomoc do wtorku, 2 sierpnia uzyskały 44 rodziny na łączną kwotę 59.069,72 zł. Jak podkreśla pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie Beata Roguska, – Wnioski będą przyjmowane do końca tego tygodnia włącznie z poniedziałkiem, 9 sierpnia. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tej pomocy.
Pomoc przysługuje właścicielom budynków lub lokali mieszkalnych oraz posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, jeżeli uzyskają zgodę właściciela na prace remontowe. Pieniądze są przyznawane na pokrycie kosztów remontów budynków lub lokali mieszkalnych, tj. na zakupione materiały i koszty robocizny, na zakup niezbędnego wyposażenia np. pralkę, lodówkę, kuchenkę, jeżeli zostały zniszczone. Z zasiłku może być też pokryta naprawa szkód, wyrządzonych w piwnicach budynków mieszkalnych, ale tylko wtedy, kiedy szkody uniemożliwiają realizację niezbędnych potrzeb bytowych osób poszkodowanych, w szczególności, jeżeli znajdują się tam urządzenia niezbędne do doprowadzania wody pitnej oraz ciepła w okresie zimowym. Wysokość zasiłku na prace remontowo–budowlane nie może przekraczać wartości poniesionych strat.
O zasadach przyznawania pomocy wszyscy poszkodowani zostali poinformowani przez pracowników ośrodka, którzy razem z członkami komisji gminnej odwiedzali ich domostwa, by oszacować straty. Aby uzyskać wsparcie finansowe poszkodowany musi złożyć do OPS wymaganą dokumentację. Jest to przede wszystkim wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu lub zakup niezbędnego wyposażenia, oświadczenie właściciela nieruchomości złożone pod odpowiedzialnością karną o szacunkowej wysokości strat, faktury i rachunki potwierdzające wydatki związane z remontem lub zakupem niezbędnego wyposażenia oraz protokół komisji gminnej, której ustalenia umożliwiają dokonanie weryfikacji treści oświadczenia osoby.
Podstawą do określenia wysokości zasiłku stanowi cała dokumentacja zgromadzona w toku postępowania o przyznanie pomocy, która winna odzwierciedlać stan faktyczny. Pracownik socjalny potwierdzi stan faktyczny przeprowadzając wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osób poszkodowanych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (682) z dnia 6 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »